تولد ۶ گوساله‌ گوزن زرد ایرانی طی بهار امسال در ایلام – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین. علیرضا محمدی او گفت: این گوزن های زرد ایرانی پس از یک سال تعطیلی. لقاح این سایت متولد شد.

???? مربوط علل نقایص مادرزادی بدنیا آمدن در وب سایت “کاف و رنگارنگوی گفت: در سال 1400 20 زن و مرد بالغ از این محل به استان خوزستان و با انتقال آنها. توجه: به روز رسانی خشکسالی و اینکه آهوهای باقیمانده سایت ایلام در سنین تکثیر و تولیدمثلی قرار ندارند. بدنیا آمدن گوزن زرد ایرانی در مراکز توانبخشی و پرورشکاف و رنگارنگاین اتفاق در بهار سال گذشته رخ نداد.

محمدی یادآور می شود: اولین دام پرورش یافته بهار امسال، چهارمین آوریل ماه اتفاق افتاد و هر بار یک قدم در این مدت پنج گوساله دیگر به دنیا آمدند.

وی افزود: در حال حاضر این شش گوساله شامل تعداد گوزن بالغ در سایت نمی باشد کاف و رنگارنگ سی و دو آهو شامل 22 آهو ماده و 10 آهو نر.

محمدی می گوید سایتکاف و رنگارنگیکی از موفق ترین سایت های پرورش و بازپروری گوزن زرد ایرانی در کشور است. وی گفت: در سال های اخیر 55 راس گوزن نر بالغ در سال گذشته از ایلام به استان های خوزستان، یزد و اردبیل حمل شده است. دو راس گوزن نر از مازندران به این سایت ارسال شد.

دکمه بازگشت به بالا