عمومی

شرکت ۱۲۹ نفر از فرهنگیان آستارا در طرح شناسایی معلمان نمونه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بی چان کالیکو کاردی در مصاحبه بازی کنید سخن گفتن وی به خبرنگار آنلاین گفت: امسال 129 نفر از مدارس دولتی و غیردولتی برای شناسایی معلمان در سمت های مختلف از جمله دبیری، تربیت هنری، مشاوره تربیت بدنی در این طرح شرکت کردند.

وی با بیان اینکه پس از تشکیل کمیته ارزشیابی مدارس و ارائه مدارک توسط 115 نفر از شرکت کنندگان به مرحله منطقه ای راه یافت، افزود: مدارک و مدارک این تعداد از افراد راه یافته به سطح منطقه توسط سه داور مورد بررسی قرار گرفت. رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلی و در نهایت 95 نفر در سامانه my.medu.ir نمره لازم را کسب کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آستارا با بیان اینکه سهمیه استاندارد معلم در سطح مدارس یک نفر به ازای 10 نفر نیروی آموزشی و یک مقطع منطقه ای برای 500 نفر در هر مقطع تحصیلی است. معلمان منتخب مدرسه مسئول مدرسه و شهردار منتخب مسئول شهر هستند.

وی افزود: کنترل نسخه فیزیکی مدارک بارگذاری شده شامل طرح درس، درس مطالعاتی، فعالیت های پژوهشی و تقدیرنامه، مصاحبه حضوری، سخنرانی، سخنرانی، امتحانات، مدارک تحصیلی، سنوات خدمت در خدمت است. ساعات آموزشی و شایستگی‌های اخلاقی افرادی که وارد فاز منطقه‌ای می‌شوند، از جمله بخش منطقه‌ای طرح شناسایی معلمان، نمونه است.

کالیکو کاردی پو با بیان اینکه تمامی قراردادهای رسمی، آزمایشی، قراردادهای خرید معلمان شاغل در تمامی واحدهای آموزشی و پرورشی باید در قالب طرح شناسایی معلمان نمونه باشد، افزود: بر اساس دستورالعمل استانی انتخاب شده در سال گذشته. آنها مجاز به شرکت در طرح فوق نیستند.

وی با اشاره به اینکه برای شرکت در طرح شناسایی معلمان نمونه حداقل 3 سال سابقه کار تا تاریخ 31/6/1302 لازم است، تصریح کرد: این طرح ویژه معلمانی است که بیش از چهار جلسه مرخصی یا غیبت داشته باشند و دوره ابتدایی و تجدیدنظرخواهی شامل رفع تخلف اداری نمی شود.

مدیر شهرستان آستارا شناسایی، راهنمایی و تکریم معلمان نمونه را فعالیت هایی در راستای ترویج فرهنگ عمومی تکریم و بها دادن به معلمان دانست و گفت: معلمان خود را تقویت می کنند. ایجاد اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه در بین مربیان از اهداف این طرح است. شناسایی معلمان نمونه در سال تحصیلی 1402-1403.

دکمه بازگشت به بالا