اجتماعی

تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه اند

سخنگوی کمیسیون و برنامه بودجه گفت که براساس گزارش رئیس سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ، آنها در پرداخت حقوق خود به بازنشستگان با مشکل روبرو هستند.

محمدمهدی مفتح در گفت وگو با سلام آنلاین ، در تشریح جلسه امروز كمیته برنامه و بودجه ، اظهار داشت: در این جلسه عبدالملكی ، وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ، رئیس سازمان تامین اجتماعی حضور داشت. سازمان بازنشستگی دولتی فعالیتها و برنامه های سازماندهی شده را مرور کند.

وی توضیح داد: بر اساس گزارش رئیس سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ، این سازمان ها در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل هستند و درآمد صندوق از طریق بیمه گر مسئولیتی در قبال پرداخت حقوق و مزایا ندارد. پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی و دولتی. “

وزیر کار همچنین درباره استفاده از تجربیات بسیاری از کشورها برای اصلاح پارامترهای صندوق بازنشستگی ، یعنی تغییر سن بازنشستگی و مدت اشتغال افراد توضیح داد.

به گفته وی ، اعضای این کمیسیون نظرات خود را در مورد وضعیت صندوق های بازنشستگی ، ایجاد شغل در استان ها ، عدم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی بیان کردند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا