اجتماعی

افزایش ۲۰ درصدی تعرفه خدمات مراقبت در منزل معلولان و سالمندان

معاون مدیر کل مرکز بهزیستی و توانبخشی سازمان بهزیستی از افزایش مالیات خدمات مراقبت در منزل و توانبخشی خبر داد.

مصطفی سراج در مصاحبه با سلام آنلاین ، وی گفت: خدماتی که سازمان بهزیستی در خانه به مشتریان خود ارائه می دهد به دو قسمت مراقبت در منزل و خدمات توان بخشی در منزل تقسیم می شود. مالیات سرانه خدمات مراقبت در منزل در سال گذشته 560،000 بود که در مقایسه با 672،000 در سال جاری 20 درصد افزایش داشت. در واقع ، برای هر مشتری تحت پوشش یک سازمان بهزیستی که نیاز به خدمات مراقبت در منزل دارند ، 672،000 یارانه توماس به آن مراکز پرداخت می شود.

وی خدمات مراقبت در منزل را تشریح کرد و اظهار داشت: خدمات مراقبت در منزل 32 ساعت در ماه به مددجویان سازمان بهزیستی ارائه می شود. برای ارائه این خدمات ، این برنامه ابتدا از طریق یک تیم ارزیابی و توانبخشی متخصص در توانبخشی تدوین می شود و سپس توسط مراقبان در قالب مهارت های تحرک و آموزش مراقبت به مشتریان و خانواده ارائه می شود.

طبق خدمات توانبخشی خانگی ، برای هر فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و بر اساس نوع و شدت معلولیت و نیاز به خدمات تخصصی ، سه نوع خدمات وجود دارد: فیزیوتراپی ، فیزیوتراپی روانشناسی فیزیکی ، گفتاردرمانی ، کمک پرستار و ویزیت پزشک به معلولان ارائه می شود. این خدمات توان بخشی توسط تیمی از پزشکان ، روانشناسان ، گفتاردرمانی ، دستیارها ، فیزیوتراپیست ها ، درمانگران و پرستاران و هر شش ماه یک ارزیابی مشترک از وضعیت خدمات ارائه شده و پیشرفت گیرنده ارائه می شود.

این به گفته مدیرکل دفتر مرکز توان بخشی و مراقبت سازمان بهزیستی است. مالیات خدمات توان بخشی در خانه در سال 2009 230،000 دلار بود که در سال جاری به 276،000 رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا