عمومی

انتقاد جدی به دوره تربیت مددکاری اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی

البته وقتی عنوان آموزش نوشته می شود فقط به این معناست که می خواهند از این افراد برای فعالیت های مددکاری اجتماعی استفاده کنند. در عین حال مددکاری اجتماعی یک رشته و حرفه دانشگاهی و علمی است که 63 سال است که در ایران به صورت علمی پایه گذاری شده است.
در حال حاضر در دانشگاه های مختلف دولتی، آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام نور و غیرانتفاعی در مقاطع کارشناسی و دکتری دانشجو تربیت می کند و همچنین به دنبال فرصت شغلی در رشته های خود هستند.

از همه سازمان‌ها انتظار می‌رود که به همه رشته‌ها و موقعیت‌های خود احترام بگذارند و به هر متخصص اجازه انجام کارشان را بدهند. ورود افراد غیر مرتبط و مهارت در هر زمینه ای از جمله مددکاری اجتماعی لطمات جبران ناپذیری به آن رشته ها وارد می کند.

اگر یک سازمان تبلیغات اسلامی یا سازمان دیگری بر اساس وظایف محوله (در شرایط فعلی) مأموریت دارد در زمینه به خطر انداختن جامعه فعالیت کند، بهتر است از توانمندی افراد متخصص با مدرک دانشگاهی مرتبط استفاده کند یا در این زمینه فعالیت کند. بخش حمایت و تشویق لازم را انجام دهید. این افراد را جهت ثبت نام در آزمون های مربوطه و پذیرش دانشگاه و اخذ مدرک دانشگاهی با مجوز از مراجع ذیربط در اختیار آنان قرار دهید.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دکمه بازگشت به بالا