علمی و پزشکی

پرداخت 100 درصدی نسخه های الکترونیکی فروردین ماه

سلام آنلاین/ قم رئیس درمان تامین اجتماعی قم گفت: 100 درصد اول مطالبات فروردین ماه از طریق نسخه الکترونیکی داروخانه ها، پزشکان، درمانگاه ها، دندانپزشکان و آزمایشگاه های قرارداد تامین اجتماعی قم پرداخت شده است.

دکتر سید مهدی محصل، سرپرست درمان استان قم با اشاره به تمرکز تامین اجتماعی بر تعهدات بین پیمانکاران و درمانگاه های طرف قرارداد، گفت: در نظام بیمه ای ما در زنجیره خدمات و پرداخت به موقع حق بیمه وجود دارد. تقاضای به موقع و اقتصاد پزشکی بیش از 800 مرکز همکار در خدمت مردم بهتر مدیریت می شود.

معاون درمان استان قم با توجه به اهمیت و جایگاه نسخه الکترونیک گفت: برای اولین بار در فروردین ماه 100 درصد داروخانه ها، پزشکان، درمانگاه ها، دندانپزشکان و آزمایشگاه ها از طریق قرارداد تامین اجتماعی قم پرداخت شد که نزدیک به 15 میلیارد تومان است.

این دانشجو افزود: سال گذشته تا بهمن ماه 1401 مرکز طرفین قرارداد با بررسی مدارک ارائه شده بیش از 26 میلیارد تومان نزدیک به 3 میلیارد تومان به مرکز دیالیز غیر دانشگاهی پرداخت کرده است. و حدود 9 میلیارد تومان به مراکز غیر دانشگاهی امروز.

قم گفت: بیش از 98 درصد مراکز طرف قراردادهای پزشکی و کلینیک ها نسخه الکترونیکی تولید می کنند و پردازش الکترونیکی پرونده بیمارستانی بیمه گذاران از سال گذشته به صورت الکترونیکی آغاز شده است. رسیدن به شرایط مطلوب که در صورت تامین منابع، پرداخت های به موقع را دقیق و سریع می کند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا