حوادث

خروج تدریجی اورژانس از واکسیناسیون کرونا

رئیس سازمان اورژانس کشور از ظهور گام به گام اورژانس در مورد واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت: “ما ایستگاهی برای بسیج و معاون پزشکی دانشگاه ایجاد می کنیم”

در گفت وگو با سلام آنلاین دکتر جعفر میعادفر وی در مورد آخرین وضعیت پایگاه های واکسیناسیون واکنش اضطراری کشور و برنامه های منتظر این پایگاه ها ، گفت: “واکسیناسیون در توصیف خدمات اورژانس و سازمان های اورژانس نیست ، با توجه به اینکه حرکت جهاد توسط یک مقام عالی رتبه آغاز شده است. وزارتخانه که در واقع به معاون کمک کرد. “وزارت بهداشت آمده است.

او گفت: “به عنوان یک نیروی مسلح ، ارتش Ai.” آر. آ. آ. و بیسیک به ما کمک کرد ، ما همچنین احساس کردیم که در این وضعیت واکسیناسیون که پشت سر دنیا قرار دارد ، کمک شده است و ما حدود 27 ایستگاه واکسیناسیون را در تهران راه اندازی کرده ایم. «ایستگاهی در هر استان نیز راه اندازی شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: “اکنون که واکسیناسیون کاهش یافته و تعداد مراکز افزایش یافته است ، ما به تدریج در حال برنامه ریزی برای انجام وظایف موجود و ارائه موقعیت برای بسیج و کمک های پزشکی هستیم.” برگردیم و کار خود را انجام دهیم

میعادفر افزود: “البته ما پایگاه را پس نمی گیریم ، اما آن را به معاون وزیر بهداشت می دهیم.” آنها به اختیار خود تصمیم خواهند گرفت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا