اجتماعی

توافق بهزیستی و سازمان روانشناسی برای صدور مجوز مراکز مشاوره

معاون مدیر کل مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی از امضای توافق نامه ای بین این سازمان و سازمان روانشناسی و مشاوره خبر داد و گفت: “طبق این توافقنامه ، همه افرادی که مایل به کار جداگانه در زمینه روانشناسی یا آموزش شغلی هستند راهنماها آنها می توانند از یک سازمان روانشناسی و مشاوره سیستم مجوز ، صلاحیت ها و شماره سیستم را دریافت کنند. کلیه مراکز مشاوره و روانشناسی که مجوز سازمان بهزیستی را ندارند و از سازمان دولتی یا سازمان روانپزشکی دیگری مجوز گرفته اند ، لازم است ظرف شش ماه آینده درخواست مجوز کنند و از سازمان بهزیستی اخذ کنند.

بهزاد وحیدنیا در مصاحبه با سلام آنلاین ، لازم به ذکر است که پس از گذشت 17 سال از تأسیس سیستم روانشناسی و مشاوره و چالشهای متقابل که طی توافق نامه کتبی اخیر سازمان بهزیستی و سیستم مشاوره و روانشناسی برای پیروی از قوانین بوجود آمد. وی اظهار داشت که به منظور ایجاد توافق نامه روشن تر و پایدارتر است ، نماینده شورای مرکزی سازمان روانشناسی و مشاوره ، رئیس سازمان روانشناسی و رئیس سازمان بهزیستی ، توافق نامه را امضا کردند. این توافق نامه توسط بازرسان هر دو گروه دیده و تأیید می شود.

وی در مورد این توافق نامه گفت: “طبق این توافق نامه ، به کلیه افرادی که مایل به کار به عنوان افرادی در روانشناسی یا ورود به حرفه حرفه ای هستند ، توصیه می شود مجوز و شماره سیستم را از یک سازمان روانشناسی و مشاوره دریافت کنند. و روانشناسانی که مجوز سازمان بهزیستی را ندارند و مجوز یک سازمان دولتی یا سازمان روانپزشکی دیگری را دارند مجبورند ظرف شش ماه آینده درخواست مجوز کنند و از سازمان بهزیستی اخذ کنند.

معاون مدیر کل واحد مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی با تأیید موافقت اصولی با این قانون ، افزود: همه مناطق و کلیه متقاضیان جدید ظرف 6 ماه مجوز سیستم فردی را از سازمان روانشناسی و مشاوره دارند. .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا