اجتماعی

انتقاد محیط زیست از همکاری اندک وزارت نیرو برای تامین حق‌آبه تالاب‌ها

مدیر اداره نظارت بر منابع آب و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: علیرغم جلسات، مکاتبات و پایش‌های صورت گرفته، شرکت‌های آب محلی مرتبط با وزارت نیرو در صورت اقدام، همکاری موثری ندارند. کوتاه مدت و مستمر تلقی می شود و مسئولیتی در قبال رعایت الزامات زیست محیطی و جلوگیری از اثرات مخرب بلند مدت در تالاب ها ندارد.

صدیقه مدرس طباطبایی در گفت وگو با سلام آنلاین. وی با توجه به اهم فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تالاب های کشور گفت: تعیین و پایش تامین آب، محیط زیست تالاب ها و رودخانه های کشور، طراحی و اجرای برنامه های حفاظتی و احیای تالاب ها، تهیه و اجرای پروژه ها. . طرح مدیریت جامع تالاب ها با روش های بیولوژیکی، شناسایی و پایش تالاب های کشور از فعالیت های مهم سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تالاب های کشور است.

وی در خصوص تعداد تالاب های تحت مدیریت سازمان برای احیا گفت: در حال حاضر 226 تالاب در فهرست احکام اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های تحت مدیریت این سازمان قرار دارد. محیط. بیشتر این تالاب ها – که حدود 4.3 میلیون هکتار از مساحت کل کشور را در بر می گیرند – برای مدیریت و احیا برنامه ریزی شده اند.

طباطبایی گفت: از این تعداد 25 تالاب شامل ارومیه، انزلی، میانکله و گرگان، گاوخونی، ارژن و پرشان، شادگان و هامون با مساحتی حدود 4.1 میلیون هکتار است که در منطقه رامسر از تالاب های شهرستان رامسر واقع شده است. ایران.

امور حقوقی مربوط به تعیین و تامین نیاز آبی تالاب های کشور

مدیر اداره نظارت بر منابع آب و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ماده 2 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب ها به تعهدات سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این ماده: آ. سازمان موظف است نیازهای آبی زیست محیطی تالاب را تعیین و وزارت نیرو نیز موظف به تهیه و اجرای طرح مدون، تخصیص و ارائه آن است. با رعایت قانون و در نظر گرفتن نوسانات و شکنندگی منابع آبی و محیط زیست در آبهای تالاب ها و رودخانه ها و همچنین حفظ سلامت و پایداری و امکان سنجی ارائه خدمات اکوسیستمی با مطالعه نیاز آبی.محیط تالاب ها و برای سه شرایط خشکسالی نرمال و خرپاها در قالب نمودارهای توزیع ماهانه تعریف و ارائه می شوند.

پروفسور طباطبایی در خصوص رویکرد وزارت نیرو به منابع آب توضیح داد: بر اساس این روش، با توجه به میزان منابع آب سطحی قابل برنامه ریزی برای مصارف زیست محیطی و پایداری جریان، از آنجایی که پس از بررسی برای تعیین آب محیطی. تقاضای تالاب ها و رودخانه ها و نظارت بر توزیع و تامین آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تامین آب تالاب توسط وزارت نیرو در قالب مخازن شرح خدمات تعیین تقاضای آب زیست محیطی مصوب سازمان به تفصیل تدوین شده است.

وضعیت پروژه تعیین نیاز آب زیست محیطی تالاب ها

وی درباره وضعیت پروژه تعیین نیاز آب زیست محیطی تالاب ها بیان کرد: در حال حاضر 36 پروژه تعیین نیاز آب زیست محیطی تالاب ها و رودخانه ها به اتمام رسیده و 8 پروژه در دست مطالعه یا بررسی و بازنگری و همچنین تخصیص و تخصیص است. تامین آب، محیط زیست زیست تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور در جلسات مشترک کارگروه آب و محیط‌زیست با معاونت‌های مختلف وزارت نیرو و مدیران 9 حوضه زیربنای نظارت مستمر است.

مدیر اداره نظارت بر منابع آب و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در راستای رعایت تکالیف قانونی مندرج در قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور، نسبت به پاسخگویی به آب زیست محیطی تالاب اقدام می کند. و نتایج این مطالعه را رسماً به وزارت نیرو اعلام کرد. همچنین وزارت نیرو موظف است طرحی را تدوین کند که تقاضای آب تالاب ها را به موقع و با هماهنگی سازمان های حفاظت محیط زیست شناسایی و تامین کند.

همکاری کوچک شرکت های آب محلی با همکاری وزارت نیرو

با توجه به سطح همکاری شرکت های آب محلی با وزارت نیرو، پروفسور طباطبایی با بیان اینکه علیرغم جلسات، مکاتبات و نظارت های صورت گرفته، همکاری مثمر ثمری پذیرفته نشد، گفت: شرکت آب محلی هیچ ارتباطی با وزارت نیرو ندارد. و گاهاً اگر اقدامی صورت گیرد کوتاه مدت و مستمر بوده و پاسخگوی رفع نیازهای محیط زیست و جلوگیری از اثرات تخریب طولانی مدت تالاب ها و وضعیت فعلی تالاب های کشور نیست. در مورد این.

نظارت بر حق آبه تالاب ها بر عهده کیست؟

وی در خصوص مسئول نظارت بر حق آبه تالاب ها گفت: نظارت بر حق آبه تالاب ها از وظایف دفتر ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور است. و طبق قانون تالاب نیز بر عهده شورای اسلامی است.

در چهارمین نشست هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور چه گذشت؟

در پایان پروفسور طباطبایی در خصوص موضوع حق آبه تالاب ها و همچنین دسترسی به حق آبه واحدهای آب تالاب به مباحث مطرح شده در چهارمین نشست هماهنگی و مدیریت پرداختند. اداره تالاب کشور تصریح کرد: در خصوص تامین آب، محیط زیست و حق آبه تالاب، کشور تصمیم گرفت مراتب را به استانداری استان اعلام کند، لذا بر اساس حقوق آب تعریف شده، استانداری استان باید اقداماتی را برای ایجاد تالاب تعیین کند. . مکانیسم ها و کنترل های دقیق به گونه ای که از برداشت غیرمجاز آب جلوگیری کند، دسترسی آب به تالاب ها را محدود می کند. بنابراین نظارت و اجرای این موضوع نیازمند همکاری و فعالیت همه نهادهای مسئول به صورت هماهنگ و یکپارچه برای دستیابی به نتایج مطلوب است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا