چرا حق‌آبه سالانه کشاورزی خوزستان محقق نشده است؟

سلام آنلاین/ خوزستان نماینده اهواز در شورای اسلامی با انتقاد از کاهش حق آبه کشاورزی خوزستان توسط وزارت نیرو گفت: بر اساس سند حق آبه سالانه خوزستان برای کشاورزی و باغداری 20 میلیارد مترمکعب است اما این میزان در هیچ سالی توسط وزارت نیرو مشخص نشده است. انرژی.

سید کریم حسینی در گفت وگو با سلام آنلاین، با انتقاد از کاهش حق آبه کشاورزی خوزستان توسط وزارت نیرو، اظهار کرد: بر اساس اسناد آب که طی دو سال گذشته به تایید کارشناسان رسیده، کشاورزی و باغداری 20 میلیارد مترمکعب است. قرار است هر سال از حق آبه استفاده شود. خوزستان اما این عدد در هیچ سالی از سوی وزارت نیرو تعیین نشده است.

وی افزود: قطعاً خشکسالی و خشکسالی بر این تعداد تأثیر مثبت و منفی خواهد داشت، اما با توجه به اینکه کار کارشناسان بر روی اسناد آب انجام شد و حتی خوزستان اولین تولیدکننده کشاورزی در کشور بود، از وزارت نیرو انتظار داریم که این سند را بهتر اجرا کنید. دارند

نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی گفت: کشاورزی قطب توسعه کشور است و خوزستان به عنوان یکی از استان های برتر تولیدات کشاورزی و باغداری باید برای تامین آب در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.

حسینی گفت: خوزستان دارای زمین های کشاورزی مناسب و همچنین منابع آبی فراوانی است که ظرفیت بسیار خوبی برای بحث کشاورزی است. طرح 550 هزار هکتاری معظم نیز از دیگر پتانسیل های استان در حوزه کشاورزی است که برای تولید نیاز به آب دارد و باید حق آبه مصوب خوزستان محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه خوزستان برای توزیع حق آبه در کشور اولویت دارد، تصریح کرد: وزارت نیرو باید 20 میلیارد مترمکعب آب در نظر گرفته شده برای کشاورزی و باغداری خوزستان را به استان ها اختصاص دهد اما متاسفانه چنین مشکلی وجود دارد. . معلوم نیست.

نماینده اهواز در شورای اسلامی گفت: در برخی فصول ممنوعیت و محدودیت کشت داریم و یا در برخی فصول به دلیل عدم توزیع آب مجوز کاشت به تعویق می افتد یعنی استان 20 حق آبه دارد میلیارد مکعب. متر از نظر کشاورزی و باغ قابل تحقق نیست.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا