چالش آب تهران به چه می انجامد؟

شهردار تهران گفت: طرح تصفیه آب را تهیه کرده ایم و به زودی در شورا بررسی می شود. شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام می کند که تنها 18 درصد از سدهای تهران به آب دسترسی دارند. در سال های آبی 1400-9913 کشور سومین خشکسالی خود را در 50 سال اخیر داشته و در سال های آبی 1401-1400 مقام یازدهم خشکسالی را داشته است. 1402 حدود 18.12 میلیارد مترمکعب است و در مقایسه با سال گذشته شاهد کاهش 14 درصدی ورودی‌ها به مخزن هستیم. مصرف روزانه آب تهران حدود 3 میلیون متر مکعب است. آب استان تهران با حدود 13.5 میلیون نفر جمعیت از آب های سطحی و زیرزمینی تامین می شود.

بر اساس گزارش های آب محلی تهران در زمان احمدشاه قاجار حدود 48 کانال خصوصی داشت که در مجموع حدود 60 تا 70 صخره داشت و میراب ها در 10 تا 15 نوبت آب را در نقاط مختلف شهر توزیع می کردند روزی که انجام دادند اما آب آکواریوم باعث عفونت و حوادث ناشی از آلودگی شد. به همین منظور در سال 1301 مقامات به بررسی خط لوله آب تهران پرداختند. اما شهرداری در آن زمان اهتمام زیادی به سیستم آب نداشت و تا سال 1306 ساکنان تهران فاقد لوله‌کشی آب بودند. سپس در اوایل دهه 1330 در منطقه جلالیه تهران (بلوار کشاورز، خیابان فاطمی)، میدان مشاخ نظامی، کارخانه آب اولیه احداث شد و آب از قسمت کرج به تهران سرازیر شد.آن بلوار کرج (کشاورز امروزی). بلوار) (جریان به منطقه مخزن محل هدایت می شود.

اجرای اولین طرح خط لوله تهران برای جمعیت 900 هزار نفری در سال 1329 آغاز شد. مهندس مهدی بازرگان در سال 1331 به درخواست نخست وزیر سابق دکتر محمد مصدق مدیرعامل سازمان آب تهران (خط لوله) و به همین منظور دو کابل فولادی به قطر 40 اینچ با ظرفیت 242 هزار نفر زنده شد. متر مکعب در روز برای انتقال آب از مخزن بیلقان ساخته شد. با تکمیل خط لوله در تهران، تصفیه خانه دوم در سال 1342 ساخته شد و تصفیه خانه سوم نیز برای بهره برداری از آب سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران، پارس ساخته شد. آب مورد نیاز شهر تهران سدهای بتنی لتیان 30 درصد آب شرب تهران را تامین می کنند.

تامین و انتقال آب تهران از طریق دو سامانه شرقی و غربی انجام می شود که سیستم شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سیستم غربی شامل سدهای امیرکبیر و طالقان بر اساس آمار در طول سال آبی است. . حدود 1.25 میلیارد مترمکعب آب از منابع آب های سطحی و زیرزمینی برای تامین آب پاک استان تهران تقسیم می شود.

سدهای پنجگانه تهران بخش قابل توجهی از آب شیرین تهران و کرج را تامین می کنند و آب سد طالقان از طریق خط لوله 62 کیلومتری به قطر 1800 میلی متر به مخزن بیلقان کرج منتقل می شود و همراه با آب انتقالی از امیرکبیر. سد به تصفیه خانه. تهران به راه است.

آب شیرین انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خطوط لوله به تهران منتقل می شود، بخشی به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی به دریاچه لتیان انتقال آب از سد لتیان به تصفیه خانه های شماره 3 و 4 تهرانپارس و انتقال شرب آب ماملو به تصفیه خانه شماره 7 منتقل و پس از اتمام مراحل تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران ریخته می شود. رشد جمعیت واقعاً بر اقلیم و منابع آبی منطقه تأثیر می گذارد و تغییراتی را پشت سر می گذارد. تغییرات اقلیمی منابع آبی تهران را تحت تاثیر قرار داده است.

بهره وری پایین مصرف آب در مناطق شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه. نیاز به بازسازی و توسعه زیرساخت های آبیاری برای استفاده پایدار از آب؛ آلودگی ناشی از رهاسازی فاضلاب تصفیه نشده به آبراهه ها و مخازن عمومی، چالش بزرگی برای تامین آب تهران است. دفع فاضلاب در محل، خطر آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و همچنین خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مجدد از پساب های فرآوری نشده را افزایش می دهد.

بحران آب تهران به تدریج به اساسی ترین چالش پایتخت ایران تبدیل شده است. اگر هم اکنون این کار برای کاهش بار مردم تهران و نوسازی تدریجی سیستم آب و فاضلاب انجام نشود، در دهه آینده به تدریج مشکلات این بخش حل نخواهد شد.

* منتشر شده در روزنامه شرق. یکشنبه 15 نوامبر 1401

6565

دکمه بازگشت به بالا