تازه های کسب و کارعمومی

نکات ایمنی در جوشکاری

نکات ایمنی در جوشکاری مانند سایر فعالیتهای فنی جزء ملزومات انجام عملیات است که باید بطور جدی و کامل در نظر گرفته شود.در صورت عدم رعایت این نکات خطراتی را بهمراه خواهد داشت که در بعضی موارد جبران ناپذیر خواهد بود.

در ادامه این مقاله به نکات ایمنی در جوشکاری عمومی و جوشکاری با قوس الکتریکی میپردازیم.

نکات ایمنی عمومی جوشکاری:

1-قبل از شروع به جوشکاری یا برشکاری با شعله گاز همه مواد آتش زا و کبریت را از خودتان دور کنید.

2-قبل از شروع به جوشکاری با قوس الکتریکی انگشتر را از انگشت خود خارج کنید.

3-درکارگاه جوشکاری هیچ قطعه ای را بدون کنترل داغ بودن یا سرد بودن آن با دست برندارید.

4-کلیه جراحات وارده بر اثر حادثه را بزرگ یا کوچک میبایستی گزارش نمایید.

5-قبل از شروع به جوشکاری اطراف محیط کار خود را از مواد آتش زا و همچنین از افراد غیرمسئول تخلیه نمایید.

6-هرگز وسایل سنگین را به تنهایی جابجا نکنید.

7-هنگام کمک به جوشکار باید حتما از عینک جوشکاری استفاده نمایید.

8-در هنگام کار کردن نزدیک محل های حادثه آفرین باید تمام مدت از عینک ایمنی استفاده نمایید.

9-از پاهای خود در مقابل جرقه ها و مواد مذاب در هنگام جوشکاری و برشکاری مراقبت نمایید،از پاپوش هایی که تا قوزک پا را میپوشاند استفاده کنید.

10-در هنگام جوشکاری یا برشکاری از لباس مناسب استفاده نمایید.

11-هرگز از دستگاه هایی که آموزش کامل ایمنی استفاده از آنها را ندیده اید استفاده نکنید.

12-از حوادث ناشی از گازهای سمی آگاه باشید.در هنگام جوشکاری یا برشکاری فلزات گالوانیزه یا رنگ شده محل مورد جوشکاری یا برشکاری را تا حد امکان تمیز کنید و از هواکش استفاده نمایید.

13-هرگز در محیط هایی که دارای مواد منفجره است برشکاری نکنید.

14-هرگز ظروفی که محتوی مواد آتش زا بوده است را قبل از اینکه کاملا تمیز شود جوشکاری یا برشکاری نکنید.

15-خود را به کنترل کردن مداوم دستگاهها عادت دهید،مطمئن شوید که همیشه سالم هستند و سرویس دوره ای انجام شده است.

16-هرگز مستقیما روی سیمان جوشکاری یا برشکاری نکند.

نکات ایمنی در جوشکاری با قوس الکتریکی:

1-بدون استفاده از ماسک جوشکاری هرگز جوشکاری نکنید یا به جوشکاری نگاه نکنید.

2-همیشه مطمئن شوید که دستگاههای جوشکاری اتصال به زمین شده باشد،مراقب برق گرفتگی ناگهانی باشید.

3-هرگز کابل برگشت(کابل اتصال)را به لوله یا ظرفی که محتوی مایعات آتش زا یا گاز بوده است وصل نکنید.

4-کابل های جوشکاری را بطور مرتب کنترل کنید تا قسمتهای عایق شده شکاف یا پارگی نداشته باشد و در صورت وجود نقایص آنها را برطرف کنید(تعویض یا تعمیر نمایید).

5-از لباسهای ایمنی بطور کامل استفاده نمایید.اشعه های ناشی از جوشکاری با قوس الکتریکی باعث سوختگی شدید قسمتهای بدون حفاظ بدن میگردد.

6-از چشمهای خود همیشه مراقبت نمایید.اثرات مداوم اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز میتواند موجب ناراحتی دائمی چشم گردد.

7-در هنگام زدن گِل جوش مراقب باشید تکه های داغ به چشم شما اصابت نکند که موجب سوختگی چشم و پوست بدن گردد،در موقع انجام این کار از عینک استفاده ایمنی استفاده کنید و مراقب باشید جهت پرش گِل به سمت خود و یا دیگران نباشد.

8-برق ورودی دستگاه جوش میتواند موجب مرگ فرد شود،بنابراین سعی کنید از افراد با تجربه جهت تعمیر کابلهای ورودی استفاده نمایید.

9-هرگز به قسمتهای عایق نشده انبر الکترودگیر،انبر اتصال و کابلهای جوشکاری دست نزنید.

10-هرگز موقع روشن بودن ماشین جوشکاری کلید تعویض قطب دستگاه را تغییر ندهید.

11-قبل از ایجاد قوس الکتریکی به اطرافیان خود تذکر دهید که مراقب چشمان خود باشند.

12-هرگز بدون عایق کردن صحیح در مقابل برق گرفتگی در  نواحی مرطوب و خیس جوشکاری نکنید.

13-ماسک جوشکاری خود را از نقطه نظر ترک خوردگی خود ماسک و یا شکستگی شیشه کنترل نمایید و شیشه های ماسک ناقص را بلافاصله عوض کنید و نیز شیشه ها را تمیز کنید.

شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز تولید کننده انواع الکترودهای معمولی و تخصصی.

دکمه بازگشت به بالا