اجتماعی

شرایط «بازنشستگی پیش از موعد» معلولان + سنوات ارفاقی

رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان توضیحاتی را در خصوص بازنشستگی پیش از موعد معلولان و مسائل حوزه ارائه کرد.

منصور اللهوردی در گفت وگو با سلام آنلاین. وی با اشاره به اینکه دو قانون در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد معلولان وجود دارد، گفت: در 18 آذر 1395 قانونی با عنوان «بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ» که معلولان و کارگران عادی را در شرایط سخت قرار داد. کار زیان آور «به تصویب رسید و سپس قانون در سال 2003 اصلاح شد. در قانون مصوب سال 67 آمده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرستان‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که طبق قانون ملزم به ذکر نام هستند، می‌توانند برای افراد دارای معلولیت (از جمله جانبازان انقلاب) اشتغال ایجاد کنند. ایرانیان اسلامی (و معلولان عادی) از ابتدا به دلیل از کارافتادگی کار می کردند و علت از کارافتادگی آنها ناشی از اشتغال نبوده است) رسمی یا دائمی یا وضعیت مشابه (به استثنای کارگران قانون کار) در شرایطی که کار می کردند. دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت کامل بر اساس درخواست کتبی و تایید شورای ملی اداری و استخدامی، تمدید سنوات خدمت اعرافی می باشند که مدت آن در زیر مشخص شده است. بسته به نوع و سطح از کارافتادگی یا بیماری برای بازنشستگی در مدت خدمت بدون کسر فقط از نظر احتساب مستمری. در حالی که در اصلاحیه سال 83 نیز قانون کار خاصی برای افراد دارای معلولیت انجام نداده است.

وی افزود: بر اساس قانون، معلولان با توجه به درصد معلولیت از دو تا شش سال می توانند بورسیه تحصیلی دریافت کنند، افزود: 20 تا 40 درصد معلولان حداقل دو و حداقل سه نفر خواهند بود. سنوات بورس تحصیلی و از 40 درصد تا سطح ناتوانی حداقل 3 سال و حداکثر 6 سال به آنها تعلق می گیرد.

رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه کرد و گفت: برای افراد دارای معلولیت حداقل 2 سال سابقه کار و حداکثر 6 سال داریم یعنی اگر یک معلول 24 سال سابقه کار داشته باشد و شدت معلولیت او از 40 تا 50 درصد بیشتر باشد سیستم می تواند به او تا 6 سال سنوات بدهد. اما اگر 29 ساله باشد جایزه 6 ساله را دریافت نمی کند و جایزه یک ساله دوستی را دریافت می کند. زیرا در این زمان سقف بازنشستگی 30 سال است و بیش از یک سال شامل وضعیت آنها نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه حداقل سابقه کار 20 سال است و شرط سنی نیز حذف می شود، یادآور شد: معلولان با 20 سال سابقه کار هم اکنون می توانند در هر سنی برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کنند اما حداکثر سنوات ارائه شده به آنها 6 سال در نظر گرفته شده است. سال ها.

«البته از زمان تصویب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ اجباری و معلولان، افراد عادی و مشمولان مشاغل بد و خطرناک»، سازمان های بهزیستی تحت نظارت وزارت بهداشت، بررسی بازنشستگی پیش از موعد معلولان و درصد افراد دارای معلولیت تعیین شد که توسط کمیته ملی با حضور پزشکان وزارت بهداشت انجام شد. اگرچه سازمان بهزیستی مکاتبات متعددی در این زمینه انجام داده و حتی سال گذشته به وزارت بهداشت اعلام کرده است که این وظیفه را به کمیته بهزیستی محول کند، اما متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.معلولانی که حق بازنشستگی پیش از موعد دارند به بهزیستی کشور و کمیسیون وزارت بهداشت در تهران مراجعه کنند.

در همین راستا رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان موضوعی را در زمینه بازنشستگی پیش از موعد معلولان وجود کمیسیون ویژه فقط در تهران اضافه کرد و افزود: این مشکل برای معلولان است زیرا معلولانی که درخواست بازنشستگی می کنند ابتدا باید برای تکمیل کار خود به تهران بروند.

وی گفت: مشکل دیگر در این زمینه این است. تعیین سال بر عهده خود دستگاه است; از سوی دیگر، حتی اگر نمایندگان مجلس سنوات بورسیه را از 2 تا 6 سال در نظر بگیرند، بسته به شرایط معلولان، موسسه قادر است تعداد سنوات بورسیه را در سطح پایین تری در اختیار مردم قرار دهد.

الله وردی گفت: یکی دیگر از مشکلات در زمینه بازنشستگی پیش از موعد معلولان این است که بخش غیردولتی در بخش «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران» و جنگ با تروریسم قرار نمی گیرد. در کار سخت و خطر» و گفت: مشکل دیگر در این زمینه این است که بخش غیردولتی مشمول اجرای قانون نیست.. همانطور که در قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان و کسانی که در کارهای سخت و خطرناک فعالیت می کنند» به کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی، شهرها، بانک ها، مؤسسات و شرکت ها و سازمان هایی که مشمول قانون هستند. اما اگر پزشک معلولی را به عنوان منشی خود انتخاب کند، این قاعده اجرا نمی شود و یا اگر معلول در یک شرکت خصوصی کار می کند، نمی تواند از مزایای قانون بهره مند شود. من با وجود فردی که سال ها در این زمینه فعالیت کرده ام، معتقدم اگر تامین اجتماعی انعطاف داشته باشد، می توان همکاری کرد و قانونگذار هم خفه نشد.

رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی نظارت و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در پاسخ به این سوال که آیا سازمان های بهزیستی اقداماتی برای ورود بخش غیردولتی به نیروی انتظامی انجام داده اند؟ وی گفت: سازمان بهزیستی با تامین اجتماعی و وزارت تعاون مکاتبه کرده و نظارت کرده اما هنوز به آن نرسیده ایم و در نهایت باید قانون را اصلاح کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال 1395 به تصویب رسید، مواد قانونی برای بخش غیردولتی را در نظر گرفتیم که در بازنشستگی پیش از موعد معلولان لحاظ شده بود، اما پس از وی گفت: از آنجایی که قانون بازنشستگی یک قانون خاص است باید اصلاح شود و مواد مربوط به اصلاحات قبلی را نمی توان در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت لحاظ کرد. بنابراین لایحه باید از طریق دولت ارسال و اصلاح شود.» ما روی این موضوع کار می کنیم.

الله وردی در بخشی دیگر از سخنان خود یادآور شد: تعمیم قانون به بخش غیردولتی باید با کار کارشناسی بیشتر انجام شود چرا که چنین مواردی می تواند به نفع معلولان باشد و به آنها آسیب برساند. تصور کنید یک کارفرما در بخش غیردولتی یک فرد معلول را استخدام و آموزش می دهد، اما بعد از 20 سال فرد معلول تصمیم می گیرد پیش از موعد بازنشسته شود، در این مرحله کارفرما تشویق می شود که او را استخدام نکند. بسیاری از افراد دارای معلولیت اکنون پیشنهاد می کنند که با 10 یا 15 سال سابقه بازنشسته شوند. اما سوال اینجاست که کارفرما یا دولت حاضر به استخدام 10 یا 15 ساله چه کسی است؟ از طرفی ما تشخیص می دهیم که معلولان توانایی دارند و باید شغل داشته باشند، اما از طرف دیگر باید بگوییم بعد از 10 سال بازنشسته شوند؟ این دو موضوع متقابل هستند.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان بهزیستی در مورد زمان بازنشستگی افراد دارای معلولیت چگونه فکر می کند؟ وی اظهار داشت: نظر سازمان بهزیستی 20 سال سابقه کار است اما به طور کلی بهزیستی به دنبال تشکیل کمیته های استانی برای جلوگیری از مراجعه معلولان به بهزیستی کشور (تهران) برای استفاده است. سال های رفاه اعتبار دستگاه را برای چند سال به دست آورید. اگر بتوانیم به این مسائل بپردازیم، دستاورد مهمی برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان خواهد بود.

به گفته وی، پیگیری کارشناسان بهزیستی برای مسائل مربوط به بازنشستگی پیش از موعد معلولان ادامه دارد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا