استان ها

رسیدگی به شکایات مالیاتی لرستان در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش لرستان سلام آنلاین الهام شاداب فر در نشست خبری گفت: بر اساس ماده 251 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که مالیات ثابت موضوع این قانون و مالیات غیرمستقیم را نتوان در مراجع دیگر قرار داد معادی نیز خواهد بود. در صورتی که مالیات به درستی مستند و مستدل باشد، باید “غیرعادلانه” باشد و درخواست تجدید نظر به کمیته ای سه نفره که توسط وزیر تعیین می شود، ارائه می شود.وزارت اقتصاد برای بررسی.

وی افزود که با هیئت وزیر اقتصاد و دارایی در سال 1396 هیئتی سه نفره برای انتخاب مدیر کل استانی تشکیل و در اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: رسیدگی به شکایات در هیأت مدیره ماده 251 فوق العاده و متفاوت از روند عادی فرآیند شورای مالیاتی است و پرونده های مالیاتی در این هیئت قابل حل و فصل است که در شاکی و شورای حل اختلاف مالیاتی رأی، رأی لازم الاجرا وصول و پرونده قابل اعاده دادرسی و رسیدگی در مراجع دیگر نمی باشد.

شاداب فر با بیان اینکه سقف رسیدگی به پرونده های مالیاتی در استان برای اشخاص حقیقی تا 100 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا یک میلیارد تومان است و هر عدد بیشتر باید در کمیته 251 مرکز تهران بررسی شود.

وی در خصوص مراحل و مراحل رسیدگی به شکایات گفت: مودیان می توانند اعتراض خود را نسبت به ناعادلانه بودن تشخیص مالیاتی خود به صورت نامحدود در سامانه dad.Mefa.ir ثبت کنند.تاریخ تصمیم گیری قطعی.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: پس از ثبت شکایت، رسیدگی اولیه توسط وکیل مالیاتی انجام می شود و در صورت وجود اشکال در اسناد و مدارک ارائه شده، مؤدی مالیاتی اعلام می کند. مالیات دهنده موظف است. جهت پاسخگویی در اسرع وقت (حداقل یک هفته)) نسبت به رفع نقص و تکمیل فایل موجود در سامانه.

شاداب فر افزود: دادستان ها پس از نهایی شدن مدارک، تحقیقات نهایی را انجام داده و نظر کارشناسی خود را به همراه نظر نهایی (توصیه یا توصیه نشده) جهت بررسی و اعلام به مدیرکل ارسال خواهند کرد.

وی همچنین با بیان اینکه پس از بررسی مدیرکل به عنوان نماینده این وزارتخانه در شوراهای 251 گانه استان، نظر خود را در خصوص موافقت یا مخالفت با نظر دادستان اعلام خواهد کرد، وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارسال و در صورت عدم تایید، شکایت جهت بررسی بیشتر و رفع نواقص احتمالی به قاضی محترم 251 ارجاع می گردد.

دکمه بازگشت به بالا