اجتماعی

راه‌اندازی سامانه «نظام پیشنهادات» در کمیته امداد

رئیس مرکز برنامه ریزی و تحقیقات کمیته نجات از راه اندازی “سیستم مشاوره” با هدف دستیابی به طرح نجات هوشمند و مردمی این کمیته خبر داد.

به گزارش سلام آنلاین سعید زارع زاده با اشاره به اهمیت مشارکت کارکنان ، جوامع هدف و مردم در بهبود عملکرد کمیته های امدادی ، گفت: “یکی از راه های گسترش مشارکت عمومی در تصمیم گیری” و بهبود ایجاد بازخورد است. سیستم.”

وی افزود: به این منظور ، برای بهبود روند در حال انجام و نیاز به دریافت نظرات جوامع هدف و ذینفعان در ارائه کمک ، راه اندازی سیستم مشاوره در دستور کار کمیته کمک است. “نجات”.

رئیس مرکز برنامه ریزی و تحقیقات کمیته نجات با اشاره به اقدامات انجام شده توسط دفتر سازمان ، بهبود رویکرد سازمان و تغییرات اداری ، ادامه داد: روند بهبود سیستم بازخورد با استفاده از فناوری اطلاعات و پردازش کوتاه طراحی شد.

این سیستم ضمن توضیح تعاملات مربوط به تنظیم درخواست سیستم ، تأکید می کند که سیستم های مربوطه دارای قابلیت های زیادی هستند ، مانند مطابقت الزامات و الزامات کاهش ، قابلیت ارتباط با سایر سیستم های موجود ، مانند مدیریت دانش ، پیاده سازی. ارزیابی اتوماسیون و. ..

وی گفت: “نبوغ در جستجوی پیشنهادات ، امکان تشکیل یک تیم صالح را با تفویض اختیار به استانها در رابطه با بررسی اولیه پیشنهاد داشبورد قوی و ارائه گزارش ، دوچندان می کند.” پارامترها از جمله ویژگیهای کمیته نجات سیستم درخواست ”

رئیس کمیته امداد و برنامه ریزی کمیته نجات خاطرنشان کرد: این سیستم همچنین توانایی ارائه ایده های بانکی ، ارزیابی و پاداش و همچنین ارائه بازخورد آنلاین برای افراد ، اهداکنندگان و نیکوکاران برای دریافت بازخورد آنها را دارد. و پیشنهاداتی برای خدمت بهتر به سرپرستان شما. جامعه خوشحال است.

بر اساس اطلاعات کمیته امداد و نجات ، آقای زارع زاده با بیان اینکه سیستم مشاوره از امروز 10 آنلاین به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است ، افزود: “امیدواریم سیستم مشورتی کمیته امداد با سبک و سیاق جدید و استفاده از مدرن و کارآمد سیستم های. «با مشارکت کارکنان و افرادی که صاحبان اصلی این موسسه هستند نقش مثبت و سازنده ای را در پیشبرد اهداف عالی این نهاد مقدس ایفا کرده و بهترین خدمات را به جامعه هدف ارائه دهند.

بر اساس این گزارش ، سیستم درخواست کمیته نجات به آدرس pishnahadat.emdad.ir آماده دریافت نظرات و پیشنهادات جامعه هدف و عموم مردم برای بهبود خدمات خود است. این سازمان.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا