حوادث

ثبت بزرگترین زمینلرزه‌ها در استان خراسان جنوبی

بزرگترین زمین لرزه هفته گذشته در جنوب استان کراسان با قدرت 4.6 ریشتر رخ داد.

به گزارش سلام آنلاینهفته گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در خوی ، آذربایجان غربی و زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر در فورت دو ، خراسان جنوبی رخ داد.

شنبه 7 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در نودوچی استان کرمان گزارش شده است. زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر کالی خاکای استان سنان را لرزاند. زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر گوزن استان مازندران را لرزاند و زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در استان بوشهر ثبت شده است.

شوشتر ، استان خوزستان با زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 16 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 15 کیلومتر در شوشتر ، 26 کیلومتری گتوند و 29 کیلومتری استان لالی گزارش شده است.

یکشنبه ، 8 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در شوشتر استان خوزستان ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در لالی ، استان خوزستان و زلزله ای به بزرگی 2.9 ریشتر و زلزله 2.7 ریشتری در استان خراسان شمالی رخ داده است.

بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه در 6 کیلومتری مرکز زمین لرزه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است و مرکز آن در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است.

دوشنبه 9 مارس

زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر بندرعباس ، استان هرمزگان ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر آذربایجان غربی شهرستان لالی ، استان خوزستان ، زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر در بوشهر ، استان بوشهر ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر

استان موسیان ایلام با زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 13 کیلومتری و مرکز آن 15 کیلومتری موسیان ، 27 کیلومتری دهلران و 51 کیلومتری مورموری لرزید.

مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. از استان خوزستان ، 22 کیلومتری دردیلام و امام حسن ، 40 کیلومتری. استان بوه. زمین لرزه 2.6 ریشتری نیز رویداد دیگری در منطقه بود.

سه شنبه ، 10 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر هوکداک استان کرمان را لرزاند.

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ، مرکز زمین لرزه در زیر زمین لرزه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی اعلام نشده است. استانهای باختیری و 25 س. م ونک در استان اصفهان.

مرکز زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین ، 11 کیلومتری موسیان ، 25 کیلومتری دهلران و 47 کیلومتری موماری در استان گزارش شده است.

چهارشنبه ، 11 مارس

یک زمین لرزه به بزرگی 2.9 ریشتر در حدرت ، آپولازال ، مسجد و شهر سبو گزارش شد. یک زمین لرزه به بزرگی 2.6 ریشتر در جنوب شهر کیشین گزارش شد.

مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ سونامی وجود ندارد هشدار صادر شد م از استان درامام استان بوهای و 41 ق. م

پنجشنبه ، 12 مارس

این زمین لرزه به بزرگی 4.6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری جنوب فلوریدا واقع شد و مرکز زمین لرزه 7 کیلومتری فورد دیسک ، 9 کیلومتری ایلام اسلامی و 31 کیلومتری داعش بود.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر بندر خمیر در استان کرمان و زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر در استان فاریاب استان کرمان را لرزاند.

در خوی ، استان آذربایجان غربی ، چهار زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داده و مرکز آن 12 کیلومتر در خوی 25 ، ساحل عاج ، در استان غرب آذربایجان و 34 کیلومتر بوده است. م از استان آذربایجان.

موسیان در استان ایلام پس از سه زمین لرزه در عمق 14 کیلومتری زمین لرزه دیگر به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری مرکز کانون آن 20 کیلومتری موسیان و 32 کیلومتری دهلران بوده است.

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه ، در عمق 14 کیلومتری زمین ، با بزرگی 31 کیلومتر ، 35 کیلومتری فاس ، 35 کیلومتری آکان ، فاس و 37 کیلومتری گزارش شده است. از جزیره دامامام در استان هاماکون.

جزایر آندامان و نیکوبار استان کرمان در عمق 12 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر مورد اصابت قرار گرفتند و مرکز آن در 13 کیلومتری اندوهجارد ، 10 کیلومتری سیرچ و 28 کیلومتری گلباف گزارش شده است.

زلزله شبانکاره در بوشهر در تاریخ 12 مارس ، 38 کیلومتری شبانکاره ، 46 کیلومتری وحدتیه در بوشهر و 39 کیلومتری بابامنیر فارس بود.

یک زمین لرزه به بزرگی 2.7 ریشتر در فوردون ، جنوب کورائو ، یک زمین لرزه 2.8 ریشتری در ککی ، استان برهار و یک زمین لرزه 2.7 ریشتری در دابوان ، استان تهران کهنوج ، استان کرمان رخ داده است.

جمعه ، 13 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر در امیریه استان سمنان گزارش شد.

خوی ، استان آذربایجان با زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 19 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 13 کیلومتر در خوی ، 30 کیلومتری سلام و 35 کیلومتری شهر جدید استان بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا