عمومی

توانایی برگزاری یک وبینار را ندارید چطور می‌خواهید بر فوتبال حکومت کنید؟

برای برکناری عزیزی خادم قبل از روز جلسه شورا با رئیس شورای استان جلسه برگزار کنید. از یک سال پیش به عنوان بزرگتر برای آنها و صحبت دقایقی با آنها، خودش را جمع کرد تا بر این هیئت ها نظارت کند!

خانم هایی که هنوز موفق به برگزاری وبینار نشده اند!آیا می خواهید برای فوتبال ایران، یکی از ورزش های مهم، خط و نشان بکشید و با اهداف تعیین شده برای آن پیش بروید؟ (امسال چیزی دیده نشده است) مثل راه اندازی یک وبینار برای خواندن سرنوشت فوتبال است.

قطع بیش از حد، گیر کردن تصاویر و سردرگمی در این وبینار (اسناد این وبینار به صورت آنلاین موجود است) نشان دهنده عدم برنامه ریزی کامل است. ای کاش قبل از برگزاری این وبینار با کارشناسان و کسانی که مدت هاست در وبینارهای مختلف حضور داشته اند، مشاورانی داشته باشند تا دچار وحشت و وحشت نشوید، اگر نگرانی ندارید، اجازه دهید هیئت جلسه تشکیل دهد. این سوءتفاهم به من اجازه روزنامه نگاری نمی دهد. افکار عمومی را در رسانه شخصی من بازنمایی می کند. اگر یک کارگاه آنلاین به “خوبان علم” ارسال کنید مطمئناً نتیجه بهتری خواهید گرفت. با این حال سیم های آنها وصل است و حداقل در کارگاه شما شاهد قطع و وصل زیاد نبودیم!

251 251

دکمه بازگشت به بالا