اجتماعی

تلاش یک نشریه برای ترویج فرهنگ صلح میان کودکان

“نقاشی صلح” به عنوان یک مجله تخصصی با هدف ترویج فرهنگ صلح برای کودکان در جامعه منتشر می شود.

به گزارش سلام آنلاین ، اولین شماره فصلنامه «نقاشی صلح» توسط صاحب امتیاز موسسه فرهنگ و هنر نقاشی کودکان و مدیر مسئول شهید مهاجر منتشر شد.

“صلح را بکشید” یک نشریه شورای ترویج فرهنگ صلح برای کودکان است. پویش مرکز رشد خلاق کراچی است.

ریزا عابیدی همچنین سردبیر مجله است و فرازاس آتارین مدیر اجرایی ، کاسارا عابدینی مدیر هنری ، زینب احمدی نویسنده و دامکون زنزاده طراح قلم صلح است.

اولین شماره مجله ، مالکا ماما مالا ، مادر محیط زیست ایران را با پرتره اش روی جلد و مستنداتی درباره “محیط زیست و صلح” و “کرونا و صلح” معرفی می کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا