عمومی

انتصاب مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور

به گزارش رسانه های خبری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور. احمد وحیدی ، وزیر کشور ، محسن اسلامی را به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

در محتوای فرمان وزیر کشور ارسال شده به “محسن اسلامی” آمده است:

“به دلیل تعهد و تجربه م myثر ، مایلم جنابعالی را به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی منصوب کنم.

وزیر کشور در این حکم ؛ مطالعه و تجزیه و تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی در کشور ، زمینه ای برای اجرای مناسب و م effectiveثر قانون احزاب و سازمان ها و نظارت بر مسائل مربوط به اقلیت های قومی ، مذاهب ، فرقه ها و گروه های قومی در ایران. جلسات منظم کاری و دانش آموزان شوراهای شورای امنیت و پیگیری آن. “تصویب آن از جمله مواردی است که انتظار می رود مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی بر روی برنامه ریزی دقیق ، اهداف و اصول کار کند.”

محسن اسلامی که امروز با حکم وزیر کشور جایگزین حمزه امرایی شد ، دانشجوی دکترای روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

اسلامی مقاله های متعددی در زمینه های علوم سیاسی و روابط بین الملل نوشته و مسئولیت های اجرایی دارد ، از جمله مدیرکل فرهنگ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مشاور معاون آموزش و تحقیقات وزیر ، مشاور علوم و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران. سازمان ملل متحد. متفقین و مشاور دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در سابقه خدمت قبلی خود.

دکمه بازگشت به بالا