فرهنگ و هنر

«اسلام و حقوق کودک»؛ کتابی برای فهم جایگاه کودک در دین خاتم

سلام آنلاین/ قم کتاب های اسلام و حقوق کودک توسط آیت الله دکتر احمد بهشتی در 270 صفحه و ده بخش توسط انتشارات باغ کتاب منتشر شده است.

امام سجاد (ع): اما حق فرزندت این است که بداند او پاره تن توست و در این دنیا خوب و بد به تو بستگی دارد و تربیت اخلاقی و نظریه او بر عهده توست و باید احترامش را بخداوند. فرمان بده، در هر چیزی که تو و او را نگران می کند، کمک کن. او را به نیکی پاداش خواهی داد و او را مجازات بدی خواهی کرد. رفتار شما با او باید مانند کسانی باشد که در آتش این زینت به حسنات او ایمان آورده و از قیام و مسئولیت در پیشگاه خداوند معاف هستند.

سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند که همه مردم صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، سیاست یا دیدگاه های دیگر، اجتماعی یا نژادی، مادی یا غیر آن، مشمول حقوق بشر و آزادی های اساسی هستند. . توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، با بیان اینکه کودکان به دلیل عدم رشد جسمی و روانی، از جمله حمایت های قانونی، قبل و بعد از تولد نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند… به همین دلیل است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسماً این موضوع را اعلام کرده است. بیانیه. از حقوق کودکان به منظور حصول اطمینان از این که دوران کودکی زمان شادی و بهره مندی از حقوق و آزادی هایی است که برای خود و جامعه به وجود خواهد آمد.

این بخش هایی از کتاب اسلام و حقوق کودک نوشته آیت الله دکتر احمد بهشتی است که در 270 صفحه و ده بخش توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است.

این کتاب با استناد به آیات و روایات به معرفی دیدگاه اسلام درباره حقوق کودک و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق کودک می پردازد. یک بررسی ارسال کنید.

نویسنده در مقدمه این کتاب آورده است که: در این کتاب سعی شده است بین مطالب اعلامیه حقوق کودک و مضمون شاد اسلام مقایسه شود تا نشان داده شود که با این حال بسیاری از انسان ها در زمینه حقوق و معارف پیشرفت کرده اند، اسلام نه سخنی نخواهد گفت، زیرا سخنی جز وحی الهی و بیانات رهبر گرانقدر نیست.

نویسنده در قسمت اول کتاب «رفع تبعیض» به حقوق کودکان در آموزش، به ویژه کودکان دارای ناتوانی های یادگیری پرداخته و بیان می کند که هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر. درباره کودکان اصلاح حاکمیت قانون هر عملی را که فقط منبع احساسات و گاهی جنون باشد محکوم می کند. معرفی قرآن، اولین منبع معارف اسلامی، منبع برنامه های اعتدال گرایی و رفع موانع. عدالت را ادامه داد و بدون اینکه مردم حق و عدالت را فدای خودخواهی و شهوت و کینه و عطوفت کنند قرآن را ادامه داد و سپس برای تأیید این مطلب آیاتی از قرآن و داستان سرایی از معصومین آورد.

بخش دوم کتاب، حمایت از کودک، اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک است که می گوید کودکان باید از حمایت های ویژه و امکانات لازم برای تربیت جسمی، فکری، اخلاقی و اجتماعی برخوردار شوند. در محیطی سالم و طبیعی و آزاد و صاحب شرف باید توسط قانون یا مراجع ذیربط به او واگذار شود و در وضع قانون برای این منظور منافع کودک در اولویت قرار گیرد و توسط قصه گویی از امام علی (ع) و پیامبر (ص) رهبران باید توجه کنند. اسلام این را به ما یادآوری می کند.

قسمت سوم کتاب به اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک یعنی حق نام و تابعیت می پردازد و دو اصطلاح «وطن اسلامی» و «وطن» را در رابطه با تابعیت تعریف می کند. ایجاد برخی مسائل روانی مانند خجالت و داستان سرایی که نشان دهنده اهمیت اسلام در نوع انتخاب نام برای کودکان است.

در بخش 4، اصل 4 اعلامیه بیان می کند که کودکان باید به امنیت اجتماعی دسترسی داشته باشند و در محیطی سالم بزرگ شوند و برای این منظور، کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت ویژه برخوردار شوند – از جمله مراقبت های کافی قبل و بعد از تولد. – فواید. کودکان باید به تغذیه، مسکن، تفریح ​​و خدمات پزشکی کافی دسترسی داشته باشند و از این حیث امنیت کامل جسمی و روحی کودکان در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی کوچک و کشور و جهان به عنوان یک جامعه کامل باشد. تمرکز بر مبارزه اسلام با رسم دخترکشی و حمایت شوهران در مادری با قصه گویی.

بخش پنجم کتاب بر اصل پنجم تمرکز دارد که کودک دارای ناتوانی جسمی، ذهنی یا اجتماعی باید مورد توجه، آموزش و مراقبت ویژه متناسب با موقعیت خاص خود قرار گیرد. دو راه است، یک مسیر مستمر، یک راه شفقت و انفاق و انفاق از آنها. راه دیگر این است که آنها را مجبور به انجام کارها و فعالیت ها در حد توان و توان خود کنیم و در ازای تلاش و کوشش خود، حقوق و دستمزدی برابر با دیگران دریافت کنند و با عزت جز طبیعت و استقلال زندگی کنند. برای خود ایجاد کنند. بدون شک راه دوم هم به نفع خود بچه هاست و هم به نفع جامعه.

قسمت های ششم تا دهم این کتاب به ترتیب ده اصل دیگر اعلامیه جهانی حقوق کودک است، از جمله: کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیت خود به عشق و درک نیاز دارد. و با نظارت والدین برای تربیت، حفظ امنیت اخلاقی و مادی، کودک باید حداقل در مقطع ابتدایی از آموزش رایگان و اجباری برخوردار شود. کودک باید از آموزشی بهره مند شود که هدف آن ارتقاء و ارتقاء فرهنگ عمومی او باشد و سازنده باشد تا بتواند در شرایط برابر استعدادها، قضاوت شخصی، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود را شکوفا کند و انسان شود. برای جامعه اولین نفری باشید که از حمایت و تسهیلات بهره مند می شوید کودکان باید در برابر بی توجهی، ظلم، خشونت و استثمار محافظت شوند. با آیات و روایات و حتی برخی اشعار توضیح دهید.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا