کاهش ۲۰۰ هزار نفری جمعیت «زیر خط فقر»

بر اساس آیین نامه «چتر رفاه اجتماعی»، وزارت رفاه موظف است با استفاده از آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و اعلام نتایج، درآمدی معادل خط فقر مطلق را در نیمه اول هر سال محاسبه کند. با تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. بر اساس این انتصاب، معاون وزیر رفاه اعلام کرد جمعیت زیر خط فقر در سال 1401 نسبت به 1400 نفر حدود 200 هزار نفر کاهش یافته است.

به گزارش سلام آنلاین. بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون «چتر رفاه اجتماعی»، وزارت رفاه موظف است درآمد معادل خط فقر مطلق را در نیمه اول هر سال با استفاده از آمار مرکز آمار ایران و مرکز آمار ایران محاسبه کند. بانک مرکزی پس از تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی اعلام و مبنای اجرای این بند قرار خواهد گرفت.

علیرضا عسگریان، معاون رفاهی و اقتصادی وزارت کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با سلام آنلاین. وی در این خصوص گفت: بر اساس تکلیف آئین نامه چتری تامین اجتماعی، این وزارتخانه پس از انتشار آمار درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران، خط فقر مطلق و خط فقر شدید را در سال 1401 محاسبه کرد. برآوردهای 1402 نیز همانند سال های گذشته در گزارش کمی به دولت ها و وزرا ارسال می شود. البته امسال برای اولین بار بر اساس داده های پایگاه بهزیستی ایران، با اولویت دادن به اقشار آسیب پذیر، فقرا را نیز شناسایی کرد.

کاهش 200 هزار نفر «زیر خط فقر»

بر اساس این گزارش، همانند سال 1400، جمعیت زیر خط فقر در سال 1401 نیز بر اساس محاسبات رصد فقر وزارت متبوع، علیرغم تورم قابل توجهی که در سال گذشته و قبل و بعد از آن تجربه کرد، کاهش یافت. ما افراد زیر خط فقر در سال 1401 هستیم که نسبت به سال قبل حدود 200 هزار نفر کاهش داشته است.

عسگریان یادآور شد: در محاسبه خط فقر حداقل درآمد خانوار برای دریافت 2100 کیلوکالری در روز در نظر گرفته شد و از این حیث، محاسبه خط فقر با همکاری کمیته امداد و نجات و وزارتخانه انجام شد. از سلامتی

افزایش 52 درصدی قیمت مواد غذایی برای روستاییان و شهرنشینان طی سال گذشته.

معاون رفاهی و اقتصادی وزارت کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با افزایش تورم طی یک دهه اخیر، روند کالری دریافتی خانوارها کاهش یافته است، گفت: روند کالری دریافتی کاهش یافته است. خانوارها در سال 1400 نسبت به سال 1390، 19.1 درصد و 1401 نسبت به سال 1400 4.6 درصد کاهش داشته است. آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد که قیمت مواد غذایی و دخانیات برای خانوارهای شهری 52.8 درصد و برای خانوارهای روستایی 52.7 درصد نسبت به سال 1400 در سال 1401 افزایش یافته است.

با حمایت از مادران باردار و شیرده و برنامه ریزی برای ارتقای امنیت غذایی کودک، حداقل کالری مورد نیاز خانواده را تامین کنید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر و برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خانوارها، اداره رفاه و اقتصاد وزارت کار و رفاه اجتماعی سیاست حمایتی خود را از عموم مردم از طریق کاتالوگ محصولات الکترونیکی اجرا کرده است. و گروه های هدف ویژه در این راستا، طرح یسنا (حمایت از مادران شیرده دارای فرزند زیر 2 سال برای کاهش درآمد اولیه در 8 استان کم درآمد به صورت پایلوت) برنامه ای برای بهبود غذای ایمنی کودکان سنین 5 تا 59 ماه در درآمد اول تا هفتم دارد. کاهش پلت فرم کاتالوگ الکترونیکی وی با ارائه بسته رایگان اشاره کرد.

طرح ریشه کن کردن فقر شدید را به وزارت ارائه کنید

تاثیر پروژه اعلامیه الکترونیکی بر زندگی مردم

عسگریان با اشاره به اینکه طرح برگ الکترونیکی کالابرگ از ابتدای سال جاری اجرا شده است، گفت: اگرچه امکان تعیین کمیت تاثیر اجرای طرح کالابرگ وجود نداشت، اما استقبال عمومی از این طرح نشان داد که بیش از هر چیز این پروژه می تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. جمعیت می تواند موثر باشد و اثربخشی آن را می توان با دقت بیشتری در سال آینده رصد کرد. البته باید توجه داشت که کاهش کالری دریافتی تنها به دلیل کمبود منابع مالی خانواده ها و افراد نیست، بلکه تغییر ذائقه، فرهنگ و عادات غذایی و مسائل مربوط به سلامت انسان نیز نقش بسزایی دارد. . در این تغییرات.

معاون رفاهی و اقتصادی وزارت کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: برای اولین بار معاونت رفاهی و اقتصادی با شناسایی اقشار ضعیف و اولویت بندی، طرح ریشه کنی فقر شدید را تدوین کرده است. به اقشار آسیب پذیری که در اولویت ریشه کنی فقر شدید قرار دارند که هدف آن ارائه مشاوره تخصصی به تمامی وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط در زمینه مسائل کاهش فقر با حفظ اسرار است. امید است در سال های آینده منابع لازم برای اجرای این برنامه را فراهم کرده و شاهد ریشه کنی فقر شدید در کشور باشیم.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا