عمومی

هوای اصفهان قابل قبول است/ شاخص ۲ شهر بر مدار نارنجی آلودگی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

شاخص کیفیت هوای اصفهان بر اساس داده های 15 ایستگاه اندازه گیری 24 ساعته فعال که در ساعت 8 صبح روز سه شنبه پانزدهم خرداد به پایان می رسد، میانگین 98 شرایط قابل قبول را نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات سامانه آنلاین مدیریت کیفیت هوای سازمان محیط زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوای فعلی شهر در زمان انتشار این گزارش به نشانی خیابان احمدآباد، بزرگراه خرازی، پلاک 126، میدان الگینال، پلاک 112، شماره 148 زینا بیا 117 و کردآباد 110 AQI نارنجی هستند و برای گروه های آسیب پذیر مناسب نیستند و در ایستگاه ولدان با 152 AQI قرمز هستند و برای عموم مردم خوب نیستند.

شاخص باد اصفهان نیز در خیابان های آبان 25، دانشگاه صنعتی و دانشگاه صنعتی سپاهان شهر به شماره 75، پارک زمزم 79، رهنان 87، خیابان فرشادی و میرزا طاهر 78، خیابان فیض 82 و بلوار کاوه 80 شرایط قابل قبولی را نشان می دهد.

شاخص باد امروز در خمینی شهر به طور میانگین ۷۵ است. مخروطی 90، شاهین شهر 67، مبارکه میانگین 80 و گاجوارستان با میانگین AQI 88 وضعیت قابل قبول است و در نجف آباد با میانگین 109 و زرین شهر با میانگین 103 AQI نارنجی و بد برای گروه حساس ثبت شد. ایستگاه های آلاینده شهرک های صنعتی کاشان و دولت آباد تعطیل شد.

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50، هوای پاک 51 تا 100، هوای سالم 101 تا 150، نامناسب برای گروه‌های آسیب‌پذیر، 151 تا 200 بد برای عموم، 201 تا 300 بد و 301 تا 500 خطرناک است.

این شاخص معمولاً شامل پنج آلاینده هوا می شود. مونوکسید کربن (شرکت)، ازن (O3) دی اکسید نیتروژن (NO2)، دی اکسید گوگرد (SO2) و ذرات معلق زیر 2.5 میکرون (PM2.5) گرفتن و روزانه در ایستگاه هواشناسی ثبت می شود.

شاخص کیفیت هوا معیاری است که غلظت آلاینده های مختلف در هوا مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از 10 میکرون و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرومتر) را اندازه گیری می کند که به اشتباه می توان آنها را مجاز دانست. هر کدام با واحد متفاوتی تعریف می شوند، آن را به شماره واحد تبدیل می کنند و وضعیت آلودگی هوا را نشان می دهند.

دکمه بازگشت به بالا