عمومیتازه های کسب و کار

نرم افزار برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

فیلترینگ چندسطحی که در بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات، نیاز است دسترسی سریعی به دادهها را امکانپذیر میکند. ما یقین داریم شاه کلید موفقیت در پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات ایجاد حس مالکیت به سیستم است به گونهای که تا مدتها پس از اتمام پیادهسازی آثار آن باقی بماند. ۴-۳ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی , در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار . ۴-۱ کارفرما متعهد میگردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت ۱۰ روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید . بعنوان نماینده تام الاختیار این (مرکز ، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگیهای لازم به کارفرما معرفی مینماید. تبصره ۱۰ : فقط درخواستهای نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد میباشد لازم الاجراء بوده ودرخواستهای دیگر عوامل که به تائید مدیریت ( کارفرما ) نرسیده باشد , فاقد ارزش میباشد و پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال درخواستهای افراد متفرقه ندارد . تبصره ۴ : پیمانکار نهایت سعی خود را جهت ارائه سرویس به هر دو آدرس خواهد نمود , اما هیچگونه تعهدی جهت ارائه سرویس همزمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل همزمان تعیین اولویت با نماینده تام الاختیار کارفرما میباشد .

تبصره ۱: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما میگردد . تبصره ۹ : نرم افزار ویروس یاب برای بار اول بصورت رایگان نصب و راه اندازی میگردد و به روز نگهداری نرم افزار یا تغییر آن طبق شرایط تبصره ۱۱ از ماده ۴-۲ انجام میپذیرد . ۴-۲ کارفرما متعهد میگردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس , به هیج عنوان از دیسکت و یا CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس یاب استفاده ننماید . تبصره ۱۱ : نرم افزار ویروس یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه , نصب و راه اندازی میگردد . ۴-۹ مشاوره با پیمانکار در مورد هر گونه تغییر و تحول و یا خرید , نصب و راه اندازی هر گونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری. ۳-۸ پیمانکار متعهد میگردد نهایتاً یکماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند ۱-۴ و ۱-۵ با در نظرگرفتن تمامی موارد منجمله تعیین قیمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری ادواری ( یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما ) ارسال نماید .

۱-۵ تهیه,نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی کامپیوترها ( Link ) . اگر اخیراً یک CMMS خریداری کردهاید یا به این فکر میکنید که چگونه میتوانید از نرمافزار خود بهره بیشتری ببرید، در اینجا یک نقشه راه وجود دارد که به شما کمک میکند در سریعترین زمان ممکن بیشترین بهره را از نرمافزار خود ببرید. گزینهها شامل راه حلهای داخلی یا میزبان ابری، نظارت بر وضعیت و قابلیتهای ردیابی GPS، دسترسی به تلفن همراه، داشبورد تعمیر و نگهداری و موارد دیگر است. بسته آموزشی لومریکال Lumerical شامل 4 عدد DVD با محتویات زیر است. نتیجهٔ چنین امکاناتی تسریع ارتباطات و اقدامات و اطمینان از حرکت صحیح در استراتژی مشخص تیم نگهداشت برای کاهش نرخ توقف تجهیزات است. فیلدهای “وضعیت سفارش کار” شامل تخصیص فعالیتهای نیروی کار، توقف به دلیل انتظار قطعات و غیره میباشد. تبصره ۶ : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفلهای نرم افزاری ) و یا نرم افزارهای تحت الحمایه شرکتهای نرم افزاری (داخلی و خارجی) مشمول این قرارداد نمیگردد . تبصره ۷ : نرم افزارهای خاص ؛ نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکتهای داخلی و خارجی شامل این قرارداد نمیباشد .

دمو نرم افزار نگهداری بخش جدایی ناپذیر تولید است که در مزیت های رقابتی یک شرکت تولیدی میتواند نقش تاثیر گذاری داشته باشد و لازم است بطور علمی و عملی در شرکتهای تولیدی اجرا گردد. با این ماژول میتوانید ببینید که هرکدام از تجهیزات شما چندبار خراب میشوند و علت هر خرابی چیست؟ در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا این امکان وجود دارد که در هر نوع تعمیر یا سرویس پیشگیرانه، لیست چک لیست های کنترل کیفی که باید در آن نوع تعمیر یا سرویس کنترل شود تعیین گردد. برخورد با مواقعی که تیم نگهداری و تعمیرات تعمیرگاه قادر به تصمیم گیری برای شروع و انجام حجم زیادی از کارهای انباشته شده نیست. سامانه نگهداری و تعمیرات PMWorks به عنوان یک نرم افزار استاندارد در حوزه نت، علاوه بر اینکه تمام ماژولهای مهم و اساسی نگهداری و تعمیرات را ارائه میدهد، میتواند با توجه به نیاز سازمانهای مختلف تغییر کرده و بهبود یابد. ۳-۳ تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد . ۳-۵ اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتیکه زمان تعمیر بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر میباشد .

دکمه بازگشت به بالا