میراث صنعتی در خارگ مورد توجه قرار گیرد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین حسین احمدی جمعه شب با گرامیداشت هفته فرهنگ خار وی گفت: طی تسلیت به مردم جزیره استراتژیک. خاراین حمله ناجوانمردانه به غیرنظامیان بی گناه در مسیر گلزار شهدای کرمان بار دیگر شرمساری و ظلم دشمنان ایران را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده است و عاملان آن به زودی مجازات خواهند دید. این عمل منزجر کننده

او اضافه کرد: واقعیت امر این است که حوزه میراث صنعتی در ایران با وجود 115 سال سابقه در میراث صنعت نفت، چرا که دروازه ایران به عصر صنعت (با تعریف امروزی آن) جدید و نوآورانه و فعالان این عرصه هستند. آنقدر کم هستند که هر فرصتی برای توسعه و ارتقای این بخش را باید به فال نیک گرفت.

مدیر عملیات عمومی خار تایید: در اینجا و در زمینه نام خارگ، توجه بیشتر به این نکته حائز اهمیت است که صنعت نفت در ایران و در جزیره گرانبها خارگ در خلیج فارس، با مشارکت صنعت مردان کوشا ایرانی و به میزبانی سایر اقوام و نژادها. حتی گروه های قومی در جزیره استراتژیک خارگ نیز بالغ است. گرفته شده و بنیاد گذاشته شده است.

احمدی گفت: جزیره خار گواه آن است خارجی می بینم از همان روزهای آغازین صنعت نفت در ایران، این صنعت را تحت تاثیر قرار داده اند، حضور و شرکا موضوع میراث صنعت نفت را مطرح کرده اند. خار و خارجی می بینم امروز موضوعی است که قابل تحقیق و بررسی است.

مدیر عملیات کل خارگ خاطرنشان کرد: روش ها و ویژگی های خارگ و خارگ از ابزار فنی و عملیاتی گرفته تا معماری و شهرسازی و سایر عملکردها مانند اجتماعی، تفریحی، ورزشی، حرکتی، ترجمه، روغن، فیلم، سلامت و شفا را در بر می گیرد. از همه مهمتر همزیستی مسالمت آمیز با سایر اقوام، مذهبی و اقوام موضوع مهمی است که در این کنفرانس قابل بررسی و تحقیق است.

احمدی یادآور شد: خارگ ها و خارگ ها در میراث صنعت نفت ایران جایگاه مهم و قابل توجهی دارند و برای تبیین و تحقیق و تعیین این اهمیت و تأثیر آن بر زندگی و جامعه امروز ایران و در نتیجه خارگ ها و خرگی ها باید مورد توجه قرار گیرد. حوزه مفهومی و اجازه دهید به اصول اولیه نیز توجه کنیم. رشته های میراث صنعتی، اگر قبل از. می گویند در ایران بسیار جدید و بسیار جوان است. زیرا هنوز در جهان گسترده است بدشانس با برگزاری همایش های فعالان این حوزه می توان اقدامات مناسبی در این زمینه انجام داد.

دکمه بازگشت به بالا