اقتصادیتازه های کسب و کار

مدارک مورد نیاز برای تنظیم لایحه مالیاتی

لایحه دفاعیه چیست ؟

لایحه به نوشتاری گفته می‌شود که از سوی صاحب دعوا ( چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری ) به مقام قضایی تقدیم می شود. مودیان مالیاتی نیز در دعاوی مالیاتی برای حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری  نیاز به تسلیم لایحه مالیاتی برای دفاع دارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.

معمولا پس از آن که ممیز مالیاتی، اسناد و مدارک شرکت را بررسی کرده و برگه تشخصیص صادر می نماید، مؤدی تا یک ماه ( ۳۰روز) فرصت دارد تا چنان چه هرگونه اعتراض به این برگه دارد، به حوزه مالیاتی اعلام نماید. به عمل نوشتن نامه اعتراض، لایحه مالیاتی گویند. مؤدی که نسبت به مالیات تشخیص داده شده اعتراض داشته باشد، این لایحه را به صورت مکتوب و همراه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی تسلیم می کند.

مؤدی نیز پس از تحویل فرم اعتراض رسمی به حوزه مالیاتی خود، در زمانی مقرر شده توسط حوزه مالیاتی نسبت به دلایل و مستندات خود به دفاع از اعتراض انجام گرفته می پردازد.

نخستین لایحه دفاع مالیاتی در حوزه مالیاتی به سرپرست یا سرممیز حوزه ارائه و تسلیم می گردد. اگر در حوزه مالیاتی اعتراض انجام گرفته با تفاهم مؤدی و ممیز حل و فصل گردد، برگه تشخیص جدیدی صادر می گردد که با ظَهر نویسی به امضاء حوزه مالیاتی و مؤدی می رسد.

حال چنانچه نظر مؤدی در جلسه اعتراض، جلب نشده باشد پس از آن پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد و مجدداً تاریخی به مؤدی اعلام می گردد که مؤدی طبق تاریخ مقرر به هیأت حل اختلاف مراجعه کرده و در آن جلسه نیز بار دیگر اعتراض خود را مکتوب اعلام می دارد و درواقع لایحه مجدداً تقدیم می نماید.

نکات کاربردی برای تحریر لایحه مالیاتی

برای اینکه لایحه دفاعیه شما اثربخشی لازم را داشته و مثمر ثمر باشد، رعایت نکات زیر را توصیه می کنیم:

( اگر بدون مشاوره با وکیل و یا مشاور متخصص امور مالیاتی تصمیم به نگارش لایحه دفاعیه دارید: )

الف) اولین گام اخذ رونوشت گزارش رسیدگی برگ تشخیص صادره از سوی حوزه مالیاتی شما می باشد. ( گزارش رسیدگی، اوراقی را گویند که گروه محترم رسیدگی نحوه محاسبه دقیق مالیات موضوع مورد بحث را در آن مرقوم نموده است .)

ب) بعد از آنکه گزارش رسیدگی را به دقت مطالعه فرمودید، باید اظهارنامه ( های ) ارسالی خود را ( در صورت ارسال ) مطالعه کرده تا ببینید اظهار شما به چه نحوی بوده است.

ج) در صورتی که اسناد و مدارکی دال بر دفاع شما در برابر سازمان امور مالیاتی وجود دارد، آنها را تهیه کرده و به دقت بررسی نمایید.

د) تجربه نشان داده که در اکثر مواقع، لوایح طولانی که در چندین برگه مرقوم شده است، توسط هیأت حل اختلاف مطالعه نمی شود؛ پس پیشنهاد می شود در کوتاه ترین و مفیدترین حالت، مطالب خود را عنوان و تحریر نمایید.

ه) سعی کنید به یکی از مستندات زیر جهت اعتباردهی و دفاع بهتر اشاره کرده و آن را ضمیمه لایحه خود نمایید:

بخشنامه – آئین نامه – دستورالعمل – تصویب نامه – رأی شورای عالی مالیاتی –

برای تنظیم لایحه مالیاتی موثر  و بی نقص چه کنیم ؟

آشنایی با مراحل دادرسی مالیاتی

در مرحله اول به منظور تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی مناسب بایستی اطلاعات کافی در خصوص مراحل دادرسی مالیاتی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت دفاع مالیاتی به نتایج اثر بخش منجر نخواهد شد. یا فرصتهای انجام اعتراض و ارائه لوایح دفاعیه از دست خواهد رفت که در این خصوص مودی مالیاتی متضرر خواهد گردید .

۲آشنایی با قوانین و مقررات

در مرحله دوم به منظور تهیه لایحه دفاعیه مالیاتی بایستی آگاهی و اشراف کافی و لازم  به قوانین و مقررات مربوطه  به طور خاص قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد. آشنایی با قوانین باعث تفسیر و برداشت صحیح از مباحث قانون میگردد. به طور حتم  نقش تعیین کننده ای در دفاع صحیح در مراجع مالیاتی خواهد داشت. چه بسا بسیاری از مودیان مالیاتی که مالیات تشخیصی ایشان اشتباه و یا نا عادلانه بوده است ولی بدلیل استناد های اشتباه به قوانین و تنظیم لایحه مالیاتی ضعیف نتوانسته اند از حقوق خود در سازمان امور مالیاتی دفاع نمایند .

موسسه خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی تراز برتر با دارا بودن کادری متخصص نسبت به ارائه خدمات تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی  و حقیقی ارائه خدمات می نماید.

مدارک مورد نیاز در حسابداری شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت  و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

نمونه لایحه مالیاتی:

بسمه تعالی

هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی …………..

با سلام؛

احتراماً، عطف به برگ دعوتنامه شماره …………………………. مورخه …/…/۱۳۹۷ در خصوص دعوای مالیاتی مطروحه شرکت ” …………… ”  نسبت به مالیات تشخیص داده شده برای عملکرد سال ………… معروض می دارد:

برگ تشخیص متمم عملکرد سال ………….. که به این شرکت ابلاغ قانونی گردیده است، بدلایل زیر از درجه اعتبار ساقط می باشد:

۱ ) در سال مورد نظر، این شرکت هیچگونه فعالیت اقتصادی در هیچ زمینه ای نداشته و فاقد فعالیت بوده است.

۲ ) بر اساس اطلاعیه مأخوذه از واحد مالیاتی، نکات زیر تصریح می گردد:

الف : نام تجاری این شرکت، ” …………. ” بوده در حالیکه نام شرکت درج شده در اطلاعیه، ” ………….. ” می باشد .

ب : نشانی مندرج در اطلاعیه برای شرکت ” ……………… “، هیچ ارتباط و شباهتی با اقامتگاه قانونی شرکت ” ……….. ” ندارد.

نشانی شرکت ” ……………… ” : تهران – ………………………………..

نشانی شرکت ” ………………… ” : تهران – ……………………………..

ج ) در ستون مربوط به ” شرح کالا “، موضوع مورد معامله ” ………………… ” درج گردیده که این مورد هم ارتباطی با موضوع فعالیت شرکت ” ………………. ” ندارد.

موضوع فعالیت شرکت ” …………………. ” :  ……………………………

موضوع فعالیت شرکت ” ……………… ” : ………………………….

نکاتی که بذل توجه خاص به آن از هئیت محترم انتظار می رود:

۱ ) احاله پرونده به مجری یا مجریان قرار جهت بررسی کارشناسانه موضوع ( بر اساس بند ۲۲ ” دستورالعمل دادرسی مالیاتی ” )

۲ ) تسلیم رونوشت مدارک مصدق برگ متمم مالیاتی که به جهات آنها به طور ناصواب برای این شرکت برگ تشخیص مجدد صادر گردیده است.

فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه مودیان و نیز برقراری عدالت مالیاتی خواهشمند است با بررسی دقیق و کارشناسانه نسبت به رفع تعرض مالیاتی اقدام فرمایید.

با تجدید احترام

تمام اشخاصی که صاحب تجارت هستند و ملزم به پرداخت مالیات می باشند،.حتما با مشکلات مالیات های سنگین مواجه شده اند. به همین دلیل باید نسبت به اعتراض محاسبه مالیات اقدام کنند. برای این کار تنظیم یک دفاعیه مالیاتی الزامی است. در این مقاله می خواهیم در مورد نحوه تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی با شما صحبت کنیم. تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

آنچه در این صفحه می‌خوانید

دفاعیه مالیاتی چیست؟

صاحبان تجارت که بنا به دلایلی مجبور به پرداخت مالیات های سنگین می شوند، می توانند برای دفاع از حقوق مالیاتی خود لایحه ای را تنظیم کنند. بدین ترتیب، سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد تا انواع مالیات را تشخیص داده.و بر اساس مدارک و میزان درآمد شخص اقدامات لازم و قانونی را انجام دهد.

ممکن است میزان مالیات تعیین شده.و محاسبه آن دچار خطا شده باشد.و حقوق مودیان پایمال شود. خوشبختانه در قانون مالیات امکان ثبت اعتراض برای مودیان فراهم شده است.تا نظر به مدارک و شواهد درخواست وصول هزینه اضافی کنند.

زمانی که با مشکلات مواجه می شوید تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی به شما کمک خواهد کرد. شما می توانید این کار را از طریق وکلای حقوقی و کارشناسان مالیاتی پیش ببرید. مطمئن شوید که تمام مراحل به صورت قانونی انجام شده.و منافع شما در نظر گرفته شود.

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به قوانین مالیات های مستقیم به درخواست مودیان رسیدگی کرده و از نتایج آن گزارش کاملی را ارائه می دهد. به عبارت دیگر گزارش ارائه شده همان برگه تشخیص مبلغ مالیاتی است.که توسط شخص پرداخت می شود. در ادامه به توضیح هر مرحله خواهیم پرداخت.

نسبت به مطالعه ی مقاله ی  اقدام کنید چراکه در افزایش اطلاعاتتان به بهترین شکل تاثیر دارد.

بررسی گزارش مالیاتی توسط مودی

گزارشی که کارشناسان امور مالیاتی در مورد وضعیت پرداخت مالیات و میزان درآمد شخص ارائه می کند باید توسط مودی مورد مطالعه قرار گیرد. در صورت مغایرت با بخشنامه های قانون مالیات مستقیم، مودی می تواند لایحه دفاعیه مالیاتی را تنظیم کند.

اگر اطلاعات کافی در این زمینه ندارید بهتر است با مشاوران مالیاتی مشورت کنید تا از تنظیم درست لایحه مطمئن شوید.

در مورد بیشتر بدانید.

رسیدگی به لایحه مالیاتی

پس از تنظیم باید آن را به هیئت حل اختلاف تحویل دهید تا مورد بررسی قرار بگیرد. حضور تمام نمایندگان مربوطه در جلسه الزامی است و در صورت عدم حضور یکی از اعضای جلسه، مودی باید لایحه دفاعیه را کتبا ارائه کند و با دریافت رسید آن درخواست تجدید نظر را مجددا ثبت کند.

در جلسه حل اختلاف مالیاتی معمولا یک قاضی، یک نماینده اداره امور مالیاتی و یک نماینده مورد تایید مودی حضور دارند. شخص مودی می تواند یک فرد شاغل از اداره های تعاون، حسابداران رسمی، صنایع و معادن و غیره را به عنوان نماینده خود معرفی کند.

تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی اشخاص حقیقی

تنظیم دفاعیه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و هر کدام باید نظر به مدارک مربوطه اقدام به این کار کنند. اشخاص حقیقی به منظور باید یک وکیل برای خود تعیین کنند تا امور مالیاتی را انجام دهد.

تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی برای اشخاص حقیقی می تواند حالت های متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شخص حقیقی زنده باشد و برای انجام امور مالیاتی خویش کسی را به عنوان وکیل تعیین نکرده باشد، باید شخصا لایحه را تنظیم کرده و به مراجع مربوطه ارائه دهد.

در صورتی که شخص توانایی پیش بردن مراحل اداری را ندارد.می تواند این کار را به قیم خود واگذار کند.

در حالت بعدی ممکن است شخص به اختیار خود بخواهد روند انجام کار را به نماینده و وکیل خود بسپارد. بدین ترتیب وکیل قانونی مودی با توجه به منافع موکل خود و مدارک دست داشته خود می تواند لایحه دفاعیه مالیاتی را تنظیم کرده و از حق و حقوق وی دفاع کند.

در بعضی مواقع ممکن است شخص در قید حیات نباشد که در چنین حالتی ورثه شخص می تواند به عنوان نماینده وی اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم مقاله  را نیز مطالعه کنید.

تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی برای اشخاص حقوقی

علی رغم اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی دلالت بر شرکت ها و سازمان ها می کند که برای تنظیم لایحه دفاعیه با حالت های متفاوتی ممکن است مواجه شوند.

هر شرکت حقوقی می تواند از طریق مدیر عامل شرکت یا یک تن از اعضای هیئت مدیره اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی کنند. به این منظور هر نوع مدارک و مستندات لازم مربوط به مالیات شرکت در صورت مغایرت با قانون مالیاتی باید ضمیمه درخواست شما باشد.

در صورتی که شرکت شما با ورشکستگی مواجه نشده باشد،.وکیل شرکت نظر به حق اختیار تعیین شده می تواند.برای تنظیم دفاعیه مالیاتی اقدام کند.

شرکت شما با داشتن یک وکیل متخصص و با تجربه حتما در هیئت حل اختلاف رأی مثبت گرفته.و می توانید از حق مالیاتی خودتان دفاع کنید.

حالت دیگری وجود دارد که شرکت حقوقی با ورشکستگی مواجه شده.ولی تسویه حساب نهایی انجام نشده است. در چنین حالتی مدیران شرکت توانایی تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی را دارند.و می توانند جهت بررسی شکایت مدارک لازم را به اداره مالیات تحویل دهند.

نکات نوشتاری هنگام تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی

نگارش دفاعیه مالیاتی باید بر اساس دستورالعمل های نگارش زبان فارسی انجام شود تا از خوانایی کاملی برخوردار باشد. برخی از نکات مهم برای نگارش دفاعیه قرار ذیل است:

 • از نوشتن مطالب تکراری خودداری کنید.
 • تا حد امکان خلاصه بنویسید.
 • استناد به نظریات و تصمیمات
 • موضوع طرح اعتراض را به وضاحت بیان کنید.
 • استناد دادن به قوانین مربوط به.شورای عالی و دیوان عدالت
 • مشخص کردن موضوع شکایت

مزایای ارائه لایحه دفاعیه مالیاتی

در صورت درخواست ، شخص مودی می تواند شخصا لایحه را تنظیم کرده و به هیئت تحویل دهد. اما امکان حضور مودی در جلسه امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین مراحل پیگیری از طریق لایحه دفاعیه صورت می گیرد.

شخص مودی یک بار دفاعیات خود را به صورت شفاهی در جلسه بیان می کند و بعد از ترک جلسه، توسط اعضای هیئت مجددا مورد بررسی قرار می گیرد.

نکات مهم در رابطه با لایحه دفاعیه مالیاتی

در دفاع از حقوق مالیاتی خود، لایحه مالیاتی مهم ترین بخش است. به همین دلیل، باید نکات مهمی را هنگام تنظیم آن در نظر بگیرید. اول اینکه از برگه تشخیص صادر شده از سوی سازمان مالیاتی یک نسخه رونوشت تهیه کنید.تا بر اساس آن لایحه را ترتیب دهید.

سپس با توجه به گزارش رسیدگی، اظهارنامه های ارسالی و مدارک خود را مطالعه کنید. در صورت یافتن مدرک و شواهد مبنی بر دفاع خود در برابر سازمان امور مالیاتی می توانید.ادامه مراحل پیگیری را انجام دهید.

لایحه دفاعیه مالیاتی باید به صورت خوانا، واضح و خلاصه نوشته شود. در غیر این صورت از سوی اعضای هیئت حل اختلاف مورد بررسی قرار نمی گیرد.

دفاعیه مالیاتی بهترین راه کاهش جرایم مالیاتی

شرکت حسابداری نیکان حسابرس با سابقه چندین ساله افتخار دارد تا شما را در زمینه خدمات مالیاتی از قبیل مشاوره مالیاتی، ، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و غیره راهنمایی کند. هدف این مجموعه این است که با ارائه راهکارهای قانونی از افزایش جریمه های ممتن لایحه (دفاعیه) مالیاتی و بررسی آن چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به مبلغ مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی معترض باشند، میتوانند دادخواست یا درخواست اعتراض خود را با کمک وکلا مربوطه، به نام لایحه دفاعیه مالیاتی تنظیم کرده و پرونده تشکیل شده را به منظور رسیدگی بیشتر به مقامات ذی ربط از جمله هیئتهای حل اختلاف ارجاع دهند.

یکی از بهترین ابزارها برای برای دفاع از حق و حقوق مالیاتی مودیان، لایحه دفاعیه مالیاتی است که وکلا از آن استفاده میکنند. سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص مالیات های مختلف در ایران، بر اساس قانون اساسی و قوانین مالیاتی، صلاحیت دارد تا انواع مالیات را تشخیص، میزان آن را محاسبه و سپس برای وصول مالیات، اقدامات اجرایی لازم را بر اساس اختیارات قانونی خود انجام دهد. به عبارتی، پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی کشور، ماموران مربوطه موظف هستند تا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی را مطابق قانون تعیین کنند.

این در حالی است که ممکن است ماموران مالیاتی در تعیین و محاسبه مالیات و یا نحوه وصول آن دچار خطا شده باشند و حقوق قانونی مودیان عمدا یا سهوا مورد تعرض قرار بگیرد. در چنین مواقعی قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله ق م م برای مالیات دهندگان حق اعتراض قائل شده است. در واقع، آن ها میتوانند برای احقاق حقوق خود، نسبت به تصمیمات قانونی ماموران و یا سازمان های مالیاتی اعتراض را خود ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ برگه تشخیص مالیات، اعلام کنند. به عبارتی، مودیان مالیاتی باید طرح دعوی مالیاتی و یا لایحه دفاعیه مالیاتی را در قالب دادخواست، درخواست و یا اعتراض به سازمان امور مالیاتی و مقامات مربوطه جهت بررسی بیشتر تحویل دهند. سپس، اعتراض مودیان از سوی مقامات مربوطه مورد بررسی و رسیدگی بیشتر قرار میگیرد. اما چنانچه مودیان مالیاتی، اظهارنامه خود را در موعد مقرر به سازمان امورمالیاتی تحویل نداده باشند، حکم اعتراض آن ها به معنای تعلیق جریمه ها و عدم اعمال مجازات های مربوطه به عدم تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.
آکادمی مالیات دکترکیوان اسکندری با بهره گیری از متخصصات امر مالیات به کلیه اشخاص در زمینه تنظیم لایحه مالیاتی و حضور در مراجع حل اختلاف یاری می رساند .
لازم به ذکر است دفاع از حقوق مودیان با استفاده از خدمات افراد متخصص و صاحب نظر صورت می پذیرد و شامل کلیه مراحل زیر خواهد بود:

 • 
 پی گیری امور مالیاتی اشخاص نزد سازمان امور مالیاتی
 • 
 حضور و دفاع از حقوق اشخلص در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 • 
 پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص نزد شورای عالی مالیاتی
 • پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در هیئت ماده ۲۵۱ مکرر
 • پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در دیوان عدالت مالیاتی

چنانچه نیازمند تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی برای طرح شکایات و اعتراضات مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی کشور هستید با ما بگیرید.

با آکادمی دکتر کیوان اسکندری همراه باشید

نمونه متن های لایحه های مالیاتی

متن لایحه مالیاتی – مطالبه / استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

با سلام
احتراما ، در خصوص برگ مطالبه / استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره ………………… مورخ …………………. نسبت به مالیات مطالبه شده برای دوره های سنوات سال ………. معروض می دارد :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳۷ ق . م . م که تصریح نموده ،برگ تشخیص باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه ی فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد ، توجه آن سازمان محترم را به نکات ذیل جلب نموده و تقاضای بررسی مجدد و تجدید نظر در تک تک موارد مطروحه را دارد :
گروه محترم رسیدگی می بایست بر اساس بخشنامه ………………….. مورخ………………. (تصویب نامه موضوع موضوع بند ۱۷ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) عمل نموده که اشعار می دارد اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد .لذا با توجه به اینکه آن سازمان محترم برای پیش نویس فاکتور شماره ………. مورخ ……………… به مبلغ ناخالص ……………………… ریال ، صورتحساب شماره …………….. مورخ …………..به مبلغ ناخالص…………………………. ریال مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و منظور نموده و صورتحسابهای مذکور با توجه به توضیحات فوق معاف از ارزش افزوده می باشند مستدعی نسبت اصلاح مبنای محاسبه و رسیدگی اقلام مذکور مساعدت های لازم را مبذول فرمایید.

برای صورتحساب های شماره مورخ ………………. و صورتحساب شماره ………….. مورخ ………………….. مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است در حالی صورتحسابهای مذکور به دلیل اشتباه در شرح فاکتور ابطال شده و صورتحساب شماره …………………….. پس از اصلاح جایگزین آنها شده است ودر سامانه مالیاتی نیز اعلام شده است .
پیش نویس فاکتور شماره ……………. به مبلغ ……………… ریال مورخ ……………… مبنای محاسبه و رسیدگی آن سازمان محترم قرار گرفته است در حالی مورد مذکور پیش فاکتور اعلام قیمت بوده و صورتحساب اصلی آن به مبلغ ………………… ریال در همان تاریخ در خصوص خدمات موضوع فاکتور به شرکت کارفرما ارائه شده است و در سامانه مالیاتی نیز اعلام گردیده است.
لازم به ذکر است اسناد و مدارک موراد بالا به پیوست ضمیمه گردیده است.

نمونه لایحه اعتراضی به صورت حساب صادره بیمه تامین اجتماعی

احتراما، پیرو نامه/صورتحساب بدهی کارگاه با شماره ………………. مورخ…………………..در خصوص موارد مورد درخواست آن سازمان محترم در رابطه با قرارداد شماره ………………………مورد اجرای شرکت(پیمانکار) …………………….. موارد ذیل قابل ذکر می باشد :
۱-تاریخ شروع قرارداد ………………و تاریخ اتمام قرارداد…………………… می باشد .
۲-میزان ناخالص کارکرد مبلغ ……………………………..ریال و مصالح مصرفی ، حقوق و دستمزد و … به عهده پیمانکار/کارفرما (شرکت ………………….) می باشد .
۳-صورت وضعیت شرکت(پیمانکار) …………………………. به پیوست نامه ضمیمه می باشد .
۴-کلیه مصالح مصرفی توسط پیمانکار (شرکت ………………………) تامین می شود که به جزئیات آن به شرح ذیل می باشد :
درج جزئیات
۵-عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه شرکت پیمانکار (شرکت ………………… ) انجام می شود که از این بابت مبلغ …………………. ریال برای سال………………….. نیز اجاره توسط شرکت ………………… به موجر پرداخت نموده است (اجاره نامه به پیوست نامه ضمیمه می باشد)
۶-کلیه هزینه های حمل ، نصب ، بسته بندی موضوع قرارداد به عهده پیمانکار (شرکت …………………..) می باشد که مبالغ ان به شرح ذیل برآورد میگردد :
هزینه حمل :…………………………………………. ریال هزینه بسته بندی:………………………………… ریال هزینه تعمیر و نگهداری :……………………….. ریال سایر هزینه های سربار : …………………….. ریال
۷-گواهی می شود پرسنل شاغل در عملیات مربوط به شرکت …………………….. (پیمانکار) می باشند که طبق لیست های بیمه ارسالی مبلغ ……………………………. ریال بابت حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد به آنها پرداخت شده است که ریز مبالغ پرداخت شده بابت حقوق و دستمزد و حق بیمه پرداختی به شرح ذیل می باشد:
ردیف – ماه – تعداد نفرات – جمع کل دستمزد و مزایای ماهانه – حق بیمه سهم بیمه شده – حق بیمه سهم کارفرما – بیمه بیکاری

و …
لازم به ذکر است اطلاعات لیست های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به پیوست ضمیمه نامه می باشد .
۸-فهرست ماشین آلات بکار گرفته در عملیات موضوع قرارداد و تهیه کننده ماشین آلات به شرح ذیل می باشد:
ردیف – عهده دار ماشین آلات – شرح – بهای تمام شده – عهده دار ماشین آلات – درصد استفاده در قرارداد

متن لایحه مالیاتی – درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد

اداره محترم امور مالیاتی غرب …..
موضوع: درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد سال ….
باسلام
احتراماً : باعنایت به گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم به شماره ……………………………….. مورخ…../…./…….) و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار میرساند مواردی در رسیدگی به شرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.
• در خصوص ردیف …. گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م ، جدول گردش کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به مشتریان به تفکیک هر صورتحساب و پروژه مطابق با استاندارهای حسابداری تهیه شده و با توجه به اینکه جدول مذکور بر اساس استانداردهای آن سازمان محترم تهیه شده و از نظر محاسباتی نیز مغایرتی با اظهارنامه ابرازی ندارد خواهشمند است نسبت به حذف مورد مذکور از گزارش اجرای بند ۳ مساعدت های لازم را مبذول فرمایید .
• مطابق ردیف ۲ گزارش اجرای بند ۳ ق . م . م در خصوص قیمت تمام شده و آنالیز یک واحد محصول تولیدی ، شایان ذکر است شرکت فایل تخصیص مواد به تفکیک صورتحساب را تهیه نموده و دسته بندی بر این اساس انجام گرفته است لذا خواهشمند است نسبت به حذف این مورد از نواقص گزارش اجرای بند۳ ق.م.ممساعدت های لازم را مبذول فرمایید .
• در ردیف ۳ گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق. م .م در مورد تلفیق موجودی اول دوره و خرید طی دوره در گردش مواد ارائه شده به آن سازمان محترام ایراداتی مطرح شده ، که شرکت گردش مواد به تفکیک موجودی مواد ابتدای دوره ، خرید طی دوره ، مصرف و موجودی پایان دوره را تهیه نموده است لذا با توجه به موارد مذکور نواقص این بند نیز قابل ردیابی و رفع می باشد .
شایان به ذکر است که مستندات موارد مزبور به طور کامل به پیوست ضمیمه نامه می باشد. می باشد.
خواهشمند است باتوجه به انطباق موارد مذکور با قوانین مالیاتی نسبت به بررسی مجدد عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به …./…../…… و خارج نمودن شرکت از شمول بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مساعدت لازم را مبذول فرمایید.

متن لایحه مالیاتی – درخواست بخشودگی جرائم

اداره کل امور مالیاتی …………..
موضوع: درخواست بخشودگی جرائم………
با سلام
احتراما ، عطف به برگ مالیات قطعی عملکرد شماره ……….مورخ…………..موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
فعالیت این شرکت از جمله مشاغل …………است که طرف معامله آن مصرف‌کننده نهایی (عموم مردم ) و مشتری مستقیم تولید کننده ……….می باشد ،با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابی این شرکت از آن سازمان محترم استدعا دارد، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ ق.م.م و تفویض اختیار صورت گرفته از طرف ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، دستور فرمایند نسبت به اصلاح مأخذ و بخشودگی جرائم اعلام شده اقدام مقتضی معمول نمایند. پیشاپیش از بذل توجه و مساعدتی که خواهید فرمود نهایت سپاس را دارد.
متن نامه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی- نمونه دو
اداره کل امور مالیاتی …………..
موضوع: درخواست بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹
با سلام
احتراما ، عطف به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ……شماره …………….مورخ ………. موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
نظر به اینکه مهلت ارسال فهرست معاملات اشخاص مشمول اجرای مقررات آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ………. وفق بخشنامه شماره ………. مورخ ……….. رئیس کل محترم سازمان متبوع برای ارسال اطلاعات معاملات برای ارسال معاملات فصول بهار ، تابستان و پائیز سال ………با عنایت به موافقت وزیر محترم امر اقتصادی و دارائی لغایت نیمه اول اردیبهشت ماه تمدید شده است و با توجه به اینکه دریافت اطلاعات مذکور در قالب فرمت های جدید و بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرفته و این امر با توجه تعداد زیاد مراجعین به سایت سازمان و بسترهای ارتباطی مربوط در پاره ای موارد موجب عدم ارسال در مهلت فوق و ارسال اطلاعات بعد از نیمه اول اردیبهشت ماه شده است ، بنابر اطلاع رسانی مورخ ……….. در سامانه فهرست معاملات ، مقرر گردید مودیان فهرست معاملات فصلی را برای تمامی فصول سال …………تا پایان اردیبهشت ماه سال …………….ارسال نمایند .
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ ق.م.م و تفویض اختیار صورت گرفته از طرف ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، خواهشمند است جهت بخشودگی صد در صدی جرائم اعلام شده مساعدت های لازم را مبذول فرمائید . پیشاپیش از بذل توجه و مساعدتی که خواهید فرمود نهایت سپاس را دارد.
متن نامه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی- نمونه سه
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی……..
با سلام و احترام
احتراما ، با عنایت به برگ مطالبه مالیات تکلیفی (موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ و ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ ق.م.م) سال ……..به شماره……………. مورخ………….موارد ذیل استحضار می رساند :
۱-بابت مالیات تکلیفی اجاره

متن لایحه اعتراض به ارزش افزوده

متن لایحه مالیاتی – نمونه ۵

با سلام
احتراما ، در خصوص برگ مطالبه / استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره ………………… مورخ …………………. نسبت به مالیات مطالبه شده برای دوره های سنوات سال ………. معروض می دارد :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳۷ ق . م . م که تصریح نموده ،برگ تشخیص باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه ی فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد ، توجه آن سازمان محترم را به نکات ذیل جلب نموده و تقاضای بررسی مجدد و تجدید نظر در تک تک موارد مطروحه را دارد :
گروه محترم رسیدگی می بایست بر اساس بخشنامه ………………….. مورخ………………. (تصویب نامه موضوع موضوع بند ۱۷ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) عمل نموده که اشعار می دارد اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد .لذا با توجه به اینکه آن سازمان محترم برای پیش نویس فاکتور شماره ………. مورخ ……………… به مبلغ ناخالص ……………………… ریال ، صورتحساب شماره …………….. مورخ …………..به مبلغ ناخالص…………………………. ریال مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و منظور نموده و صورتحسابهای مذکور با توجه به توضیحات فوق معاف از ارزش افزوده می باشند مستدعی نسبت اصلاح مبنای محاسبه و رسیدگی اقلام مذکور مساعدت های لازم را مبذول فرمایید.

برای صورتحساب های شماره مورخ ………………. و صورتحساب شماره ………….. مورخ ………………….. مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است در حالی صورتحسابهای مذکور به دلیل اشتباه در شرح فاکتور ابطال شده و صورتحساب شماره …………………….. پس از اصلاح جایگزین آنها شده است ودر سامانه مالیاتی نیز اعلام شده است .
پیش نویس فاکتور شماره ……………. به مبلغ ……………… ریال مورخ ……………… مبنای محاسبه و رسیدگی آن سازمان محترم قرار گرفته است در حالی مورد مذکور پیش فاکتور اعلام قیمت بوده و صورتحساب اصلی آن به مبلغ ………………… ریال در همان تاریخ در خصوص خدمات موضوع فاکتور به شرکت کارفرما ارائه شده است و در سامانه مالیاتی نیز اعلام گردیده است.
لازم به ذکر است اسناد و مدارک موراد بالا به پیوست ضمیمه گردیده است.

متن لایحه مالیاتی – نمونه 6

بسمه تعالی

هیات محترم 251 مکرر ق م م

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب …………….. مالک چند قطعه زمین در ………………. از سال ……………….. بوده ام که در آنها سوله احداث نموده و کلیه مدارک اعم از جواز ساخت، پایان کار موجود می باشد که خلاصه اهم اعتراض با اعلام دلایل کافی به شرح ذیل به حضور محترم ایفاد میگردد:

در ابتدا اعلام میدارد با توجه به اینکه سقف سوله ها فلزی می باشد اقدام به خرید پانل و ورق فلزی از شرکت ………………….. طبق قرارداد شماره  …………….……. مورخ ……………………. به مبلغ کل ……………….. نموده ام که متاسفانه ممیز محترم بدون تحقیق و بررسی و عدم وجود دلایل و مدارک کافی خرید فوق را از سامانه 169 مکرر استخراج و برای ……………….. مبلغ ………………….. ريال بعنوان فروش کالا و مبلغ ………………………. ريال بعنوان فروش خدمات منظورنموده و منجربه تشخیص مالیات ناعادلانه شده است در حالیکه کاملاً مشخص می باشد که پانل و ورق جزئی از مصالح ساختمان سازی می باشد که اصلاً ربطی به ………………………. نداشته و در عملیات ………………………  مورد استفاده قرار گرفته است.

مطابق ماده 237 ق م م برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد که رسیدگی به مالیات اینجانب عملاً بر خلاف ماده فوق صورت پذیرفته است.

در آخر با عنایت به موارد یاد شده و اسناد و مدارک موجود که نشانگراشتباه ممیز محترم در صدور برگ تشخیص می باشد از آن هیات محترم در جهت اجرای عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه اینجانب استدعا دارد نسبت به موارد یاد شده بررسی و  در جهت ابطال برگ قطعی و یا تعدیل مالیات اقدام مقتضی مبذول فرمائید.

با تشکر

لایحه رفع تعرض مالیاتی (تشابه اسمی)

متن لایحه مالیاتی – نمونه 7

بسمه تعالی

هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی

با سلام؛

احتراماً، عطف به برگ دعوتنامه شماره …………………………. مورخه …/…/….. در خصوص دعوای مالیاتی مطروحه شرکت ” …………… ”  نسبت به مالیات تشخیص داده شده برای عملکرد سال ………… معروض می دارد:

برگ تشخیص متمم عملکرد سال ………….. که به این شرکت ابلاغ قانونی گردیده است، بدلایل زیر از درجه اعتبار ساقط می باشد :

۱ ) در سال مورد نظر، این شرکت هیچگونه فعالیت اقتصادی در هیچ زمینه ای نداشته و فاقد فعالیت بوده است.

۲ ) بر اساس اطلاعیه مأخوذه از واحد مالیاتی، نکات زیر تصریح می گردد :

الف : نام تجاری این شرکت، ” …………. ” بوده در حالیکه نام شرکت درج شده در اطلاعیه، ” ………….. ” می باشد .

ب : نشانی مندرج در اطلاعیه برای شرکت ” ……………… “، هیچ ارتباط و شباهتی با اقامتگاه قانونی شرکت ” ……….. ” ندارد .

نشانی شرکت ” ……………… ” : تهران – ………………………………..

نشانی شرکت ” ………………… ” : تهران – ……………………………..

ج ) در ستون مربوط به ” شرح کالا “، موضوع مورد معامله ” ………………… ” درج گردیده که این مورد هم ارتباطی با موضوع فعالیت شرکت ” ………………. ” ندارد.

موضوع فعالیت شرکت ” …………………. ” :  ……………………………

موضوع فعالیت شرکت ” ……………… ” : ………………………….

نکاتی که بذل توجه خاص به آن از هئیت محترم انتظار می رود:

۱ ) احاله پرونده به مجری یا مجریان قرار جهت بررسی کارشناسانه موضوع ( بر اساس بند ۲۲ ” دستورالعمل دادرسی مالیاتی ” )

۲ ) تسلیم رونوشت مدارک مصدق برگ متمم مالیاتی که به جهات آنها به طور ناصواب برای این شرکت برگ تشخیص مجدد صادر گردیده است.

فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه مودیان و نیز برقراری عدالت مالیاتی خواهشمند است با بررسی دقیق و کارشناسانه نسبت به رفع تعرض مالیاتی اقدام فرمایید.

با تجدید احترام

لایحه به شورای عالی مالیاتی

متن لایحه مالیاتی – نمونه 8

شورای محترم مالیاتی
با سلام
احتراماً اینجانب …………………. به شماره ملی ……………… در راستای اعتراض به برگ قطعی مالیات بر تراکنش های بانکی(متمم) سال ……. به شماره ……….. تاریخ ابلاغ …/…/….. به کلاسه پرونده …………….  شماره واحد مالیاتی 531152 و رای هیات حل اختلاف تجدید نظر موضوع ماده 247 ق م م به شماره ………. که در تاریخ ………… ابلاغ گردیده موارد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی و خلاصه اهم اعتراض را با اعلام دلایل کافی به شرح ذیل به حضور محترم ایفاد میگردد.
در ابتدا به استحضار میرساند درآمد بنده حاصل از فعالیتهای ………. و بخش کوچکی حاصل از …………… می باشد و تمامی واریزی ها به حساب اینجانب از محل درآمد …………… و یا بابت فروش ملک شخصی،خودروی شخصی،قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی بوده و تنها مبلغ ناچیزی بابت ……………. بوده است که تمامی این موارد را بصورت مکتوب به مامور محترم رسیدگی عرض کرده ام اما متاسفانه متصورم به دلیل شلوغ بودن ادارات مالیاتی و ذیغ وقت امکان بررسی دقیق از طرف ایشان میسر نبوده و همچنین به اظهارات مکتوب اینجانب توجهی ننموده است. با توجه به عدم مستندسازی در سال یاد شده طی بخشنامه 16/99/200 هیچگونه توجهی نسبت به این موارد ننموده اند.
همانطور که در بخشنامه 5549/200/ص مورخ 26/03/1401 و سایر مکاتبات سازمان محترم امور مالیاتی تاکید شده است که اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، بدیهی است در اجرای مفاد بند 18 بخشنامه 16/99/200 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
در حالیکه هیچگونه توجهی به بخشنامه ها و مکاتبات در مورد تراکنش های بانکی اینجانب نشده است تا رفع تعرض مالیاتی گردد.
درآخر به حضور محترم اعلام میدارد که از باقیمانده تراکنش مشمول از نظر کارشناس محترم رسیدگی که مبلغ ……………. می باشد بابت فروش زمین و یا خرید زمین مشارکتی می باشد که شریک بنده وجهی که باید به فروشنده پرداخت میکرد را به حساب بنده واریز کرد تا با سهم اینجانب یکجا به فروشنده پرداخت نمایم و مبایعه نامه و اسناد واریزی شریکم موجود می باشد.
لذا با عنایت به دلایل و اسناد و مدارک مستدل و مستند جهت اثبات این موضوع خواهشمند است در جهت رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه اینجانب دستورات لازم در خصوص بررسی مجدد و رفع تعرض مالیاتی اقدام مقتضی مبذول فرمائید.

متن لایحه مالیاتی – نمونه 9

به نام خدا

اداره کل امور مالیاتی

 احتراماً این شرکت نسبت به اوراق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده شماره ……………….. مورخ …/…/….. موضوع مالیات بر ارزش افزوده دوره 2 سال ……. به علت غیر قانونی بودن مطالبه مالیات و عدم قبول بخشی از اعتبارات که تمامی اسناد و مدارک مثبته تحویل ممیز محترم گردیده بود و ایشان مدنظر قرار نداده  معترض بوده و تقاضای رسیدگی مجدد در کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده 216 ق م م ،  با توجه به اسناد و مدارک موجود را دارم.

با تجدید احترام

الیاتی جلوگیری کند.

دکمه بازگشت به بالا