عمومی

زنان و روز جهانی کوهستان

در ایران فرهنگ دیرینه حضور زنان در جامعه وجود دارد که می توان آن را نقشی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مدیریت خانواده در اموری مانند غذا، چیدمان، ایجاد روابط خانوادگی و… دانست. . پس انداز و روش های خرج کردن به گفته مرتضی فرهادی، انسان شناس سرشناس، این حضور فعال که از تلفیق احساس مادری با خرد با هدف پیشبرد نگرش های اقتصادی حاصل می شود، به ثمر نشسته است. تسلط زنان بر مردان .. تأثیر این حضور مؤثر زنان را می توان در فرهنگ عامه، کمدی و گفتار مشاهده کرد خشم ایرانی که نشان می دهد مردان از بسیاری جهات از زنان اطاعت می کنند.

در میان اقوام کوهستانی ایران، زنان در زمینه شیر، لبنیات، نان و غذا، جمع آوری گیاهان دارویی و داروها کار می کردند. کودکان آموزش کودکان و تشکیل تعاونی ها برای ترویج مددکاری اجتماعی نقش بسیار زیادی ایفا می کند.

این حضور نیرومند و رحمت‌آمیز احترام عمیقی را برای زنان به همراه تعهد مردان برانگیخت، وظیفه‌ای که مردان بر اساس آن از قدرت بدنی او برای دفاع غیرتمندانه از ناموس استفاده می‌کردند. مثلاً در میان طوایف ما، در میان قشقایی‌ها که فرهنگی‌ترین مظاهر تمدن ایرانی را اجرا می‌کنند، زنان هم در فعالیت‌های روزمره و اقتصادی نقش دارند و هم به معنای رنگ دادن به محیط و خلقت. هیجان در فضای زندگی (مثلاً با لباس)، موهای رنگارنگ و جذاب آنها یا شادی در عروسی و … در جایی قرار دارد که نمی توان آنها را تحت ظلم یا محرومیت مردانه قرار داد.حقوقی که مردان دارند. اگر تبعیض علیه زنان وجود دارد، بیشتر نتیجه یک فرهنگ رسمی جدید و اجباری است.

در جنبش جهانی حفاظت از محیط زیست، زنان نقش موثری در راه اندازی کمپین های جدی (مانند اقدامات راشل کارسون در مبارزه با استفاده گسترده از آفت کش های شیمیایی) و حمایت از محیط زیست، آموزش کودکان و روزنامه نگاری داشته اند. در محیط کوهستانی هر روز بیشتر شاهد زنانی هستیم که علاوه بر فعالیت های ورزشی، به ترویج فرهنگ حفاظت از کوهستان می پردازند و همچنین سعی در تغییر نیازهای ضروری و رسمی در عرصه زندگی اجتماعی دارند.

* فعالان محیط زیست

4747

دکمه بازگشت به بالا