اجتماعی

بیمه سلامت برای هر سیکل درمان ناباروری چقدر پرداخت می‌کند؟

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت میزان پرداختی های سازمان بیمه گر در هر سیکل درمان ناباروری را تشریح می کند.

دکتر محمدمهدی نشی در گفت وگو با سلام آنلاین. وی در خصوص بیمه هر سیکل درمان ناباروری گفت: در هر سال سه دوره درمان ناباروری با بیمه قابل پرداخت است و محدودیت قانونی برای سال بعد وجود ندارد. برای هر سیکل درمان ناباروری در بخش دولتی حدود 5.6 میلیارد تومان و در بخش خصوصی 9.6 میلیارد تومان پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: البته هزینه خدمات در بخش خصوصی بالاتر است، اما مالیات بخش خصوصی و دولتی در هر دو بخش تا سقف 90 درصد بیمه است. در سایر مراکز مانند مراکز دولتی غیردولتی درمان ناباروری بسته به نوع مالکیت 90 درصد سقف حق سرویس تحت پوشش قرار می گیرد.

وی افزود: زوج های نابارور می توانند برای شناسایی در سامانه ما به متخصص زنان و زایمان یا مرکز پزشکی مراجعه کنند و بر اساس آن پرداخت انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: نرخ پیشنهادی برخی از مراکز درمان ناباروری برای هر سیکل 12 تا 14 میلیون تومان است و توان پرداخت 9.6 میلیون تومان را داریم.

وی همچنین تاکید کرد: برخی از اقداماتی که در این بسته ها گنجانده نشده است می تواند به زوجین ارائه شود و هزینه سیکل درمانی افزایش یابد. به همین دلیل بسیاری از مراکز درمان ناباروری علاقه ای به عقد قرارداد ندارند. زیرا باید قوانین و آداب و رسومی را رعایت کنید که به دلیل افزایش قیمت ها برای آنها بی فایده اعلام شده است. به همین دلیل همکاری مرکز درمان ناباروری با ما کاهش می یابد، اما درصدی را که قانوناً می توانیم پوشش دهیم را پرداخت می کنیم و حتی متفاوت می پردازیم. در واقع به این معناست که حتی اگر مرکز با ما قراردادی نداشته باشد، به بیمار می گوییم صورتحساب خود را صادر کند و برای دریافت وجه با ما تماس بگیرد.

وی در خصوص انتقاداتی که برخی از مراکز درمان ناباروری در برخی از فرآیندهای درمان ناباروری که نیازمند محرمانه بودن هستند به لزوم تشکیل پرونده به بیمه می پردازند، گفت: ما نیز باید اصل حریم خصوصی را رعایت کنیم، محرمانه است اما بدون پرداخت نمی توانیم پرداخت کنیم. نام، فاکتور و کد ثبت نام

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا