بالا بردن توان اقتصادی دامداران و مرتع‌داران با اجرای عملیات بیومکانیکی

سلام آنلاین/ کرمان منابع طبیعی هر جامعه، دارایی آن جامعه است، از این رو جنگل ها و مراتع در کشور ما به عنوان یک گنجینه ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در سایه مدیریت، برنامه ریزی و مشارکت صحیح مردم قرار دارد. احیاء و توسعه منابع اضافی در مورد بهره برداری نیز به عنوان اصل آنها.

به گزارش سلام آنلاین، زمین یک منبع مهم و حیاتی است که نقش مهمی در تامین نیازهای اولیه انسان به ویژه غذا و چوب دارد.

فرسایش و رسوب یکی از معضلات عمده در اکثر حوزه های آبخیز کشور است. فرسایش نه تنها خاک را از بین می برد، بلکه باعث رسوب مواد در مسیر آب، گرفتگی و پر شدن مخزن می شود.

هرگونه اقدام در جهت استفاده صحیح و بهینه از این نعمت الهی، اولویت و اساس همه ملت هاست. اقدامات مدیریت بیولوژیکی و عملیاتی در پروژه های حفظ آب شامل اقداماتی است که باعث کاهش فرسایش خاک و هدررفت آب در حوزه آبخیز کشور می شود. هنگامی که زیستگاه های آبی به حدی آسیب می بینند که با روش های کنترلی و بیولوژیکی قابل احیا نیستند، عملیات مکانیکی برای اهداف حفاظت از خاک طراحی و اجرا می شود.

مهران میرشاهی مدیر اداره منابع طبیعی و مدیریت منابع آب سیرجان گفت: سبزی. گیاهان دارویی، استراحتگاه ها، ذخایر ژنتیکی، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از فرسایش خاک، محوطه سازی و محوطه سازی طبیعی و تنظیم دما.

وی گفت: امروزه عوامل تخریب انسانی و طبیعی در اکوسیستم های مرتعی منجر به اجرای عملیات بیومکانیکی مانند بانکداری، کشاورزی و داربست سازی و همچنین پروژه بیولوژیکی «تخریب، کاشت و کاشت» شده است. خط تراز “

مدیر اداره منابع طبیعی و مدیریت منابع آب سیرجان گفت: عملیات بیومکانیکی در سال گذشته در 180 هکتار با هدف حفاظت از آب و اراضی، تقویت سبزیجات و تقویت توان اقتصادی دامداران و مرتع داران انجام شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا