اجتماعی

از زباله‌سوزها و نیروگاه‌های تبدیل پسماند به برق در کشور چه خبر؟

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند آژانس حفاظت از محیط زیست خاطرنشان می کند که در حال حاضر فقط دو لنگ در کشور وجود دارد که در بخش تولید برق فعال هستند ، گفت: قانونی تحت عنوان “قوانینی برای کمک به سازماندهی مدیریت پسماند” برای حمایت از بازیافت زباله. قدرت در ایران گذشت.

حسن پسندیده در مصاحبه با سلام آنلاین وی در مورد وضعیت زباله سوزها و نیروگاه های تبدیل انرژی به انرژی در کشور گفت: “در حال حاضر زباله سوزها در تهران و نوا ساها با ظرفیت حدود 200 تن در روز و تولید 3 مگاوات برق در حال کار هستند. زباله سوز ساری همچنین حدود 450 تن زباله در روز ظرفیت دارد و 7 مگاوات برق تولید می کند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه زباله سوز با ظرفیت 600 تن در روز و 9 مگاوات نیرو تحویل داده شد ، اظهار داشت: در حال حاضر فقط دو دستگاه زباله سوز در تهران و نوساهاه در حال کار هستند. تولید برق و سایر زباله سوزها. هنوز به مرحله تولید نرسیده است.

آقای پسندیده گفت: “در حال حاضر ، ظرفیت تولید برق از زباله سوز در کشور کم است ، آنها می توانند با رعایت استانداردهای زیست محیطی برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ایران به طور متوسط ​​70 درصد زباله های شهری از مواد آلی و مرطوب و 30 درصد از زباله های خشک است. با کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت است زیرا در این کشورها 30٪ زباله های خانگی و شهری زباله های آلی و مرطوب و 70٪ زباله های خشک است.

وی گفت: زباله های مرطوب به دلیل رطوبت زیاد نمی توانند به انرژی تبدیل شوند. در بخش پسماند خشک ، زباله های غیر قابل بازیافت به انرژی تبدیل می شوند. امروزه می توان گفت که فناوری تبدیل زباله به انرژی در بسیاری از کشورها توسعه یافته و به روشی برای مدیریت جلوگیری از آلودگی زباله ها و پسماندهای شهری تبدیل شده است.

به گفته پسندیده ، می توان گفت که سهم پسماند خشک با انرژی به دلیل توزیع پسماند و بازگشت به چرخه کم است ، زیرا به طور کلی ضایعات قابل بازیافت به طور کلی انرژی بالایی دارند ، اما باید توجه داشت که در کشور ما زباله مرطوب ، تولید زباله بیشتری وجود دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در هر صورت ما در کشور در مراحل اولیه تولید برق از پسماند هستیم ، گفت: برای حمایت از ایجاد زباله سوز و تضمین خرید برق. قانونی تحت عنوان مدیریت عادی پسماند با مشارکت بخشهای غیردولتی تصویب شد و این قانون در مراحل اولیه اجرا قرار دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا