حکم ورود به منزل برای استرداد جهیزیه

  • اقتصادی

    بهترین روش استرداد جهیزیه با سیاهه ، شرایط و مراحل باز پس گیری

    روش استرداد جهيزيه به نقل از وکیل مشهد براي اينكه دادگاه رای به استرداد جهيزيه دهد بايستی به دادخواست استرداد جهيزيه، سياهه اموالي كه به تأیید داماد رسيده است نيز ضميمه شود. در صورت وجود سياهه مذكور، ممضي به امضاي ماه داماد برای دادگاه هيچ مشكلي در انشای رأی به نفع عروس خانم مبني بر مسترد نمودن جهيزيه اش وجود ندارد ولي اگر چنين سياهه اي وجود نداشت چه بايد كرد؟ عدم نبود سیاهه برای استرداد جهیزیه دراين صورت بايد با ساير ادله اثبات استرداد جهیزیه خود را در محكمه ثابت كنيم. مثلاً اگر اجناس دارای فاكتور خريد معتبر به نام زوجه يا خانواده او باشند، ارائه گردد. در صورت فقدان سياهه و فاكتور خريد معمولاً شهادت شهود، بعنوان راهكاری براي كشف حقيقت پيشنهاد مي شود. دراين حالت زوجه بايد استشهاديه ای را شامل ليست اقلام جهيزيه برای استرداد جهیریه تنظيم نمايد كه به امضای چند تن از اقوام، دوستان و آشنايان برسد و قاضي با استماع شهادت شهود علم به مالكيت زوجه بر اموال جهيزيه پيدا می كند. روش های قانونی برای استرداد جهیزیه یکی از راه ها توافق دو طرفین است امکان گرفتن جهیزیه از طریق لیست امکان استفاده از شهادت شهود شرایط عمومی طرح دعوای گرفتن جهیزیه …

دکمه بازگشت به بالا