عمومیتازه های کسب و کار

وکیل مواد مخدر در اصفهان و نحوه و چگونگی رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

به محض دستگیری متهم توسط کاشف یا ظابط حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مامورین متهم را به دادسرا معرفی نموده و پرونده از ناحیه دادستان یا معاون ارجاع به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی ارجاع میگردد .

دادسرا نهادی است به ریاست دادستان که به تعداد لازم معاون ؛ دایار و بازپرس در اختار داشته و تحقیقات مقدماتی و تشکیل و تکمیل پرونده و صدور کیفر خواست را بعده دارد .

دادیار ابتدائی ترین منصب قضائی کشور است که در ابتدای استخدام قضات به این کار گمارده می شوند ، بازپرس در مرتبه ای بالاتر از دادیار قرار داشته که هر دو تحت نظر دادستان به ایفای نقش می پردازند اما بازپرس مستقل تر از دادیار است چرا که دادیار مستقیماًزیر نظر دادستان عمل نموده اما بازپرس همیشه به تبعیت از دادستان ملزم نیست و بر خلاف دادیار که تصمیمات او بدون تائید دادستان ارزشی ندارد ، بازپرس حتی می تواند با دادستان اختلاف نظر یافته که در این مورد مرجع حل اختلاف دادگاه میباشد.

در دادسرای انقلاب جهت جرائم مواد مخدر و قرص های روانگردان و قاچاق مواد مخدر معمولاً قرار بازداشت موقت صادر میگردد که مانع آزادی متهم با ضمانت و حتی گاه ممنوعیت ملاقات و یا تماس تلفنی وی میگردد .

متهم میتوند وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان در دادسرا با خود همراه داشته باشد.

هدف از صدور قرار بازداشت موقت جهت قاچاقچیان مواد مخدر و یا هر جرم دیگری می تواند با اهداف ذیل صورت پذیرد :

الف ) تحصیل دلیل و جمع آوری دلایل جرم

ب ) جلوگیری از تبانی متهم با سایر متهمین یا افراد تحت تعقیب ، شهود یا مطلعین

ج ) بیم فرار متهم یا مخفی شدن وی

قراربازداشت موقت یا توقیف احتیاطی مهمترین و شدیدترین نوع از قراردادهای تامین کیفری در کنار وثیقه و قرار کفالت و … می باشد که در موارد خاص و تحت ضوابطی این قرار آزادی صادر میگردد .

بازداشت موقت یک اقدام خشن قضائی و محدود کننده آزادی متهم است چرا که حق دفاع از متهم سلب نموده و در سرنوشت محاکمه موثر بوده و متهمی که در بازداشت موقت به سر میبرد قادر به جمع آوری دلایل به منظور اثبات بیگناهی خود و تدارک دفاع نمی باشد .

صدور قرار بازداشت موقت جهت جرائمی که مجازات آن حبس ابد یا اعدام می باشد الزامی است و در هر مورد نیز متهم می تواند اعتراض به قرار نموده و یا درخواست فک قرار یا تبدیل و یا تخفیف قرار تامین کیفری خود را به منظور آزادی بنماید .

هرچند مطابق قانون صدور قرار بازداشت موقت برای مدت ۴ ماه مجاز شمرده شده اما تمدید آن با ذکر دلایل و جهات ضروری دال بر ابقاء قرار بلامانع است .

جهت اعتراض به قرار و به منظور آزادی متهم یا زندانی با وثیقه یا سند ملکی بهتر است از مشاوره یک وکیل پایه یک دادگستری با سابقه و تجربه در پرونده های دادسرا و دادگاه های انقلاب بهره مند گردید تا در زمانی کوتاه تر موفق به آزادی از قید گردید .

یکی از عوامل موثر در کشف جرائم مواد مخدر مخبرین می باشند مخبر به کسی می گویند که با هماهنگی مرجع قضائی جهت کشف جرم کوشش نموده و بعد از دستگیری نیز بعنوان شاهد در جلسات داگاه مواجهه حضوری گردیده تا متهم دستگیر شده را وادار به اقرار و پذیرش جرم نماید ؛

عملکرد مخبر با مخبرین می بایست با هماهنگی مرجع قضائی باشد در غیر اینصورت معتبر نمی باشد علاوه بر آن عمل مخبر می تواند آشکار کننده جرائم در حال ارتکاب باشد ونه آنکه کسی را به ارتکاب جرم تحریض نماید و مالاً مولد یک پدیده کیفری گردد با مأمور مبارزه با مواد مخدر یا مخبر نمی تواند بزه یا بزهکار پدید آورد بلکه باید صرفاً پرده از هویت تبهکاران موجود بردارد .

به عبارت دیگر مخبری که خارج از قاعده فوق عمل نماید می بایست خود به عنوان متهم به قاچاق تحت پیگرد قرار گیرد و در صورت عدم وجود شرایط فوق تحقیقات بعمل آمده باطل و فاقد ارزش قضائیبوده مگر اینکه به امارات دیگر چون شنود مکالمات تلفنی قاچاقچی مواد مخدر توسل جوئیم .

بعد از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و تکمیلی نوبت به تصمیم نهائی دادسرا که به کیفر خواست معروف است می رسد .

در مرحله دادسرا و درصورت ختم تحقیقات اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می کند که عقیده قاضی یا دادیار و بازپرس بر برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد اخذ آخرین دفاع لازم نیست .

پس از اخذ آخرین دفاع و صدور کیفرخواست که همان تقاضای کیفر برای متهم از دادگاه می باشد بعد از نظر دادیار اظهار نظر یا دادستان جهت رسیدگی و صدور دادنامه به دادگاه ارسال می گردد .

در تمام مراحل فوق متهم دستگر شده یا زندان می تواند وکیل مواد مخدر در اصفهان و روانگردان انتخاب نموده و با اعلام وکالت وکیل در پرونده دفاع بعمل آید انتخاب یک وکیل حاذق باعث سرعت در رسیدگی خواهد گردید .

پس از وصول پرونده به دادگاه پرونده به یکی از شعبات دادگاه انقلاب ارجاع میگردد و برابر مقررات با حضور متهم و وکیل قانونی (وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان) وی جلسه دادرسی تشکیل و بعد از استماع اظهارات متهم مبادرت به صدور رأی خواهد نمود .

اعدام وحبس ابد قاچاقچیان مواد مخدر  در زندانها

احکام حبس و اعدام در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر در دادگاه انقلاب با حضور الزامی وکیل تعیینی در صورت عدم بضاعت متهم با حضور وکیل تسخیری یا معاضدتی جهت معاضدت قضائی تشکیل گردیده و پس از آن قابل اعتراض در دیوانعالی کشور بوده و پس از تائید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به مرحله اجرا می آید.

بر اساس ماده ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر تائید احکام اعدام توسط رئیس دیوان عالی کشور قبل از اجرا ضروری است .

مشاوره رایگان حضوری با وکیل پایه یک دادگستری بدون پرداخت حق المشاوره و وکالت جهت مواد مخدر و روانگردان با تماس با شماره ۲۰ ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶ امکانپذیر می باشد .

اگه دنبال یک وکیل متخصص در امر مواد مخدر هستی بهت پیشنهاد میکنم حتما در این مقاله با تیم وکیل نوین همراه باشی.تا ضمن بررسی ضرورت حضور یک وکیل مواد مخدر در اصفهان. به یک پرونده جالب در رابطه با مواد مخدر در طول وکالتم هم اشاره کنم.که میتونم بگم قطعا از افتخارات دوره وکالتم ازش یاد میکنم.بلکه قطعا هیچی لذت بخش تر از تبدیل حکم اعدام به حبس ابد اونم تنها چند روز موند به اجرای حکم نیست.

مروری بر یک پرونده:

من به این دلیل که فقط به طور اختصاصی پرونده های مواد مخدر رو قبول میکنم.خوب طبیعی که همه جور پرونده ای رو دیدم و خیلی ها رو تونستم خدا رو شکر به یک سرانجام برسونم.به طور مثال گاهی شده که برای کسی که سال ها داخل زندان بوده به طور معجزه اسایی عفو گرفتم و گاهی تونستم حبس تعزیری رو به جزای نقدی تبدیل کنم.

حتی گاهی ثابت کردم ک متهم بی گناه اما این پرونده برای من فرق داشت اونم از این جهت که دقیقا زمانی که موکلم داشت به اجرای حکم اعدامش فکر میکرد تونستم به لطف قانون:حکم اعدام رو به حبس ابد تبدیل کنم. و این جا بود که حس کردم همین یک پرونده برای یک عمر وکالت من کفایت میکند.

موکلم رو سال ها بود می شناختم و تا اون موقع چند بار  پرونده هاش رو قبول کرده بودم.یادم میاد اخرین بار که براش درخواست تخفیف مجازات دادم و با تخفیفش موافقت شد.خیلی خوشحال شده بود.وقتی اومد بیرون ازش خواهش کردم به خاطر خانواده اش هم که شده دیگه سمت جا به جایی مواد مخدر نره.که قطعا این دفعه حکمش اعدام هست.اون هم با این همه سابقه کیفری که برا خودش درست کرده بود.

بذار اینجوری پرونده رو برات تعریف کنم و برگردم به حدود ۲۰ سال قبل وقتی که همسر سعید خیلی نگران خودش رو به دفترم رسوند.سعید و همسرش از همسایه های قدیم ما بودن.اون موقع من تازه وکالت رو شروع کرده بودم.و پرونده سعید رو فقط به دلیل تجربه کاری قبول کردم ضمن این که اون تنها ۴۰۰گرم تریاک همراهش بود و خوب طبق قانون مجازات حبس در انتظارش نبود.و از اون جا که سعید همیشه من رو به عنوان وکیل مواد مخدر معرفی میکرد همین تعریف سعید باعث شده بود که من ۲۰ سال فقط پرونده مواد مخدر قبول کنم هنوز هم خیلی ها فکر میکنن وکیل مواد مخدر جدا از سایر وکالت هاست بهتره بدونی که:

وکیل مواد مخدر در اصفهان کیست؟

پرونده های مواد مخدر از اهمیت بالایی برخواردار هستن در جامعه ما و بهترین قاضی ها معمولا در پرونده های مواد مخدر فعالیت میکنن.و از همه مهم تر این هست که این جرایم یک دادگاه مخصوص به اسم دادگاه انقلاب داره. تمام موارد دست به دست هم دادن تا وکالت در این پرونده ها هم سخت باشه و هم در کل کشور شاید تنها۱۰۰نفر به طور اختصاصی پرونده های مواد مخدر رو قبول میکنن.

اون هم به این جهت که امکان پیروزی در پرونده های مواد مخدر واقعا کم و تنها با تسلط کامل وکیل به قانون میسر میشه.از این جهت همیشه خدا رو شکر کردم که به قدری پرونده موفق در رابطه با پرونده مواد مخدر داشتم که اکثر مردم من رو وکیل متخصص مواد مخدر خطاب کنن اما باید بگم چیزی به عنوان وکیل متخصص مواد مخدر نداریم بلکه همون وکیل پایه ۱ دادگستری وقتی به طور اختصاصی فقط پرونده های مواد مخدر رو قبول میکنه بعد یه مدت در جامعه به عنوان وکیل مواد مخدر خطاب میشه.

الان که با وکیل مواد مخدر بیشتر اشنا شدی بهتره بهت بگم تو این ۲۰ سال از چه روش هایی تونستم به سعید و امثال اون کمک کنم.در هر پرونده ای اگه میخوای موفق باشی باید اول با مجازات جرم اشنا باشی.

مجازات حمل مواد مخدر در قانون چیست؟

۱)حمل و نگهداری تا ۵۰ گرم:در این فرض حبس منتفی هست/مجرم به جریمه نقدی تا ۴ملیون ریال/و تا ۵۰ ضربه شلاق هم محکوم می شود.

۲)حمل و نگهداری ۵۰تا۵۰۰گرم:در این مورد هم حبس منتفی است/همچنین جزای نقدی ۵تا۱۵ملیون ریال/۱۰تا۷۴ ضربه شلاق هم در انتظار مجرم است.

۳)حمل و نگهداری ۵۰۰گرم تا ۵کیلوگرم:در این مورد ۲تا ۵سال حبس تعزیری/جزای نقدی۱۵تا۶۰ ملیون ریال/همچنین ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم در انتظار مجرم هست.

۴) حمل و نگهداری ۵تا۲۰کیلوگرم:در این فرض ۵تا۱۰ سال حبس تعزیری/۶۰تا۲۰۰ملیون ریال جزای نقدی/۵۰تا۷۴ ضربه شلاق هم در انتظار متهم هست.

۵)حمل و نگهداری ۲۰تا۱۰۰کیلوگرم:در این فرض هم ۵تا۱۰سال حبس/همچنین۵۰تا۷۴ضربه شلاق/جزای نقدی ۶۰تا۲۰۰ملیون ریال با تفاوت این که به ازای هر یک کیلو که از ۲۰ کیلو بیشتر باشه ۲ملیون ریال به جزای نقدی اضافه میشه.باید اینم بدونی که در این مورد اگه جرمت تکرار بشه به اعدام محکوم میشی و اموالت هم مصادره میشه.

۶)حمل و نگهداری ۱۰۰کیلو گرم بیشتر:علاوه بر شلاق و جزای نقدی به حبس ابد محکوم میشی.و بعد از اون هم در صورت تکرار به اعدام محکوم میشی.

حالا که با مجازات ها اشنا شدی فکر کنم متوجه شدی علت حکم اعدام سعید چی بوده؟

همونجور که قبلا هم گفتم دفعه اخری که از زندان ازاد شد.ازش خواهش کردم جرمش رو تکرار نکنه که در این صورت خیلی سخت بشه براش کاری کرد.اخه دفعه اول به این دلیل که اصلا حبس نداشت انگارمجازات نشده بود و خیلی سریع دوباره به خرید و فروش مواد مخدر رو اورد.بعد از حدود پنج سال سعید به این باور رسیده بود.که به هیچ عنوان دستگیر نمیشه.و یا اگر هم دستگیر بشه مثل سری قبل خیلی سریع ازاد میشه.اما این بار پرونده خیلی متفاوت شده بود.سعید رو این بار به جرم حمل ۱۰ کیلو مواد مخدر گرفته بودن.و کار دفاع براش خیلی سخت شده بود.

همونجور که در بالا اشاره کردم :مجازات حمل ۵تا۲۰ کیلو گرم مواد مخدر۵تا۱۰ حبس به علاوه جزای نقدی و شلاق هست در اون سال ها قاضی سعید رو به ۷سال حبس محکوم کرد به این دلیل که سابقه کیفری داشت در اون لحظه نمیشد براش کاری کرد.تقریبا ۴ سال از حبس اش رو تحمل کرده بود که با یک سری شرایطی که داخل زندان داشت.تونستم تقاضای تخفیف بدم.در این رابطه میدونم برای شمام سوال پیش میاد که شرایط تخفیف مجازات چیه؟

وکیل مواد مخدر چگونه حبس تعزیری را کاهش میدهد؟

در قانون مجازات یک سری شرایط برای کاهش مجازات پیش بینی شده است.وکیل مواد مخدر وقتی موفق هست که بر تمامی این موارد تسلط داشته باشه.که در این مقاله به اختصار به چند مورد از اون ها اشاره میکنم به طور مثال:

۱)وضع خاص متهم و سابقه کیفری اون.

۲)گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۳)اظهارات و همکاری هایی که متهم در خصوص شناسایی مجرمین با مقامات قضایی انجام میدهد.

در پرونده سعید با توجه به ابراز پشیمونی و همکاری که تو اون چهار سال با مراجع قضایی انجام داده بود. همچنین زیاد نبودن سابقه ی کیفریش موافقت کردن که بعد از تحمل نصف حبس اش و با توجه به تعزیری بودنش اون رو ازاد کنن.و مابقی حبس رو به جزای نقدی تبدیل کردن.بماند که کلی دوندگی کردیم.و همکاری سعید هم قطعا بی تاثیر نبود.

روزی که سعید ازاد شد این دفعه خودش پیش قدم شده بود و می گفت سمت خرید و فروش مواد مخدر نمیره.:ضمن این که بهش یاداوری کردم با تکرار جرمش دفعه بعدی قطعا حکمش اعدام هست. اما متاسفانه سعید این بار هم سر قولش نبود و بعد از حدودا ۱۰سال این بار به جرم حمل ۱۰۰کیلوگرم مواد مخدر گرفتنش.

قبل از این که انتهای ماجرا سعید رو بهتون بگم بهتره به یه سری سوالات پر تکرار شما که در سامانه وکیل نوین مطرح در رابطه با مواد مخدر مطرح کرده بودید جواب بدم؟؟؟

از من یک سری وسیله برای تولید مواد مخدر گرفتن مجازات من چیست؟

باید بهت بگم اگه ابزاری جهت تولید مواد مخدر ازت بگیرن. قانون تو رو به پرداخت ۵ برابر ارزش مالی که ازت گرفتن محکوم میکنه. همچنین محکوم به ۵تا۲۰ضربه شلاق هم هستی.

کارمند دولت هستم. در حال حاضر  مقداری شیشه ازم گرفتن.تکلیف کارم چی میشه؟

باید بهت بگم. شما علاوه بر مجازات که قانون برات در نظر گرفته. به طور دائم از  خدمات دولتی هم محروم میشی.

از پدرم ٢گرم هروئین گرفتن ایا به زندان محکوم میشه؟و ایا میشه زندانش رو خرید؟

خیر زندان ندارن و فقط به جزای نقدی و شلاق محکوم میشن.در ضمن ما در قانون چیزی با عنوان خریدن زندان نداریم.بلکه زندان رو به جزای نقدی تبدیل میکنیم.

من به ٩سال حبس محکوم شدم الان ٣سال از اون  مدت رو سپری کردم ایا شامل عفو میشم؟

بله تو این موارد میتونید درخواست تعلیق مجازات و یا ازادی مشروط کنید.

من به دلیل همراه داشتن مواد مخدر به ٨ماه حبس محکوم شدم ایا راهی هست قبل از این که به زندان برم درخواست عفو بدم؟

خیر راهی نیست شما اول باید یک سوم از مجازاتت رو متحمل بشی بعد از اون میتونی درخواست تعلیق مجازات و یا ازادی مشروط بدی.

پایان پرونده:

وقتی همسر سعید این بار از بازداشتش خبر داد.قبل از این که به راه حل فکر کنم برام جالب بود که چرا سعید با این که میدونست حکمش اعدام هست اقدام به خرید و فروش مواد مخدر میکنه.اون هم ۱۰۰کیلوگرم.بعدها متوجه شدم که سعید به دلیل بیماری همسرش و  فشار مالی مجبور به این کار شده بود. ولی هیچ کدوم از این مسائل باعث نشد که تغییری در حکم اعدام سعید ایجاد بشه.

تنها کاری که میشد برای سعید انجام بدم این بود که حکمش رو به تعویق بندازم.چند بار این کار و انجام دادم.ولی بعدش حکم قطعی اون برای اول ابان اومد و دیگه کاریش نمیشد کرد.

همگی منتظر اجرای حکم بودیم.که در کمال ناباوری حدود ۱۶ مهر بود که قانون جدید اومد و چون قانون مساعد بود.عطف به ماسبق شد:قطعا برات سوال پیش میاد یعنی چی.بذار بهت راحت توضیح بدم قانون مساعد میتونه احکام قبل خودش رو هم شامل تخفیف در مجازات کنه.و در اون زمان با این که فقط دو هفته زمان داشتیم تونستیم برای سعید تخفیف در مجازات بگیریم و حکم اون رو از اعدام به حبس ابد تغییر بدیم.در همون روز ها بودن بعضی ها که متاسفانه حکم اعدامشون اجرایی شد.اون هم فقط به این دلیل که وکیل نداشتن و یا وکیل قوی و متخصص در مواد مخدر برای پرونده شون انتخاب نکرده بودن.

تبدیل حکم اعدام سعید به حبس ابد اون روز ها خیلی سروصدا کرد.و قطعا برای خیلی ها روشن شد که یک وکیل متخصص میتونه خیلی بهشون کمک کنه. میدونم برای شما هم سوال پیش اومده که اون وکیل رو چه جوری پیدا کنی؟

یک وکیل مجرب مواد مخدر اصفهان باید با فعالیت چندین ساله و تمرکز بر روی این دعاوی به تجربیات بسیاری دست یابد تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

در جامعه ی امروز و در سرتاسر دنیا موضوع استفاده از مواد مخدر صنعتی یکی از معضلاتی است که دولتها در پی یافتن راه حلی به جهت کنترل و یا کاهش مصرف آن بوده اند.

به دلیل آثار مخرب اینگونه موادمخدر بر روی افراد و آثار سوء آن بر روی خانواده ها، سازمان ها و ارگانهایی برای مبارزه با آن تشکیل شده و همه روزه در حال افزایش می باشد.

در کشور ما نیز دولت برای مبارزه با این قبیل مسائل، اقدام به تدوین قوانین خاصی نموده که مهمترین آن قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۶ می باشد.

مقاله ی پیش رو به جهت روشن نمودن موضع قانون گذار برای مبارزه با تولید و قاچاق “مواد مخدر صنعتی” تهیه و تدوین گردیده است.

مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر : “هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)”

دکمه بازگشت به بالا