تازه های کسب و کارعمومی

کتاب مهندسی زلزله

کتاب مهندسی زلزله

Earthquake engineering book

سعی شده در‌ این کتاب دانشگاهی اهم واژه‌ها و مسائل زلزله که در درک مهندسی زلزله و کاربرد آن مؤثر است مورد تبیین و تشریح قرار بگیرد.

خلاصه آنچه در این کتاب می آموزیم:

 • آشنایی کامل مهندسین و دانشجویان معماری با اصول مهندسی زلزله
 • درک بهتر معماران از عملکرد سازه در هنگام زلزله
 • سعی در ایجاد تعامل سازنده بین مهندسین معمار و سازه
 • تشریح مباححث آیین نامه ۲۸۰۰ مرتبط با معماران
 • تشریح مفاهیم اساسی سازه‌های بنایی، بتن مسلح و فولادی و اجزای غیر سازه‌ای
 • بررسی خسارات رایج در زلزله‌های ایران و ارائه راهکار جلوگیری از آنها
 • ارائه راهکارهای بهسازی سازه‌ها

فصل اول و دوم:

واقعیت زلزله فرای تعاریف عموم مردم کوچه و بازار و تعبیر دیدگاه و نگرش واقعی نسبت به دلایل رخداد زلزله در فصول اول و دوم بیان‌شده است.

فصل سوم:

برای روشن‌سازی هر چه بیشتر مفاهیم مرتبط با پدیده زلزله، در فصل سوم ویژگی‌های‌ این پدیده مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفته است.

فصل چهارم:

با توجه به دانش امروزی، زلزله ناشی از حرکات صفحات زمین است که‌ این حرکات به‌صورت نیروهایی، ساخته‌های دست بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در فصل چهارم، نحوه عملکرد‌ این نیروها و اثر آن بر ساختمان بیان‌ شده است.

فصل پنجم:

نکته اساسی برای مقابله با‌ این نیروها که در فصل پنجم بیان‌ شده است؛ تعبیه مسیرهای بار پیوسته برای انتقال نیرو به زمین و جلوگیری از آسیب دیدن سازه می‌باشد.

فصل ششم:

به‌ طور کلی هر بنا نیازمند چند اصل اساسی ساده برای حفظ سرویس‌ دهی در طول عمر مفید خود هست. سازه باید توانایی رسیدن به تعادل، پایداری، کارایی مورد انتظار و زیبایی بصری داشته باشد. همچنین باید ازلحاظ هزینه، متناسب با عملکردی که از آن انتظار می‌رود باشد.‌ این اصول اولیه سازه به‌ تفصیل در فصل ششم بیان گردیده است.

فصل هفتم:

باگذشت زمان و تغییرات‌ ایجاد شده در نحوه ساخت سازه‌ها، امکان حذف آسیب وارده به بناها در هنگام زمین‌ لرزه‌های شدید میسر نبود.‌ این تغییر رویه در مقابله با زلزله، منجر به ظهور مفهوم شکل‌پذیری در طراحی و اجرا بناها گردید.‌ این مفهوم در فصل هفتم مورد بررسی قرارگرفته است. نکته بسیار مهم که معمولاً اهمیت آن در طراحی‌ها نادیده گرفته می‌شود، تأثیر مستقیم فرم معماری بنا بر عملکرد لرزه‌ای آن می‌باشد.

فصل هشتم و نهم:

تا آنجا که اساتید سرشناس مهندسی زلزله، به‌ این موضوع تأکید کرده‌اند.‌ این ویژگی نیازمند تعامل مناسب بین مهندسین سازه و معمار می‌باشد. لذا در فصل هشتم و نهم ماهیت‌ این ارتباط و همکاری و تأثیر معماری بر عملکرد سازه شرح داده‌ شده است.

فصل دهم:

برای تحقق هرچه بهتر‌ این تعامل، لازم است یک معمار با برخی مفاهیم ساده طراحی لرزه‌ای سازه آشنا گردد. از این‌ رو در فصل دهم به معرفی مفاهیم اولیه طراحی لرزه‌ای پرداخته‌ شده است. ازآنجاکه سازه‌های امروزی به‌ طور کلی به سه دسته بنایی، بتن مسلح و فولادی تقسیم می‌شوند؛ با این‌ حال جزئیات مربوط به هر یک متفاوت است.

فصل یازدهم، دوازدهم و سیزدهم:

در فصل یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به هر نوع سازه نگاهی جامع صورت گرفته است.

فصل چهاردهم:

هر یک از انواع سازه‌ها دارای مزایا و معایبی هستند که طراح را به سمت انتخاب یک سیستم برای سازه مورد نظر سوق می‌دهد. برخی از‌ این معیارها که در تصمیم‌گیری طراح مؤثر است، در فصل چهاردهم آورده شده است.

فصل پانزدهم:

یک ساختمان از دو بخش کلی اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای تشکیل می‌شود. تمرکز اصلی در‌ایین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای، نظیر‌ ایین‌نامه ۲۸۰۰، بر روی اجزای سازه‌ای می‌باشد؛‌ این در حالی است که صدمات و خسارات عمده‌ در زلزله‌های اخیر، نظیر زلزله سرپل ذهاب، ناشی از عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه‌ای بوده است.‌ این کاستی لزوم توجه هر چه بیشتر معماران به اجزای غیر سازه‌ای را می‌طلبد که در فصل پانزدهم به آن پرداخته‌شده است.

فصل شانزدهم:

عامل مؤثر دیگر در رفتار لرزه‌ای سازه، محل احداث بنا می‌باشد. ازآنجاکه در برخی پروژه‌ها مکانی یابی احداث بنا بر عهده معمار می‌باشد، آشنایی با اصول پایه‌ای اثر ساختگاه بر عملکرد ضروری است. لذا در فصل شانزدهم به‌طور خلاصه به‌ این مبحث پرداخته‌ شده است.

فصل هفدهم:

در فصل هفدهم برای روشن‌سازی عینی مواردی که در فصول قبل اشاره شد، برخی صدمات ناشی از عدم توجه کافی در روند طراحی و اجرا به کمک تصاویری از زلزله‌های اخیر‌ ایران آورده شده است.

فصل هجدهم و نوزدهم:

در فصل هجدهم مختصر به شیوه نوین طراحی جهت دستیابی به عملکرد مورد انتظار کارفرما از بنا، اشاره‌ شده است. همچنین در فصل نوزدهم شیوه‌هایی برای بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌های موجود آورده شده است.

فصل بیستم و بیست و یکم:

در سال‌های اخیر پیشرفت مهندسی زلزله منجر به ابداع روش‌های جدیدی در بهبود عملکرد سازه‌ها گردیده است.‌ این تکنولوژی‌های جدید به‌طور مختصر در فصل بیستم معرفی‌ شده‌اند. درنهایت در فصل بیست‌و‌یکم به اهمیت کنترل کیفیت در کلیه مراحل طراحی، اجرا و نظارت سازه اشاره‌ شده است. در آخر اضافه می‌نماید که مؤلفین بسیار خوشحال می‌شوند که به کلیه ابهامات و پیشنهادها از طریق ناشر و یا پست‌های الکترونیک ذیل پاسخ دهند.

فهرست کتاب مهندسی زلزله برای معماران:

 • مقدمه
 • فصل اول / تاریخچه زمین لرزه
 • ۱-زلزله در افسانه‌های قدیم
 • ۲-ده مورد از شدیدترین و پر تلفات ترین زلزله‌های تاریخ
 • فصل دوم / پدیدهای بهنام زلزله
 • ۱-زلزله از دیرباز تاکنون
 • ۲-زمین و ساختار درونی آن
 • ۲-۱. جریان‌های همرفتی
 • ۲-۲. شناوری قاره‌ای
 • ۳-زمین‌لرزه
 • ۳-۱. امواج لرزه‌ای
 • ۴-ابزارهای اندازه‌گیری
 • ۴-۱. کاربرد لرزه‌نگاشت و شتاب‌نگاشت
 • ۵-شاخص‌های سنجش لرزش زمین
 • ۶-تلفات انسانی زمین‌لرزه‌های پیشین در دنیا
 • ۷-دلایل مرگبار شدن زلزله‌ها
 • ۸-مشکل زلزله در سراسر جهان
 • ۸-۱. ریسک شهری
 • ۸-۲. توزیع جغرافیایی زلزله‌ها
 • ۹-بزرگی و شدت زلزله
 • ۹-۱. واژه‌شناسی
 • ۹-۲. بزرگی زمین‌لرزه
 • ۹-۲-۱. راهنمای بزرگای زلزله
 • ۹-۳. شدت زمین‌لرزه
 • ۹-۴. تفاوت اصلی بزرگا در برابر شدت
 • ۱۰-هزینه‌های ناشی از وقوع زلزله
 • ۱۰-۱. هزینه‌های زلزله در سده گذشته
 • ۱۱-مکان‌یابی و ارزیابی خطر زلزله
 • ۱۱-۱. خطرات زمین‌لرزه وابسته به محل
 • ۱۱-۱-۱. تغییر شکل‌های بزرگ زمین
 • ۱۱-۱-۲. روانگرایی
 • ۱۱-۱-۳. زمین‌لغزش‌ها
 • ۱۱-۱-۴. سونامی و سیل‌
 • ۱۱-۲. بزرگنمایی لرزش‌های زمین
 • ۱۲-لرزه‌خیزی‌ایران
 • ۱۲-۱. زمین‌شناسی
 • ۱۲-۲. ساختار زمین ساختی
 • فصل سوم / مشخصات زلزله
 • ۱-تعاریف مقدماتی
 • ۱-۱. پس‌لرزه
 • ۱-۲. پیش‌لرزه
 • ۲-تقسیم‌بندی زلزله‌ها
 • ۲-۱. تقسیم‌بندی زلزله بر اساس عمق کانونی
 • ۲-۲. تقسیم‌بندی زلزله بر اساس محل وقوع
 • ۲-۳. تقسیم‌بندی زلزله بر اساس بزرگا
 • ۲-۴. تقسیم‌بندی زلزله بر اساس فاصله از کانون زلزله
 • ۳-ویژگی‌ها و خصوصیات ارتعاشی زمین‌لرزه
 • ۳-۱. حداکثر حرکات ارتعاشی زمین
 • ۳-۲. مشخصات طیفی زلزله شامل مقادیر طیفی شتاب، سرعت و تغيير مكان
 • ۳-۳. مشخصات ارتعاشی زمین‌لرزه و محتوای فرکانسی آن
 • ۳-۴. مدت‌زمان تداوم زلزله
 • ۴-مشخصات زلزله ازگله
 • ۵-عوامل مؤثر در شدت تخریب
 • فصل چهارم / ماهیت نیروهای لزهای
 • ۱-مقدمه
 • ۲-اثر زلزله بر ساختمان
 • ۲-۱. نیروی ماند (اینرسی) در ساختمان‌ها
 • ۲-۲. اثر تغییر شکل‌ها در سازه‌ها
 • ۲-۳. لرزش افقی و عمودی
 • ۲-۴. جریان نیروهای ماند به‌سوی پی‌ها
 • ۳-مدل‌سازی حرکت سازه
 • فصل پنجم / مسیرهای انتقال بار
 • ۱-ارزیابی بار
 • ۱-۱. انواع بارهای وارد بر سازه
 • ۱-۲. بار ناشی از زلزله
 • ۱-۲-۱ تاریخچه
 • ۲-مسیر بار
 • ۲-۱. اهمیت مسیر بار
 • ۲-۲. دیافراگم‌های افقی
 • ۲-۳. اجزای عمودی
 • ۲-۴. الزامات کلیدی مسیرهای بار
 • ۲-۵. عوامل مختل‌کننده مسیرهای بار
 • ۲-۵-۱ ساختمان‌های با قاب خمشی
 • ۲-۵-۲ ساختمان‌های با دیوارهای سازه‌ای
 • فصل ششم / ملزومات سازه
 • ۱-مقدمه
 • ۲-تعادل
 • ۳-پایداری
 • ۴-پایداری هندسی
 • ۵-وزن ساختمان
 • ۶-زمان تناوب طبیعی سازه
 • ۷-شکل مودی
 • ۸-میرایی
 • ۹-مقاومت
 • ۱۰-صلبیت و سختی
 • ۱۱-کاربری
 • ۱۲-سازههای بهینه
 • ۱۳-چهار معیار اساسی سازه مقاوم لرزه‌ای
 • ۱۳-۱. پیکربندی لرزه‌ای ساختمان
 • ۱۳-۲.  سختی، مقاومت و شکل‌پذیری سازه
 • ۱۳-۳. معیار چهارگانه طراحی
 • ۱۳-۴. چه کسی‌این چهار خصوصیت را کنترل می‌کند
 • ۱۳-۵. چگونه به‌این چهار خصوصیت دست‌یابیم؟
 • فصل هفتم / شکل‌پذیری
 • ۱-شکل‌پذیری مواد
 • ۲-رفتار اجزای سازه
 • ۳-سازه شکل‌پذیر
 • ۴-آسیب‌های قابل‌قبول
 • ۵-مصالح ساخت
 • ۶-کاربرد شکل‌پذیری در طراحی لرزه‌ای
 • ۷-مفهوم طراحی بر اساس ظرفیت
 • ۸-اثر انعطاف‌پذیری بر رفتار لرزه‌ای ساختمان‌ها
 • ۸-۱. نوسان سازه‌های انعطاف‌پذیر
 • ۸-۲. اهمیت انعطاف‌پذیری
 • فصل هشتم / تاثیر معماری در عملکرد سازه
 • ۱-اهمیت ویژگی‌های معماری
 • ۲-ویژگی‌های معماری
 • ۲-۱. مشخصههای پیکربندی و آثار آنها
 • ۲-۲. تأثير عام پیکربندی
 • ۲-۲-۱ پیکربندی‌های منظم
 • ۲-۳. پیکربندی‌های نامنظم: تعاریف‌اییننامه ۲۸۰۰
 • ۲-۳-۱ نامنظمی در ارتفاع
 • ۲-۳-۲ ساختمان‌های نامنظم در پلان
 • ۲-۴. اهمیت پیکربندی‌های لرزهای نمونه‌ساز
 • ۲-۴-۱ مقیاس، اندازه، تناسب و تقارن
 • ۲-۵. چیدمان ساختمان در صفحه افقی
 • ۲-۶. مسائل پیکربندی پلان
 • ۲-۶-۱ کنج‌های فرورفته
 • ۳-پیچش در ساختمان
 • ۳-۱. اثر پیچش بر روی اعضای ساختمان
 • ۴-پیکربندی دیافراگم
 • ۵-چیدمان و آرایش عمودی ساختمان
 • ۵-۱. طبقات نرم
 • ۵-۲. پس نشستگی‌های قائم
 • ۶-هم‌جواری ساختمان‌ها: ضربه زدن
 • ۷-نقش معماران در ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله
 • ۷-۱. ‌ایمنی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله
 • ۷-۲. نقش معماران در‌ایمنی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله
 • ۷-۳. نقش معماران در تعدیل خطرات زلزله
 • ۷-۴. اهمیت همکاری مهندسین عمران و معماری
 • ۷-۵. نقش مهندسین معمار در هدایت و راهبری پروژه‌های ساختمانی
 • ۷-۶. نقش مهندسین معمار پس از وقوع زلزله
 • فصل نهم / تعامل مهندسان و معماران
 • ۱-رابطه ی بین معماران و مهندسان از گذشته تاکنون
 • ۲-تبادل‌نظر و همکاری تخصصی در طراحی لرزه‌ای
 • ۲-۱. مقدمه
 • ۲-۲. کارفرما
 • ۲-۳. گروه طراحی
 • ۲-۴. پیمانکار
 • فصل دهم / طراحی لرزه‌ای ساختمان
 • ۱-ساختمان‌های مقاوم در برابر زمین‌لرزه
 • ۲-فلسفه طراحی لرزه‌ای
 • ۳-تقاضای زلزله در مقابل ظرفیت زلزله
 • ۴-رابطه بین ضریب رفتار و ضریب شکل‌پذیری
 • ۵-طراحی لرزه‌ای
 • ۶-روشهای طراحی لرزه‌ای
 • ۷-روند طراحی لرزه‌ای
 • ۷-۱. مرحله‌ی طراحی سختی
 • ۷-۲. مرحله‌ی طراحی استحکام
 • ۷-۳. مرحله‌ی طراحی شکل‌پذیری
 • ۸-فلسفه طراحی لرزه‌ای‌ایین‌نامه ۲۸۰۰
 • ۸-۱. دیدگاه تحلیل لرزه‌ای در‌ایین‌نامه ۲۸۰۰
 • ۸-۲. تاریخچه ضریب رفتار
 • ۹-مثال ۱
 • ۱۰-مثال۲
 • فصل یازدهم / رفتار ساختمان‌های بنایی در هنگام زمین‌لرزه
 • ۱-مقدمه
 • ۱-۱. تعاریف
 • ۱-۲. انتخاب و کیفیت مصالح ساختمانی
 • ۲-چیدمان سازه‌ای در ساختمان‌های مصالح بنایی
 • ۲-۱. رفتار دیوارها در ساختمان‌های بنایی
 • ۲-۲. بهبود رفتار دیوارهای مصالح بنایی
 • ۳-نقش انواع کلاف‌ها در ساختمان بنایی
 • ۳-۱. نقش کلاف‌های افقی
 • ۳-۲. طراحی کلاف تراز سردر
 • ۳-۳. نقش کلاف‌های مسلح عمودی در ساختمان‌های مصالح بنایی
 • ۴-عملکرد اجزای ساختمان‌های بنایی در هنگام زلزله
 • ۴-۱. عملکرد کلاف‌های افقی در هنگام زمین‌لرزه
 • ۴-۲. عملکرد کلاف‌های مسلح قائم در هنگام زمین‌لرزه
 • ۴-۳. عملکرد بازشوها در هنگام زمین‌لرزه
 • ۴-۴. عملکرد دال پله‌ها در هنگام زمین‌لرزه
 • ۵-مقاوم‌سازی ساختمان‌های مصالح بنایی سنگی در برابر زمین‌لرزه
 • ۵-۱. رفتار ساختمان‌های سنگی در زمین‌لرزه‌های گذشته
 • ۵-۲. ویژگی‌ سازه‌های سنگی مقاوم در برابر زمین‌لرزه
 • ۶-ساختمان بنایی کلاف دار
 • ۶-۱. تفاوت ساختمان کلاف دار با قاب خمشی پرشده با مصالح بنایی
 • ۶-۲. حوزه ساخت ساختمان‌ها با مصالح بنایی کلاف دار
 • ۶-۲-۱ راهنمایی‌های معماری
 • فصل دوازدهم / رفتار ساختمان‌های بتن مسلح در هنگام زمین‌لرزه
 • ۱-بتن
 • ۱-۱. مزایا و معایب بتن
 • ۱-۲. بتن مسلح
 • ۱-۳. قالب‌بندی
 • ۲-اثر زمین‌لرزه بر سازه‌های بتن مسلح
 • ۲-۱. دسته‌بندی ساختار مقاومت در ساختمان‌های بتن مسلح
 • ۲-۲. اثرهای افقی زمین‌لرزه بر روی عناصر سازه‌ای قاب‌ها
 • ۳-تیرهای بتن مسلح
 • ۳-۱. راهبرد طراحی تیرهای بتن مسلح
 • ۴-ستون‌های بتن مسلح
 • ۴-۱. راهبرد طراحی ستون‌های بتن مسلح
 • ۵-نقش دال‌های سقف و دیوارهای بنایی در ساختمان بتن مسلح
 • ۶-اهمیت چشمه اتصال
 • ۶-۱. رفتار چشمه اتصال در زمین‌لرزه
 • ۶-۲. میلگرد گذاری چشمه اتصال
 • ۶-۳. مهار میلگردهای طولی تیر در بتن
 • ۷-ساختمان با دیوار برشی
 • ۷-۱. مزیت‌های دیوارهای برشی در ساختمان‌های بتن مسلح
 • ۷-۲. سیماهای معماری دیوار برشی
 • ۷-۳. هندسه دیوارها
 • ۸-آسیب‌پذیری رایج ساختمان بتنی در زمین‌لرزه
 • ۸-۱. ساختمان‌های بتنی با طبقه‌های همکف باز
 • ۸-۱-۱ رفتار لرزه‌ای
 • ۸-۱-۲ مشکل اساسی در طراحی ساختمان‌های با طبقه همکف باز
 • ۸-۱-۳ راهبردهای بهبود طراحی
 • ۸-۲. ساختمان‌های بتنی با ستون کوتاه
 • ۸-۲-۱ کدام ستون‌ها کوتاه به شمار می‌روند؟
 • ۸-۲-۲ رفتار ستون کوتاه
 • فصل سیزدهم / رفتار ساختمان‌های فولادی در هنگام زمین‌لرزه
 • ۱-فولاد
 • ۱-۱. ساخت فولاد
 • ۱-۲. مزایای فولاد ساختمانی
 • ۱-۳. معایب فولاد به‌عنوان یک ماده ساختمانی
 • ۱-۴. فولاد مصرفی در سازه
 • ۲-طراحی سازه‌های فولادی شکل‌پذیر
 • ۳-سیستم‌های باربر جانبی متداول
 • ۳-۱. سیستم قاب‌های مهاربندی‌شده
 • ۳-۱-۱ قاب‌های مهاربندی‌شده همگرا
 • ۳-۱-۲ قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا
 • ۳-۲. سیستم قاب خمشی
 • ۳-۳. سیستم دوگانه یا ترکیبی
 • ۴-انواع اتصالات در سازه‌های فولادی
 • ۴-۱. اتصال ساده به کمک نبشی جان
 • ۴-۲. اتصالات ساده تیر به ستون با نبشی نشیمن
 • ۴-۳. اتصالات صلب تیر به ستون
 • ۵-چشمه اتصال
 • فصل چهاردهم / انتخاب سیستم باربر جانبی
 • ۱-مقدمه
 • ۲-انتخاب نوع سیستم سازه‌ای
 • ۳-انواع سیستم سازه‌ای
 • ۳-۱. سیستم دیوارهای باربر
 • ۳-۲. سیستم قاب ساختمانی
 • ۳-۳. سیستم قاب خمشی
 • ۳-۴. سیستم دوگانه یا ترکیبی
 • ۳-۵. سیستم ستون کنسولی
 • ۳-۶. سایر سیستم‌های سازه‌ای
 • ۳-۷. هدف از گروه‌بندی سیستم‌های سازه‌ای
 • ۴-سایر عوامل مؤثر بر طراحی سازه
 • فصل پانزدهم / اجزای غیر سازه‌ای
 • ۱-مقدمه
 • ۲-اثر زلزله بر اجزای غیر سازه‌ای
 • ۳-محافظت از اجزای غیر سازه‌ای
 • ۴-لزوم هماهنگی بین عناصر سازهای و غیر سازهای
 • ۵-برخی عناصر غیر سازه‌ای
 • ۵-۱. جان‌پناه‌ها
 • ۵-۲. مهار سقفهای کاذب
 • ۵-۳. دیوارهای پرکننده
 • ۵-۳-۱. لزوم اجتناب از اتصال کامل قاب با دیوارهای غیرسازه‌ای
 • ۵-۴. راه‌پله‌ها
 • ۵-۵. سایر عناصر غیر سازه‌ای
 • ۵-۶. پوشش
 • ۵-۶-۱. مصالح بنایی
 • ۵-۶-۲. پانل‌ها
 • ۵-۶-۳. پوشش نما
 • ۵-۷. پنجره‌ها
 • ۵-۸. دیوارهای پرده‌ای
 • ۶-محتویات ساختمان
 • فصل شانزدهم / عملکرد لرزه‌ای پی
 • ۱-عوامل تأثیرگذار در مقاومت لرزه‌ای پی
 • ۱-۱. انتخاب مکان مناسب برای ساخت
 • ۱-۲. اثر ساختگاه
 • ۱-۳. انواع پی
 • ۲-طراحی لرزه‌ای فونداسیون‌ها
 • ۲-۱. طراحی ظرفیت فونداسیون‌ها
 • فصل هفدهم / خسارات ناشی از زلزله
 • ۱-گونه‌های ساختمانی قوی و ضعیف
 • ۲-خسارت‌های زلزله
 • ۳-تقسیم‌بندی صدمات زلزله
 • ۳-۱. خرابیهای فیزیکی مستقیم
 • ۳-۲. صدمات اجتماعی
 • ۳-۳. زیان‌های اقتصادی
 • ۴-عوامل مؤثر بر خسارات ناشی از زلزله
 • ۴-۱. نوع سازه
 • ۴-۱-۱ سازه‌ی بتنی
 • ۴-۱-۲ سازه‌های فولادی
 • ۴-۱-۳ سازه‌های مصالح بنایی (آجری، سنگی، خشتی)
 • ۴-۲. شدت لرزش زمین
 • ۴-۳. اثرات ساختگاهی و پی
 • ۴-۴. خطرات جانبی
 • ۴-۴-۱ گسیختگی زمین
 • ۴-۴-۲ گسیختگی گسل
 • ۴-۴-۳ سیل
 • ۴-۴-۴ آتش‌سوزی
 • ۴-۵. میزان اشغال بودن (کاربری)
 • ۴-۶. کاربری سازه (تأسیسات)
 • ۵-ارزیابی شدت خرابی
 • فصل هجدهم / طراحی بر اساس عملکرد
 • ۱-انواع‌ایین‌نامه‌های طراحی
 • ۲-اولین قانون عملکردی در ساختمان‌سازی
 • ۳-طراحی بر اساس نیرو در مقابل طراحی بر اساس جابجایی
 • ۴-روش طراحی لرزهای سازه‌ها بر اساس عملکرد آنها
 • ۴-۱. مفهوم طراحی بر اساس عملکرد
 • ۴-۲. مراحل مختلف طراحی لرزه‌ای بر اساس عملكرد
 • ۵-مقایسه طراحی عملکردی از دید طراح و کارفرما
 • فصل نوزدهم / بهسازی لرزه‌ای ساختمان
 • ۱-ارزیابی ساختمان قبل و بعد از زلزله
 • ۲-مقاوم‌سازی
 • ۲-۱. روش ارزيابي بر اساس نسبت ظرفيت به نياز سازه
 • ۲-۲. فلسفه موجود در بهسازی لرزه‌ای
 • ۳-بهسازي سازه‌ها
 • ۴-بهسازي لرزه‌ای عناصر غیر سازه‌ای
 • ۴-۱. مقاوم سازی اجزای معماری
 • ۴-۲. بررسی آسیب‌های وارد به اجزای معماری در زلزله‌های اخیر
 • ۴-۳. راهكارهاي كاهش آسیب‌پذیری در سیستم‌های معماري
 • ۴-۳-۱ دیوار پرکننده
 • ۴-۳-۲ راه‌پله‌ها
 • ۴-۳-۳ نماها و شیشه‌کاری
 • ۴-۳-۴ درها و پنجره‌های شیشه‌ای
 • ۴-۳-۵ پانل‌ها
 • ۴-۳-۶ جان‌پناه
 • ۴-۳-۷ سقف‌ها
 • ۴-۳-۸ خروجی‌ها
 • ۴-۴. لزوم در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تجهیزات
 • ۴-۴-۱ قفسه‌ها و کابینت‌ها
 • ۴-۴-۲ مقاوم‌سازی اجزاي مكانيكي و الكتريكي
 • ۴-۴-۳ بررسي آسیب‌های واردشده به سیستم‌های مكانيكي در زلزله‌های اخير
 • فصل بیستم / تکنولوژی جدید
 • ۱-کاهش اثر زمین‌لرزه بر ساختمان‌ها
 • ۲-جداسازی پایه
 • ۲-۱. فلسفه پیدایش جداساز لرزه‌ای
 • ۲-۲. استفاده از سیستم‌های جداگر لرزه‌ای
 • ۳-میراگرهای لرزه‌ای
 • فصل بیست و یکم / اهمیت کنترل کیفیت
 • فصل بیست و دوم / جمع‌بندی

منابع و مآخذ

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتب

دکمه بازگشت به بالا