عمومی

شوری آب‌های زیرزمینی فرونشست زمین را افزایش می‌دهد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، جهانگیر عابدی کوپایی بعدازظهر دوشنبه در چهارمین مرکز تحقیقات علمی محیط زیست استان اصفهان که به همت دانشگاه اصفهان با موضوع جاذبه، چالش ها و راهکارها: آب های زیرزمینی برگزار شد، اظهار داشت: در واقع تجدیدپذیر به سمت فضای ذخیره سازی پایدار و غیر قابل تجدید حرکت کرده ایم.

وی افزود: تعداد مخازن کشور 28 درصد کاهش یافته و صدور مجوز برای بیش از 150 هزار حلقه چاه رایگان آب کشاورزی، آب اشتباه بگیرید.

قدرت سقوط با شوری

وی ادامه داد: آمار وزارت نیرو نشان می دهد که 45 درصد چاه های کشور غیرقانونی است و میزان خوراک از ذخایر استراتژیک 5 میلی متر مکعب در سال است، مصرف و رویه ثابت نمی ماند، نسل آینده.

وی افزود: این روش باعث افزایش شوری آب‌های زیرزمینی شده و شش منطقه عمده کشور برای آبیاری بیشتر در معرض خطر شوری قرار دارند.

توسعه فعالیت های صنعتی همراه با فروپاشی

عابدی با بیان اینکه علاوه بر این چهار شرکت پتروشیمی و چهار نیروگاه در اصفهان مستقر هستند و این امر مهاجرت اصفهان را افزایش داده است، گفت: از نظر مهاجرت پس از البرز در رتبه دوم قرار دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود توسعه اراضی باغی و کشاورزی تا سال 2020 افزایش یابد و این امر باعث خشک شدن زایند رود و افزایش برداشت آب زیرزمینی در حوضه گاوخونی می شود و میزان برداشت از سال 311 برآورد می شود. به 522 میلیون متر مکعب. م.”

تغذیه مصنوعی استخر سرپوشیده امکان پذیر نیست.

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در مقاله ای به علل انتزاعی آب های زیرزمینی غیرقابل کنترل اشاره کرد و گفت: علل کاهش 23 درصد طبیعی و 77 درصد انسانی و 60 درصد آن مربوط به نامناسب بودن است. چکیده آب های زیرزمینی.

وی با توجه به علت وقوع سیل گفت: بیشتر آن ناشی از تغییرات اقلیمی است که از یک سو می تواند به استخر تغذیه کند و حتی با تغذیه مصنوعی به محیط زیست آسیب برساند و به آن آسیب برساند. “این امکان ندارد.”

عابدی با بیان اینکه نمایش آنلاین جذب بالادست و پایین دست می تواند مفید باشد، گفت: ایجاد حداقل دبی تالاب گاوخونی می تواند به پنج مورد کمک کند که یکی از آنها جلوگیری از ترک خوردگی رودخانه زاینده رود، فرسایش مرطوب گاوخونی بود. یک مرکز گرد و غبار و تخریب کشاورزی در غرب و شرق اصفهان.

5 میلیارد متر مکعب آب صادر می کند

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نیز با بیان اینکه محیط زیست به میزانی که آسیب ببیند می تواند خطرناک باشد، گفت: 172 سد بزرگ داریم که 21 میلیارد مترمکعب آن مربوط به خوزستان و 1.6 میلیارد مترمکعب است. متر است تقاضا.«اصفهان است.

وی گفت: 278 دشت ممنوعه و 201 دشت آزاد در کشور وجود دارد اما این دشت های آزاد به معنای داشتن منابع آبی نامحدود نیست.

بهرام نادری خاطرنشان کرد: 35 میلیارد واردات آب مجازی در قالب محصولات کشاورزی و 5 میلیارد مترمکعب صادرات آب داریم که باید بررسی شود.

وی گفت: زاینده رود حدود 90 درصد ذخایر کشور را در اختیار دارد و نشان دهنده بزرگ نبودن سدهای پراکنده است.

افزایش خطا همراه با کاهش ذخایر مخزن.

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با اشاره به اینکه در جاهایی که مواد وجود دارد، سه برابر رسوب داریم و قسمت پایین زاینده رود تخریب می شود، خاطرنشان کرد: این امر باعث می شود از ذخیره آن به عنوان مخزن طبیعی استفاده کنیم. پرانرژی.”

میثم تدین، یکی از اعضای دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این نشست گفت: از گسل مارنان تا شمال شرق، ریزش به طور پیوسته در شمال شرق در حال افزایش، تکرار و تقویت است.

وی با بیان اینکه گسل های منطقه الگوی ریزش را کنترل می کند، افزود: این گسل ها در واقع منجر به افزایش تغذیه در مخزن و کاهش عمق مخزن و ذخایر زاینده رود شده است.

دکمه بازگشت به بالا