شهرداری مشکل زلزله تهران را حل کرد ؟ 

به نظر می رسد تهران به دنبال تمرین دور میز و تخیل است! و معایب زلزله در شهر با توجه به مقاله قبلی من متاسفانه به این نتیجه رسید که به جای اینکه در جهت مقاوم سازی و کاهش تاثیر زلزله بر شهر در شرایط کلیدی ساختمان ها، زیرساخت ها و ساختمان ها تلاش کنیم، همچنین اقدامات لازم در راستای آموزش همگانی، تخصصی و کنترل، پژوهش و کاهش جمعیت شهر تهران و استقرار سیستم مدیریت فعال و مثبت در امور مدیریت زلزله، مانند سایر کشورهای موفق زلزله‌خیز در جهان، برعکس، یعنی اضافه کردن زیارتگاه های بیشتر و ساختن 400000 تا هزینه یک خانه جدید؟

این بدترین شکل پذیرش عدم مقابله با بحران زلزله تهران است، یعنی پذیرش شرایط وحشتناک و وحشتناک زلزله ای که ممکن است در آینده در تهران رخ دهد، به ویژه پس از هشدارهای عملی و اهداف زلزله مهیب. در ترکیه. پاکستان و افغانستان در غرب و شرق کشور!

جا دارد مسئولان شهرداری استراتژی مقابله با زلزله (در صورت وجود!) و مدیران فعال در این حوزه را به کلی تغییر دهند، موضوعی که در سه سال اخیر بارها بر آن تاکید کرده ام.

شهردار تهران از موافقت با ساخت 400 هزار واحد مسکونی در تهران خبر داد که اکثر آنها در بافت های فرسوده ساخته می شوند.

«سلام آنلاین» آرامگاهی جدید در پایتخت می سازد

شهردار تهران: لکه در غرب و شرق تهران در زمینی به مساحت 100 هکتار پیدا شد و برای خرید آن مذاکره کردیم تا مردم غرب تهران مجبور به سفر به غرب نباشند. شهر سلام آنلاین

اضافه شدن حداقل 2 میلیون نفر به تهران، تراکم جمعیت بیشتر، تردد بیشتر، آسیب پذیری در برابر زلزله، کاهش خدمات در هنگام زلزله و… اما آرامستان بیشتر!؟ سیاست مقابله با زلزله در تهران!

* استاد نمونه کشوری در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران

دکمه بازگشت به بالا