تازه های کسب و کارعمومی

راه های مقابله با خطرات زلزله

بتن اکسپوز چند نوع دارد؟

استفاده از بتن اکسپوز در پروژه به روش انجام می‌شود؛ بتن‌اکسپوز پنل‌های پیش ساخته و بتون اکسپوز اجرا در محل پروژه. بسته به نوع و محل اجرای پروژه می‌توان یکی از این دو روش را برای اجرای نما استفاده کرد. برای اجرای هر کدام از این دو روش، نکات مخصوصی را باید رعایت نمود که در این قسمت، توضیح مختصری درباره نحوه ساخت و اجرای این دو نوع بتن ارائه می‌دهیم.

پنل‌های پیش ساخته

بتن اکسپوز، به صورت پنل‌های پیش‌­ساخته در کارخانه‌های تولید بتن، قالب گیری می‌شوند. این کارخانه‌ها به دو روش سفارشی (مخصوص ساختمان) و محصولات آماده از قالب‌های پرکاربرد (قابل استفاده در پروژه‌های مختلف)، این کار را انجام می‌دهند. سپس پنل‌های پیش ساخته را به اندازه مساحت مورد سفارش آماده کرده و  این پنل‌ها را برای اجرا به محل پروژه منتقل می‌نمایند. معمولا در پروژه‌های کوچک از پنل‌های پیش ساخته برای اجرای بوتن اکسپوز استفاده می‌شود.

1.خطرات زلزله

زمین را از بلایا و سوانح طبیعی گریزی نیست اما می توان با مدیریت صحیح، اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه، از اثرات این بلایا هر چه بیشتر کاست. بر اساس آمارهای بین لامللی در 27 سلا گذشته 3.6 میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی در جهان جان باخته ان ، بیش از سه میلیارد نفر آسیب دیده اند و افزون بر 240  میلیارد دلار خسارت ملای بر ساکنان زمین وارد شده است.

این آمارها نشان می دهد که بلایای طبیعی در دنیا رو به افزایش است. بین سلاهای 1990 تا 2002 شدت بلایا 4.1 برابر شده است. نسبت جان باختگان 6.9 و آسیب دیدگان 5.2 و خسارت ملای 38 برابر شده و بطور متوسط در هر سلا از هر 31 نفر، یک تن از بلایا آسیب دیده و از هر 31 هزار نفر یکی در اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده است .در حلا حاضر هزینه تحمیل شده توسط بلایای طبیعی به اقتصاد جهانی در سلا از مرز 50 میلیون دلار تجاوز میکند که یک سوم آن هزینه مربوط به اقدامات پیشگیری، جلوگیری و کاهش اثرات بلایا بوده و دو سوم دیگر آن مربوط به هزینه مستقیم خسارتهای وارده میباشد. تعداد تلفات سلا به سلا متغیر است و حد متوسط آن 250000 نفر در سلا میباشد، از این تلفات حدود 95درصد آن در کشورهای جهان سوم، جائی که بیش از 4.2 میلیارد نفر زندگی میکنند رخ میدهد.

سرزمین ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی خود از جمله ده کشور سانحه خیز جهان به شمار میآید و همواره بر اثر بروز سوانحی چون سیل، زلزله، خشک سالی، توفان و غیره، خسارات جانی و ملای قابل توجهی به کشور وارد آمده است. زلزله پدیده ای است طبیعی، که یکی از عوامل بروز حوادث پیش بینی نشده در سطح جوامع می باشد. دست کم 86 درصد خاک ایران در منطقه زلزله خیز قرار دارد .

افزایش بی رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آن ها تا حاشیه شهرها بدون برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم، وخامت اوضاع را دوچندان کرده است و در چنین شرایطی و با توجه به آنکه مقدار زیادی از تولید ناخلاص ملی کشور صرف جبران بلایای طبیعی می شود، مدیریت بحران و کاهش بلایای طبیعی در آن اهمیت ویژه ای یافته است. ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از پدیده زلزله در شهرهای گوناگون جهان سبب شده است پژوهش های کاربردی گسترده ای در زمینه بهینه کردن ایمن سازی شهرها انجام گیرد. از سوی دیگر، روش های مقابله با بلایای طبیعی و ایمن سازی شهرها، افزایش کارایی روش های مقابله با بلایای طبیعی و ایمن سازی شهری را ضرورت بخشیده است.

در جهت کاهش مخاطرات زلزله در شهرها، ضروری است تا مطلاعات و تحقیقات جامعی در ارتباط با شناخت اثرات زلزله در سطوح شهری و تشخیص مناطق با خطر پذیری بالا انجام شود. برنامه ریزی کاهش خسارات ناشی از زلزله در مناطق با خطر پذیری بالا می تواند با کاهش آسیب پذیری شهرها خسارات و مخاطرات ناشی از وقوع زلزله را کاهش بخشد

2 .ترس از ناشناخته ها و درک درست وقایع

ترس از ناشناخته ها در انسان فطری است، ترس از تاریکی نیز معلول همین علت است آنچه ناشناخته ها را به آگاهی تبدیل می کند دانش است. ارتقای روز افزون توان علمی و فناوری انسان در دنیای معاصر هر چند معضلاتی را که ناشی از بعضی راهکارهای نادرست است در عرصه زندگی و محیط پیرامون او در پی داشته، اما موفقیتهای ناشی از این پیشرفت ها قابل کتمان نیست و این توانایی در پیکار با حوادث ناگوار و زیانبار طبیعی هر روز چشمگیرتر می شود.

بنابراین، درک درست وقایع و پدیده های طبیعی منجربه پیش بینی، پیشگیری و تقابل منطقی و درست با آنها خواهد شد. به عبارت دیگرر، به حداقل رسانیدن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که گاه ساخته خود انسان و تحمیل او بر طبیعت و محیط پیرامون خویش است با انتخاب راهکارهای مؤثر ممکن می باشد .

سلاها پیش، اولین اقدام متمرکز و جامع نهادهای بین لامللی در معرفی و آموزش انسانی در تمامی ابعاد پژوهشی، برنامه ریزی و اجرایی در راستای کاهش اثرات بلاهای طبیعی بود. در این چارچوب ،آموزش امداد و کمک رسانی پس از وقوع حادثه همچون موضوع پیشگیری قبل از وقوع بلایا، از طریق مدیریت خاص و آموزش همگانی میسر دانسته شده است. بنابراین در استراتژی کاهش اثرات بلایای طبیعی، تاکتیک یا راهکارها به سوی آگاه سازی عمومی و تأکید بر امر اطلاع رسانی به مردم در راستای اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث نابهنجار تغییر کرده و این تغییر روش خود از اهداف اساسی برنامه کاهش اثرات بلایای طبیعی در دودهه اخیر بوده است)

3 .زلزله شناسی

1-3 -زلزله چیست

زلزله لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین است که هر از چند گاهی در نواحی که بر روی بند زلزله خیز قرار دارند رخ میدهد

2-3 -علت اصلی وقوع زلزله

دلیل اصلی وقوع زلزله را میتوان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجود میآید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت میکنند.

3-3-گسل

گسل عبارت است از سطح ناپیوسته ای که دو مجموع سنگی را از هم جدا می کند)

4-3- شدت زلزله

شدت زلزله در یک مکان خاص بر مبنای اثرهای قابل مشاهده زمین لرزه در آن مکان تعیین می شود.شدت زلزله به مقیاس مرکلای مشهور است.نوع اصلاح شده این مقیاس شامل دوازده درجه است که توسط نیومان در سلا 1392 ارائه گردیده است. این مقیاس به طور گسترده ای پذیرفته شده و مورده استفاده واقع می گردد

5-3- نحوه آزاد شدن انرژی زلزله

ممکن است یک زلزله به همراه خود پیش لرزه و پس لرزههایی داشته باشد، که این دو قبل و بعد از زلزله اصلی ممکن است وقوع یابند، به عبارتی دیگر این موضوع به نحوه آزاد شدن انرژی زلزله بستگی دارد. بطوری که انرژی زلزله بصورتهای زیر آزاد میگردند

1-5-3- پیش لرزه

گاهی اوقات از بروز زلزله اصلی ، یکسری زلزلههایی با بزرگی کمتر از زلزله اصلی به وقوع میپیوندند که معمرولا فراوانری آنهرا برا نزدیرک شدن به زمان وقوع لرزش اصلی ، افزایش مییابد.

2-5-3- لرزش اصلی

همان زلزله اصلی بوده که بواسطه آن اکثر انرژی ذخیره شده در سنگها یکباره آزاد میگردد و چنانچه دادههای مربوط به یک زلزله برزگ غیر دستگاهی باشد مهلرزه نامیده میشود.

دکمه بازگشت به بالا