جای خالی اتوبوس‌های گازسوز در طرح نوسازی وزارت کشور

از ابتدای دولت سیزدهم، قرارداد تولید 4500 اتوبوس برای ورود به ناوگان حمل و نقل شهری توسط وزارت کشور با تولیدکنندگان داخلی برای شکستن قفل 10 ساله تعمیرات ناوگان اتوبوسرانی منعقد شده است. ورود 600 اتوبوس جدید به ناوگان و پیش بینی تولید و تحویل 1500 اتوبوس دیزلی دیگر به شهرهای مدرن یورو 5 تا پایان سال جاری پس از سالیان متمادی پیش بینی می شود که اتوبوس های جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شوند. دوره موقت تولید اتوبوس های برقی توسط وزیر کشور و خبر انعقاد تفاهم نامه با سازندگان داخلی افزایش یافته است امید. اما در طرح نوسازی وزارت کشور جایی برای اتوبوس های گازسوز وجود ندارد.

به گزارش سلام آنلاین. بخش بزرگی از آلودگی هوای شهر به منابع متحرک مربوط می شود به عنوان مثال 60 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از عملکرد منابع متحرک آلودگی هوا و در عین حال منشا آلودگی است. اکثراً موجودی ندارند و کیفیت و استانداردهای لازم را ندارند و با اتوبوس بر آلودگی شهر می افزایند. در عین حال در قانون هوای پاک به مشکل خودروی آسیب دیده و نیاز به نوسازی توجه ویژه ای شده است.

تاثیر اتوبوس های فرسوده شهری بر آلودگی هوا اگر بیشتر از سایر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت هوا نباشد کمتر نیست. شهرداری با شرایط اقتصادی فعلی نتوانسته اتوبوس های آسیب دیده را نوسازی کند. از این رو دولت و وزارت کشور وظیفه قانونی برای کمک به شهر برای نوسازی اتوبوس های کشور برعهده گرفتند و تولید اتوبوس توسط سازندگان داخلی و در واقع پس از سال ها آغاز شد. خط تولید کارخانه های داخلی دوباره رشد کرده و برای پاسخگویی به تقاضای داخلی راه اندازی شده است.

علیرغم مشکلات آلودگی بیشتر شهرهای کشور، تمرکز بر تولید اتوبوس های برقی و گازسوز، شهر ایده آل کشور، می تواند راه حل مناسبی برای رفع این مشکل باشد.

در شرایطی که حداکثر عمر اتوبوس 10 سال باشد. در پایتخت میانگین سنی اتوبوس های شهری 14 سال است و 6000 اتوبوس خصوصی و دولتی در سطح شهر از سن فرسودگی گذشته اند. بر این اساس وزارت کشور اخیرا تلاش برای نوسازی اتوبوس های شهرهای کشور به ویژه تهران را آغاز کرد و وزیر کشور در تحقق این وعده از فسخ قرارداد تولید 2500 دستگاه اتوبوس جدید با شرکت ایران خودرو دیزل خبر داد. در شهریور امسال 100 دستگاه اتوبوس برای توزیع در بین شهرهای کشور به وزارت کشور و در 3 آبان 500 دستگاه اتوبوس در قالب این قرارداد به وزارت کشور واگذار شد. اما تمامی این اتوبوس ها گازوئیلی با استاندارد یورو 5 هستند و در شرایطی که آلودگی در بسیاری از شهرهای کشور به معضلی جدی تبدیل شده است، شاید تولید این اتوبوس ها با مشخصات بنزینی یا دوگانه سوز خوب باشد. در همین راستا، وزیر قول داد که اتوبوس های برقی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تزریق شود و موضوع تولید اتوبوس برقی مورد توجه قرار گرفت و قرارداد تولید اتوبوس منعقد شد. این نوع اتوبوس ها تا بتوانیم اتوبوس های برقی را هم توسعه دهیم.

درخواست از وزارت کشور برای تولید اتوبوس های برقی

احمد وحیدی در گفت وگو با سلام آنلاین. در خصوص اتوبوس های بنزینی و دوگانه سوزی که وزارت کشور به شهرهای سراسر کشور از تولیدکنندگان داخلی می فرستد، بخشداری اعلام می کند که این اتوبوس ها دو بنزینی ندارند مربوط به کارخانه است و مشخص شده است که اتوبوس این شهرها با استانداردهای یورو 5 ساخته شده اند. کار و اراده، مشکل زیست محیطی نخواهند داشت.

به گفته وزارت کشور برای تولید اتوبوس های برقی، وی افزود که این اتوبوس ها با ظرفیت تولید داخلی گران تر می شوند. تولید خواهد شد. در واقع این تولید توجیه زیست محیطی دارد. بنابراین به سمت برق رسانی می رویم و استاندارد یورو 5 برای اتوبوس های تولیدی در نظر گرفته می شود و انشاالله مسائل زیست محیطی نداشته باشیم.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا