اجتماعی

ثبت ۳ زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای ۳.۲ و بیشتر/ساری با زلزله ۴ لرزید

هفته گذشته 4.2 زمین لرزه سفیدیدانگ ، 3.6 در استان سرخس و 3.2 در همت آباد در استان خراسان رضوی را لرزاند ، در حالی که زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در ساری استان مازندران ثبت شده است.

به گزارش سلام آنلاین. در 22 و 23 ژانویه ، چندین زمین لرزه و پس لرزه مشهد ، دومین شهر پرجمعیت کشور را لرزاند. به گفته دکتر علی باتیولا ، مدیر مرکز زلزله در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، در 14 سال گذشته ، 824 زمین لرزه به بزرگی 2.5 ریشتر و بزرگتر از فاصله دور اتفاق افتاده است. 100 کیلومتری ماساچوست.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین زمین لرزه در منطقه مربوط به زمین لرزه آوریل 2017 در سفید سنگ استان خراسان رضوی با بزرگای 6.1 ریشتر بود. در شکل های زیر مرکز زمین لرزه در جنوب شرقی ، شمال غربی و شمال غربی مشهد نشان داده شده است. مشهد و مناطق اطراف آن در مورد زلزله بسیار نازک است.

وقوع زمین لرزه های با تکنولوژی پیشرفته (2006 به بعد) در مساهاد و اطراف آن با شعاع یک درجه (حدود 110 کیلومتر) نشان داده شده است.

علاوه بر زلزله سفیدسنگ در استان خراسان رضوی ، یک زمین لرزه 4 ریشتری در داکوتا و یک زمین لرزه 4 ریشتری در ساری استان مازندران ثبت شده است.

مهمترین زمین لرزه های استان مازندران در 1000 سال گذشته نشان می دهد که بیشترین زمین لرزه ها در قسمت شرقی البرز مرکزی در “قاب” و خاور دور ثبت یا گزارش شده اند. غرق شدن آن در “طالقان” است. بیشتر زمین لرزه های مازندران تحت تأثیر گسل های “البرز شمالی” و “مازندران” در قسمت مرکزی گسل های “نور” و “بالاده” و “البرز مرکزی شمالی” و همچنین گسل های “بهشهر” و گسل های شرقی گسل “البرز شمالی” هستند. البرز “در شرق البرز ، مرکز آن است.

مهمترین مناطق با خطر لرزه ای زیاد در مازندران کانون کانون و تلاقی گسل های بهشهر و مازندران در جنوب ساری و بابل و منطقه البرز مرکزی است که دارای بزرگی 7 ریشتر است. براساس زلزله های تاریخی و شواهد گسل ها و صوت.

جزئیات زلزله هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 20 ژانویه

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر القاعده ، استان خراسان جنوبی را لرزاند زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر کبک ، جمهوری آذربایجان را لرزاند 2.8 ریشتر نیلاس ، جمهوری آذربایجان را لرزاند زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر ثبت شد.

در استان های کهرم ، کهگیلویه و بویراحمد پس از زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر ، زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر به بزرگی 10 کیلومتر گزارش شد. متر جارم 24 ج م 24 c م

یکشنبه 21 ژانویه

زمین لرزه ای به قدرت 2.6 ریشتر شهر تاجو ، استان آذربایجان را لرزاند ، زمین لرزه ای به قدرت 2.7 ریشتر صدخ ، استان بوهاتا را لرزاند زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر استان کنفوسیوس ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر استان ناکسال و زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر شهر نفاف در کنت را لرزاند.

استان لالی استان خوزستان با زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن در 38 کیلومتری جزیره لیل ، 45 کیلومتری و 49 کیلومتری معبد خواجه استان واقع شده است. .

دوشنبه 22 آبان

زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر شهر سیردان ، استان قزوین را لرزاند ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر نودان ، استان فارس را لرزاند استان کهگیلویه و بویراحمد و زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در استان کرمان.

مرکز زمین لرزه زیر زمین گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر اقیانوس آرام گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. م م از استان مماداتا و 21 س.

سفیدسنگ ، استان خراسان رضوی ، در زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر در عمق 9 کیلومتری و مرکز آن 17 کیلومتری سفید سنگ ، 19 کیلومتری فریمان و 23 کیلومتری قلندرآباد در استان قرار گرفت.

سه شنبه 23/3

دو جزیره کهگیلویه و بویراحمد در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر مورد اصابت قرار گرفتند و مرکز آن 32 کیلومتری دوگبادان و 50 کیلومتری استان کهگیلویه و بویراحمد و 44 کیلومتری زمین بود. کیلومتر در بابامنیر در استان فارس است.

زمین لرزه ای به قدرت 2.6 ریشتر در تازه آباد استان کرمانشاه ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر در جیرفت استان کرمان و زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در فریدونشهر استان اصفهان رخ داده است.

در ساراواک ، استان کراسان رضوی ، زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در عمق 12 کیلومتری زمین لرزه رخ داد که مرکز آن 7 کیلومتری ساراک ، 64 کیلومتری مزدا و 94 کیلومتری صحبات استان بود. زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر از دیگر کانون های این منطقه است.

سفید سنگ استان خراسان رضوی در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر مورد اصابت قرار گرفت.

استان کهگیلویه و بویراحمد با زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید.

همت آباد ، استان خراسان رضوی ، دو پس لرزه را با بزرگی 3.2 ریشتر ، عمق 10 کیلومتری ، بزرگای 10 در عمق 10 کیلومتری و بزرگای 2.5 ریشتر و به دنبال آن زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر تجربه کرد. عمق 9 کیلومتری در این منطقه رخ داده است. بابا مرکز زمین لرزه در 20 کیلومتری ارمیتاژ ، 27 کیلومتری سلطان آباد و 30 کیلومتری (فاروزو) در استان گزارش شده است.

مرکز زمین لرزه زیر سطح اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه زیر کف اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

چهارشنبه دی ۲۴

زمین لرزه مجن در استان سمنان اولین زمین لرزه در تاریخ 15 ژانویه گزارش شد. مرکز زمین لرزه در 12 کیلومتری مجن ، 24 کیلومتری امیریه و 31 کیلومتری بسطام گزارش شده است.

چاه دادخدا در استان کرمان با زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 31 کیلومتری چاه دادخدا ، 42 کیلومتری معبد گنج گزارش شده است. در کرمان و 52 کیلومتری هشتبندی در هرمزگان. زمین لرزه 2.5 ریشتری نیز یکی دیگر از وقایع لرزه ای منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در درخشت استان فارس ثبت شد.

پنجشنبه 25 اردیبهشت

چاه دادخدا واقع در استان کرمان پس از زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین گرفت. زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر زلزله دیگری در منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر در شهرستان کرمان ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در گولیستن ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در آذربایجان غربی ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر در کنتاکی و زلزله ای به بزرگی 2.8 ریشتر در اویغور. زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر منطقه سمیر زاد در استان سمنان را لرزاند. یک زمین لرزه 2.6 ریشتری و یک زمین لرزه 2.6 ریشتری در فریبات استان کرمان ثبت شده است.

ساری ، استان مازندران ، با زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در عمق 21 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 1 کیلومتر در ساری ، 14 کیلومتری منطقه سوراک و 15 کیلومتری قسمت پایین استان بود.

قطرویه در استان فارس با زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین برخورد کرد و مرکز آن 19 کیلومتری ساحل کاتاراوی ، 49 کیلومتری ساحل نایروبی و 52 کیلومتری آن گزارش شد. از می سی سی پی در استان.

خانه زنیا در استان فاس با زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 22 کیلومتری خانه ژانیان ، 26 کیلومتری نارنان و 27 کیلومتری کازون بود. این استان

جمعه هفدهم ژانویه

یک زمین لرزه به بزرگی 3.3 ریشتر در لیلا ، استان خوزین ، در عمق 14 کیلومتری و مرکز زمین لرزه 11 کیلومتری لیلا ، 21 کیلومتری سالین و 27 کیلومتری گووان گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در راور ، کنت ثبت شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا