فرهنگ و هنر

اطلاعیه تامین کاغذ نشر کتاب در سال ۱۴۰۰

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1400 اعلامیه ای برای تهیه چاپ کتاب صادر کرد.

به گزارش سلام آنلاین ، به نقل از معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و رهنمودهای اسلامی اظهار داشت: معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و دستورالعمل های اسلامی در راستای سیاست های دولت است. برای حمایت از واردات کاغذ مورد نیاز (13000 تن کاغذ تحریر و 7000 تن کاغذ خالی) ، از واردکنندگان مشهور محلی براساس سوابق واردات و قیمتها و کیفیت کاغذهای مرتبط دعوت کنید.

شرکت های متقاضی واردات کاغذ می توانند درخواست خود را به همراه گواهینامه واردات کاغذ و اسناد قانونی (از جمله مقالات انجمن ، اخطارهای نهایی در مورد تغییرات مربوط به هیئت مدیره ، امضاهای مجاز و آدرس ها). از شرکت) درآمد دو سال گذشته واقعیت شرکت شرکت را به دبیرخانه کارگروه کاغذی معاون وزیر فرهنگ ، واقع در میدان بهارستان ، کمال الملک ، ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و اسلام ، طبقه 3 آنلاین و موم کنید. ، اتاق 323 ، حداکثر تا دوشنبه 14/07/1400.

به درخواست های ارسال شده پس از آن روز رسیدگی نمی شود.

همچنین ، مطابق بخشنامه شماره 156421/98 مورخ 09/05/2017 و شماره 290845/98 مورخ 28/08/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق قوانین و مقررات مربوطه. تیم موظف است خود را به بانک مرکزی معرفی کند تا موقعیت ارزی را بدست آورد ، 30٪ از تجهیزات اساسی را بر اساس نرخ ارز آزاد (مطابق با شاخص بانک مرکزی) برای اطمینان از عدم انطباق ارائه دهد. تعهدات در موارد مشخص

علاوه بر این ، مطابق بند سوم حلقه فوق الذکر ، خاتمه تعهدات ارزی و صدور اسناد توسط واردکنندگان کاغذ منوط به تحویل کالا به شبکه توزیع کاغذ معاون وزیر فرهنگ است. “در صورت عدم تحویل و عدم دریافت تحویل به قیمت توافق شده شرکت ، علاوه بر ضمانت ، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (قیمت دولتی و نرخ ارز). پول آزاد) نیز الزامی است.”

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا