کاشت گردو کاغذی در گلدان

ارقام پوست کاغذی گردو در اوج محبوبیت
علمی و پزشکی

ارقام پوست کاغذی گردو در اوج محبوبیت

بالاتر بودن وزن مغز میوه گردو نسبت به وزن کل میوه یکی از مهم­ترین فاکتورها در تعیین کیفیت گردو است،…
دکمه بازگشت به بالا