پیوند قاشی

  • علمی و پزشکی

    بررسی انواع پیوند بادام + روش‌های علمی با تصاویر ویژه

    مقدمه عمل پیوندزنی یکی از بهترین روش‌های تکثیر، ترمیم، تقویت، افزایش راندمان تولید، باردهی و کیفیت محصول درخت بادام است، عمل پیوند به دو صورت پیوند جوانه و شاخه صورت می‌گیرد. در علم باغبانی عملیات پیوند زنی شامل دو واژه پیوندک یا فرازیست و پایه یا فروزیست است. پیوندک به قسمتی گفته می‌شود که بخش‌های هوایی گیاه پیوندی جدید را به وجود آورده و فروزیست یا پایه بخشی است که  با کمک ریشه‌های آن رشد گیاه صورت گرفته و نهال جدید بادام به وجود می‌آید.  هرچه از نظر گیاه شناسی خصوصیات خویشاوندی و ژنتیکی پیوندک و پایه نزدیک به هم باشد درصد موفقیت ادغام و جوش خوردن بافت‌های پیوندگاه و استحکام پیوند بالاتر بوده و سریعتر رشد می‌کند. در جهت این موضوع با توجه به فراوانی واریته و رقم‌های پایه درخت بادام روش‌های متنوعی نیز برای پیوند زنی وجود دارد که در بخش زیر به تفکیک هر کدام را شرح می‌دهیم پس تا انتهای این نوشتار با ما باشید. انواع روش پیوندزنی درخت بادام پیوند شکمی یا سپری (T or Shield- buddin) یکی از بهترین و گیران ین روش‌هایی پیوند درخت بادام روش پیوند شکمی است که در این پیوند پس از برش اریب پیوندک حاوی یک جوانه، با حفظ …

دکمه بازگشت به بالا