وکیل مالیاتی تهران

  • اقتصادی

    وکیل مالیات خبره برای شرکت های پیمانکاری

    همه چیز درباره حسابداری مالیاتی پیمانکاری به نقل از وکیل مالیاتی در قانون مالیات، بخش مجزایی برای پیمانکاران وجود ندارد اما با بررسی مالیات‌های مستقیم، می‌توان اطلاعات زیادی به دست آورد. مالیات مقطوع و مالیات بر درآمد در مورد عملیات و فعالیت‌های پیمانکاری صحبت می‌کند. برای اطلاع از تکالیف پیمانکاران، هر دو نوع مالیات را بررسی می‌کنیم: مالیات مقطوع پیمانکاری مالیات مقطوع با نام مالیات تکلیفی پیمانکاری هم شناخته می‌شود. مخاطب مالیات تکلیفی پیمانکاری، کارفرمایان، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسات عام المنفعه مستقل و شرکت‌ها و… هستند. طبق این قانون اگر مبلغ پیمان بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد، از دریافتی پیمانکاران حقیقی و حقوقی، 5.5% کسر می‌شود. این مبلغ باید به حساب وزارت دارایی ریخته شود. کسر مالیات مقطوع بدون در نظر گرفتن نوع پیمان انجام می‌شود. انواع فعالیت‌های پیمانکاری اعم از کار ساختمانی، تاسیسات فنی، حمل و نقل یا تهیه ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، مشمول مالیات تکلیفی پیمانکاری خواهد بود. مطالب مرتبط : انتخاب بهترین وکیل مالیات کرج مالیات بر درآمد پیمانکاری مالیات بر درآمد پیمانکاری، مشمول تمام شرکت‌های پیمانکاری سهامی و غیر سهامی می‌شود. مالیات شرکت های پیمانکاری در این قانون را می‌توان به دو روش زیر محاسبه کرد: رسیدگی به …

دکمه بازگشت به بالا