نقشه پایه چراغ خیابانی‬‎

نقشه فونداسیون پایه روشنایی
عمومی

نقشه فونداسیون پایه روشنایی

فونداسیون پایه چراغ (صفر تا 100 تولید فونداسیون+ابعاد فونداسیون) فونداسیون (پِی، شالوده یا به فرانسوی  Fondation) به پی ساختمان و…
دکمه بازگشت به بالا