رز سیاه به انگلیسی

گل رز مشکی نماد چیست?
اجتماعی

گل رز مشکی نماد چیست?

به نقل از Wikipedia :با دیدن رز سیاه در یک لحظه احساساتی مثل عشق و نفرت، به صورت همزمان رخ…
دکمه بازگشت به بالا