بهترین کتاب های زیست شناسی دنیا

  • اقتصادی

    بهترین منابع زیست کنکور با توجه به سطح شما

    نخستین گام دانش آموزان رشته تجربی قبل از آنکه هرگونه منبع کمک درسی برای زیست شناسی بخرید، بهتر است ابتدا سطح درسی خود، مدت زمان باقی مانده به آزمون سراسری و نحوه مطالعه این درس را براساس میزان شناخت تان از زیست مشخص کنید و سپس با بهترین منابع زیست کنکور آشنا شوید. دانش آموزان رشته تجربی ممکن است دارای سه سطح مختلف در درس زیست شناسی باشند: سطح ضعیف سطح متوسط سطح پیشرفته کتاب زیست خیلی سبز: در سطح ضعیف داوطلبانی قرار دارند که تا به حال درس زیست را مطالعه نکرده اند و یا فقط آشنایی کلی با این درس دارند. در صورت درصدگیری این گروه ممکن است درصدهایی بین 0 تا 30 را در کنکور سراسری برای این درس به دست آورند. در سطح متوسط، دانش آموزانی هستند که مطالب زیست شناسی را یاد گرفته اند، پایه خوبی دارند و بین درصدهای 30 الی 60 درصد قرار می گیرند. این گروه نیازمند زدن تست بیشتر با بهترین منابع زیست کنکور و تسلط بهتر بر روی کتاب درسی هستند. زیست نشرالگو: در گروه آخر، با داوطلبانی روبه رو هستیم که در سطح بالایی قرار دارند. بر روی مطالب کتاب به خوبی مسلط هستند و می توانند در درس …

دکمه بازگشت به بالا