آبیاری درخت بادام دیم

آبیاری درخت بادام در زمان گلدهی
عمومی

آبیاری درخت بادام در زمان گلدهی

درخت بادام همانند سایر درختان میوه برای رشد و نمو و تولید محصولی با حجم و کیفیت بالا به مقدار…
دکمه بازگشت به بالا