اجتماعیتازه های کسب و کار

آیا در طلاق بائن حق رجوع وجود دارد؟

رجوع بعد از طلاق چگونه است؟

رجوع در طلاق، به موجب اختیار قانونی که به شخص داده شده است امکانپذیر است و باید توسط خود شخصی که حق رجوع دارد، اعمال شود. ولی در صورت وجود موانعی، رجوع امکان پذبر نمی باشد و در نتیجه اثبات و تایید رجوع هم میسر نمی گردد. طلاق یعنی انحلال عقد دائم که پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته است و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر حاکم و جاری می‌شود. طلاق به دو نوع طلاق بائن و طلاق رجعی تقسیم می شود که این تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود قابلیت پشیمانی زنان بعد از طلاق می باشد. جهت مشاوره با وکیل خانم در تهران با ما تماس بگیرید.

رجوع در طلاق رجعی

در طلاق رجعی شوهر می تواند در مدت عده زن از طلاق رجوع نماید بدون اینکه دوباره صیغه عقد خوانده شود. با رجوع مرد حکم طلاق باطل می شود و مرد می تواند مجدداً با همسر خود زندگی کند، و رجوع بعد از طلاق می تواند با فعل باشد یا با گفتار. البته این نکته حائز اهمیت است که رجوع بعد از طلاق باید در زمان عده باشد. همچنین در طلاق رجعی جواز رجوع زوج به زوجه در مدت عده، مشروط به رضایت زوجه نیست. شرایط رجوع از طلاق رجعی به این صورت است که مرد می تواند در زمان عده طلاق رجعی، بدون نیاز به ازدواج مجدد و ثبت آن به زن رجوع نماید.

رجوع در طلاق خلع

طلاق خلع نوعی طلاق بائن است که به واسطه کراهت زن از مرد با پرداخت مالی به مرد انجام شده و موافقت مرد برای طلاق جلب می شود. مال پرداخت شده می تواند بخشی یا تمام مهریه بوده یا مبلغی بیش از مهریه باشد. رجوع بعد از طلاق خلع تنها در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که زن در مدت عده، مهریه بخشیده شده خود را مطالبه نماید.

رجوع در طلاق بائن

در صورتی که زن در طلاق بائن ، یائسه یا باکره باشد، از آنجایی که عده به وی تعلق نمی گیرد، طلاق و بذل مهریه به دو طرف قطعی شده و نمی توانند از آن رجوع نمایند. اما در صورتی که زن عده داشته باشد، تنها در صورتی که زن از مهریه بذل شده خود رجوع نماید، مرد حق رجوع دارد و طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می شود.

در طلاق بائن زن و مرد از همدیگر ارثی نخواهند برد و زن باید پس از جاری شدن صیغه طلاق ،خانه مرد را ترک نماید. زن نیز چنانچه از جمله زنانی باشد که عده نداشته باشد، می تواند بلافاصله پس از طلاق ازدواج نماید. در مورد طلاق مبارات و خلع نیز چون وجود کراهت زن از مرد از دلائل طلاق بوده است، وقتی که زن در دوران عده به فدیه رجوع نکند، امکان رجوع مرد به زن نیز وجود نخواهد داشت.

انواع طلاق بائن

  1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (طلاق دختر باکره)
  2. طلاق زن یائسه
  3. طلاق خلع که زن رجوع به عوض نکرده باشد، طلاقی است که زن به واسطه تنفر و کراهتی که از شوهر خود دارد حاضر است مالی به او بدهد و در مقابل بخشش این مال از همسر خود جدا شود در واقع طلاق خلع از این جهت بائن محسوب می شود که زن با بخشش (بذل) تمام یا قسمتی از مهریه خود حق رجوع مرد را از بین می برد و اگر از بخشش رجوع نماید و بخواهد مال مهریه را که به او داده پس بگیرد طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد.
  4. طلاق مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، طلاقی است که کراهت و تنفر از هر دو طرف زن و شوهر است و زن مقداری از مهریه خود را می بخشد. این بخشش نباید مازاد بر مهریه باشد به این دلیل که شوهر هم از زن خود کراهت دارد و هر دوی آن ها میخواهند این رابطه به پایان برسانند.
  5. سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
  6. طلاق در صورت عسر و حرج زن است که بتواند موارد عسر و حرج را در دادگاه ثابت کند.
  7. زوجه وکالت در طلاق داشته باشد.

شرایط رجوع بعد از طلاق بائن

در صورتی که طلاق از نوع خلع و یا مبارات باشد، در صورتی که زن در دوران عده پس از طلاق به فدیه ای که به شوهرش پرداخته، رجوع نماید و آن را پس بگیرد، برای مرد امکان رجوع طلاق بائن به وجود خواهد آمد که به موجب آن می تواند به همسر خود رجوع نماید و طلاق از حالت خلع یا مبارات به حالت رجعی که نقطه مقابل طلاق بائن است، تبدیل می شود.

شرایط رجوع طلاق خلع

با توجه به اینکه طلاق خلع یکی از اقسام طلاق بائن می باشد، مرد نمی تواند در دوران عده طلاق به زن رجوع نماید؛ ولی اگر زن به فدیه ای که به مرد داده است، رجوع نماید و آن را پس گیرد، حتی در صورتی که مرد از این کار خشنود نباشد، امکان رجوع مرد در دوران عده به زن به وجود خواهد آمد و در اصل طلاق از حالت خلع به حالت رجعی تبدیل می گردد. البته زن نیز فقط در دوران عده اجازه ی رجوع به فدیه را خواهد داشت.

مدت زمان رجوع بعد از طلاق

  • در طلاق رجعی: بر اساس قانون مدنی (1151) عده طلاق سه طهر است یعنی زن می بایست سه دفعه عادت ماهیانه شده و از آن پاک شود ولی ممکن است زنی به علت بیماری یا غیره در سنی که باید عادت ماهیانه شود، عادت ماهیانه نبیند. در این صورت باید 3 ماه عده نگه دارد. بنابراین شوهر در طلاق رجعی در مدت عده حق رجوع دارد.
  • در طلاق خلع: زن در زمان عده ( سه طهر) می تواند به آنچه که به شوهر بذل کرده ( مهریه ) رجوع نماید و آن را پس بگیرد هر چند مرد راضی نباشد. پس از رجوع زن به ما بذل در زمان عده طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می شود و زوج باید از رجوع زن به مهریه در ایام عده آگاهی یابد.

نحوه ثبت رجوع بعد از طلاق

    رجوع بعد از طلاق رجعی: در طلاق رجعی، مدت زمان رجوع تا پایان عده زن می باشد و با رجوع مرد نیاز به ازدواج مجدد و ثبت آن در دفترخانه ازدواج نمی باشد. ولی پس از اتمام زمان عده اگر مرد قصد رجوع دارد باید اقدام به ازدواج مجدد و ثبت آن در دفترخانه رسمی ازدواج نماید.

    رجوع بعد از طلاق خلع: در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد با بذل بخشی از مهریه یا کل آن موافقت مرد را برای طلاق جلب می نماید. رجوع در این طلاق از طرف زن صورت می گیرد که زن باید در مدت عده، مهریه بخشیده شده خود را از مرد مطالبه نماید و برای ثبت رجوع باید به دفترخانه رسمی، که طلاق در آن ثبت گردیده است مراجعه نماید و رجوع به مابذل کند.

طلاق بدون رجوع

    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع می شود (دختر باکره) چون از نوع طلاق بائن است و عده به وی تعلق نمی گیرد طلاق و بذل مهریه به هر دو طرف (مرد و زن) قطعی شده و نمی توانند رجوع نمایند.

    طلاق زن یائسه چون از نوع طلاق بائن است و به وی عده تعلق نمی گیرد طلاق به هر دو طرف (زن و مرد) قطعی شده و نمی توانند رجوع نمایند.

نحوه ثبت رجوع بعد از طلاق

    در طلاق خلع، شرط رجوع به مابذل توسط زوجه مطلقه در ایام عده، اطلاع زوج از آن است والا اثری بر رجوع بار نمی شود و ابلاغ قانونی رجوع از بذل مهریه به زوج کافی برای اثبات اطلاع وی از رجوع است.

    در طلاق رجعی مدت زمان رجوع بعد از طلاق رجعی، تا پایان مدت عده زن می باشد. پس از پایان زمان عده اگر مرد قصد رجوع داشته باشد، باید اقدام به ازدواج مجدد نماید. برای ثبت رجوع باید به دفترخانه رسمی که طلاق در آن تنظیم شده است مراجعه نمود و سردفتر، اقدام به ابطال صورت جلسه طلاق نماید.

    در صورتی که مرد تا یک ماه وقوع رجوع را ثبت نکند، زن می تواند از وی شکایت نموده و دادگاه ضمن الزام مرد به ثبت رجوع، وی را به پرداخت جزای نقدی از ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ريال یا ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم نماید.

دکمه بازگشت به بالا