تازه های کسب و کارعلمی و پزشکی

بررسی انواع پیوند بادام + روش‌های علمی با تصاویر ویژه

مقدمه

عمل پیوندزنی یکی از بهترین روش‌های تکثیر، ترمیم، تقویت، افزایش راندمان تولید، باردهی و کیفیت محصول درخت بادام است، عمل پیوند به دو صورت پیوند جوانه و شاخه صورت می‌گیرد. در علم باغبانی عملیات پیوند زنی شامل دو واژه پیوندک یا فرازیست و پایه یا فروزیست است. پیوندک به قسمتی گفته می‌شود که بخش‌های هوایی گیاه پیوندی جدید را به وجود آورده و فروزیست یا پایه بخشی است که  با کمک ریشه‌های آن رشد گیاه صورت گرفته و نهال جدید بادام به وجود می‌آید.

 هرچه از نظر گیاه شناسی خصوصیات خویشاوندی و ژنتیکی پیوندک و پایه نزدیک به هم باشد درصد موفقیت ادغام و جوش خوردن بافت‌های پیوندگاه و استحکام پیوند بالاتر بوده و سریعتر رشد می‌کند. در جهت این موضوع با توجه به فراوانی واریته و رقم‌های پایه درخت بادام روش‌های متنوعی نیز برای پیوند زنی وجود دارد که در بخش زیر به تفکیک هر کدام را شرح می‌دهیم پس تا انتهای این نوشتار با ما باشید.

انواع روش پیوندزنی درخت بادام

  1. پیوند شکمی یا سپری (T or Shield- buddin)

یکی از بهترین و گیران ین روش‌هایی پیوند درخت بادام روش پیوند شکمی است که در این پیوند پس از برش اریب پیوندک حاوی یک جوانه، با حفظ پوست  با هدف محافظت پیوندک از عوامل خارجی آن را در هر نقطه‌ای از طول ساقه پایه به صورت مماس زیر پوست دانهال قرار داده و با کمک چسب باغبانی پوشش دهی آن را انجام می‌دهند تا از ورود هوا جلوگیری شده تا عمل پیوند با موفقیت بالا بگیرد.

پیوند لوله‌ای

در پیوند لوله‌ای از پوست درخت پیوندک‌هایی به شکل لوله‌ای و استوانه‌ای با طول ۱ الی ۲ سانتی‌متر حاوی فقط یک جوانه  جداسازی می‌شود، سپس با آماده کردن پایه و قطع کردن انتهای آن پوست پایه را تا محل قرارگیری پیوندک برمی‌دارند. در مرحله بعد پوست استوانه‌ای شکل که دارای جوانه پیوندک است از قسمت بالا روی پایه قرار داده می‌شود و آن را تا محل یکی شدن قطر پایه و پیوندک می‌لغزانند تا بر روی هم منطبق گردند.

 در پیوند لوله‌ای قرارگیری لایه‌های زاینده کاملاً مماس با یکدیگر بسیار شرط مهمی است، چنانچه این دو هم قطر نباشند، پوست استوانه‌ای پیوندک را از طرف جوانه پیوندک شکاف طولی داده و لوله را باز کرده و پیوند حلقه‌ای ایجاد می‌شود. اما در صورت هم قطر نبودن پایه و پیوندک با باز کردن لوله پیوندک و کافی نبودن عرض مستطیلی لوله پیوندک برای پوشش دهی پوست پایه، از پوست  خود پایه که هنوز به شکل آویزان باقی مانده برای پوشش دهی قسمت لخت و بی پوست استفاده می‌شود.

بعد از قرارگیری پایه و پیوندک روی هم با کمک ریسمان آن را بسته و زخم‌ها و شکاف ها را با کمک چسب پیوند پوشش می‌دهند.

پیوند قاشی (Chip budding)

این پیوند مناسب‌ترین پیوند برای مواقعی است که پایه و پیوندک در حالت خواب بوده و درخت پوست نمی‌دهد. به همین منظور پیوندک را از شاخه‌ای با قطر ۱ تا ۵/۲ سانت انتخاب و آماده می‌کنند، سپس در زیر جوانه برشی با زاویه ۴۵ درجه زده و از ۵/۲سانتی متر بالای جوانه برشی موربی به سمت پایین و داخل ساقه زده می‌شود تا به اولین برش برسد. در قسمت پایه برش‌هایی همگون و مانند پیوندک ایجاد  کرده و قسمت‌های زائد پایه را حذف کنید تا لایه‌های زاینده پایه و پیوندک به صورت مماس با یکدیگر قرار گرفته و جفت شوند.

 جوانه ها در محل پیوند با استفاده از نوارهای پلاستیکی باید محکم پوشانده شوند، متقابلاً پیوندگاه نیز با کمک چسب پیوند باید پوشش داده شود. در هنگام چسب زنی نباید بر روی جوانه چسب قرار گیرد چون دچار خفگی می‌شود، در پیوند قاشی برای جلوگیری از خشک شدن محل پیوند اطراف آن را با خاک می‌پوشانند.

پیوند مجاورتی

 پیوند مجاورتی تنها پیوندی است که بدون دخالت انسان و در اثر تماس شاخه ها دو درخت و ساییده شدن این شاخه‌ها با از بین رفتن پوست پیوند انجام می‌شود، یکی از بهترین پیوندها در صورت بی‌نتیجه بودن سایر روش‌های پیوند روی درخت است. مناسب‌ترین زمان برای پیوند در اوایل بهار و فعال بودن رشد گیاه است، در این روش ۵/۲ تا ۵ سانتی‌متر از پوست هر ساقه را در قسمت پیوند برداشته و با قرار دادن لایه‌های زاینده روی یکدیگر و بستن انها محل پیوند را با کمک چسب پیوند پوشش می‌دهیم.

 این روش دارای ۳ نوع پیوند شامل پیوند مجاورتی انتهایی، جانبی، شکمی و کمانی است.

پیوند مجاورتی انتهایی: در این روش با قطع کردن انتهای پایه و پیوندک و تراش دادن انتهای آن بخشی از پوست شاخه را برای تهیه پیوندک برداشته تا محلی برای انتهای پایه به وجود آید سپس با قرار دادن پایه و پیوندک به روی هم و بستن آن، اطراف آن را با چسب پوشش می‌دهند.

در پیوند مجاورتی جانبی انتهای شاخه پیوندک و پایه قطع نمی‌شود بلکه در قسمتی از طول ساقه هر دو درخت با کمک چاقوی پیوند زنی قسمتی از پوست درخت را می‌تراشند تا با نمایان شدن چوب پایه و پیوندک  که هر دو از یک قشر سلول طبقه مولد هستند، پایه  و پیوندک را بر روی هم قرار داده و بسته و با کمک چسب اطراف آن را می‌پوشانند.

پیوند مجاورتی کمانی و شکمی: این پیوند به دلیل شباهت به پیوند شکمی و اصول اجرای آن به پیوند شکمی معروف است، که دو شکاف به شکل عمود به یکدیگر روی پایه که یکی نسبت به شاخه یک شکاف عرضی و دیگری در امتداد طول ساقه قرار خواهد گرفت باید ایجاد شود. در پیوند مجاورتی شکاف عرضی پایین شاخه نسبت به جوانه انتهایی باید زیر شکاف طولی قرار بگیرد و در زمان آماده کردن پیوندک  تراش انتهایی آن  باید ۵ الی ۱۰ میلیمتر بالاتر و از سمت روبروی یک جوانه آغاز شود.

  1. پیوند پلی

پیوند پلی از جمله پیوندهای ترمیمی است که در صورت صدمه دیدن تنه و شاخه درختان در یخبندان یا  توسط وسایل مکانیکی یا جانوران بسیار کاربرد دارد و باعث ترمیم پوست درخت می‌شود. بهترین زمان آن موقع فعالیت رشد گیاه در اوایل بهار است، از شاخه‌هایی با قطر ۱ الی ۲ سانتی‌متر که در زمان خواب درخت تهیه شده برای پیوندک استفاده می‌شود.

 دو سر پیوندک با برش‌های گاوه‌ای و حذف پوست مرده و آسیب دیده در قسمت بالا و پایین آن، آماده می‌شود تا پیوندک به راحتی در آن جفت شود، با کمک میخ این پیوندک محکم شده و با چسب پیوند محل پیوند را پوشش می‌دهند.

  1. پیوند اسکنه

در پیوند قدیمی اسکنه با برش پایه از محل طوقه، بازوها و تنه اصلی یک یا دو شکاف با عمق ۵/۲ تا ۵ سانتی‌متر در قطر پایه ایجاد می‌شود، سپس با تهیه پیوندک از شاخه‌های یک ساله با طول ۱۰ الی ۲۰ سانتی متر و برش مورب انتهای پایینی پیوندک به شکلی که در حد فاصل دو قسمت تراش خورده پوست پیوندک باقی بماند. زیرا این اقدام باعث می‌شود لایه زاینده در برابر عوامل خارجی محافظت شود، سپس با کمک سر چاقو شکاف باز شده تا پیوندک به صورت مماس با پوست پایه به راحتی داخل شکاف قرار بگیرد.

فشار دادن شکاف باعث محکم شدن پیوندک درون آن می‌شود، سپس با کمک چسب پیوندی محل برش و پیوند پوشش داده می‌شود. بهترین بازه زمانی اواخر اسفند تا اوایل بهار است این پیوند برای مناطق بادخیز مناسب بوده و پیوندک باید از شاخه‌های میانی که نور بیشتری می‌بینند و ذخیره غذای کافی دارند انتخاب شود.

  1. پیوند زینی

در پیوند زینی برخلاف پیوند اسکنه شکاف باید روی پیوندک انجام شود و انتهای پایه به شکل مورب از دو طرف تراش داده شود، همچنین بهتر است پیوندک جوانه انتهایی داشته باشد و پس از استقرار کامل پیوندک و پایه با کمک چسب پیوند، محل پیوند بسته و پوشانده شود.

  1. پیوند تاجی زیر پوست

این پیوند مانند پیوند اسکنه بوده و درصد گیرایی بالایی دارد، به جای ایجاد شکاف پیوندک زیر پوست پایه قرار می‌گیرد و قابل اجرا بر روی پایه‌های قطور و باریک است. جهت استقرار بهتر پیوندک زیر پوست باید پوست از پایه جدا شود، از آنجا که عمل پیوند در آغاز رشد صورت می‌گیرد باید پیوندک در زمان خواب تهیه شده و در تا زمان پیوند در سردخانه نگهداری شود.

 برای محکم‌تر شدن پیوندک می‌توان از میخ کوچک در این راستا استفاده کرد،  دو شکاف موازی در پوست پایه به طول ۳ تا ۵ سانتی‌متر به طور عمودی از محل سربرداری شده باید ایجاد شود و پوست از پایه جداسازی شود. محل پیوند صاف و سربرداری شده و در پوست پایه قرار داده شود، محل پیوندک میخ زده شده و محل نوک پیوندک  و اطراف آن با چسب باغبانی پوشش داده شود.

9- پیوند نیمانیم

این نوع پیوند برای سرشاخه کاری با استفاده از شاخه‌های باریک با قطر ۵/۱ تا ۵/۲ سانتی بسیار مناسب است. پیوند نیمانیم خود شامل سه نوع از جمله: نیمانیم ساده، زبانه‌دار و پاشنه‌دار است، که در این پیوند باید پیوندک و پایه دارای قطرهای برابری باشند در صورت اختلاف قطر کم، لایه‌های زاینده یک سمت باید با یکدیگر در تماس باشند.

در پیوند نیمانیم زبانه‌ای یک برش به طول ۲ تا ۵/۲ سانت به شکل مورب و صاف در پایه پیوند ایجاد می‌شود. سپس بر سطح بریده شده یک برش عمود از یک سوم بالای برش از قسمت بالا به طرف پایین ایجاد می‌شود، پایه و پیوندک بر روی هم قرار  گرفته و محل پیوند بسته شده و با چسب پیوند پوشانده می‌شود. این پیوند یک پیوند عالی با درصد گیرایی بالا برای درخت گردو است.

پیوند رولپه (اپی کوتیل) و زیرلپه (هیپوکوتیل)

از روش‌های پیوند رومیزی، اپیکوتیل است که بعد از جوانه زنی در راستای توسعه شاخه و ریشه با سربرداری قسمت اپیکوتیل پایه، شکافی به عمق ۲ تا ۳ سانتی‌متر ایجاد می‌شود برای آماده کردن پیوندک باید از سرشاخه‌های یک ساله با سه جوانه استفاده کرد و دو طرف قسمت پایین پیوندک را به شکل مورب برش زد.

با قرار دادن قسمت برش پیوندک در شکاف پایه محل پیوند را باید به شکل افقی بر روی لوله آب گرم ۲۶ درجه سانتیگراد قرار گیرد. پس از گرفتن پیوند گیاهچه پیوندی را باید به گلدان انتقال داد تا رشد پیوندک صورت بگیرد.

جمع‌بندی

با توجه به فراوانی روش‌های پیوند درختان میوه من جمله بادام بهترین و گیراترین روش پیوند شکمی است. با توجه به تخصصی بودن این پیوندها و داشتن تبحر کافی در پیوند زنی نهالستان های زیادی از جمله مجموعه بزرگ و مجهز پاییز نهال با چندین دهه سابقه در زمینه عرضه و فروش نهال بادام پیوندی با کیفیت، مرجعی مطمئن و معتبر برای خرید نهال بادام در واریته‌های متفاوت و مقاوم است.

این نهالستان بزرگ با متعادلترین قیمت نهال بادام در بین نهالستان‌های متعدد در زمینه عرضه انواع نهال میوه فعال بوده و تمامی ارقام ارائه شده در بالاترین سطح کیفی و سلامت به شکل کاملا ایزوله تحویل باغدار می‌گردد. با ما از طریق پل‌های ارتباطی و وب سایت مجموعه پالیز نهال در ارتباط باشید.

تماس با پالیز نهال: 09144501003

تماس با برتر نهال:  09141832393

دکمه بازگشت به بالا