عمومی

کاری با دوست آقای وزیر نداشته باشید!

در حالی که خیلی ها منتظرند علی مرادی ریاست فدراسیون وزنه برداری را به رئیس جدید بسپارد، ناگهان صورتش را به سمت او برگرداند! حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان تا صبح امروز مصاحبه هایی انجام داد و آب پاکی را روی دست منتقدان و منتظران ریخت و ادامه داد: فدراسیون هنوز تصمیمی نگرفته و علی مرادی به عنوان رئیس فدراسیون هنوز تصمیمی نگرفته است. ، خوب کار کرد و چراغ فدراسیون را حفظ کرد. مرادی به عنوان دوست و برادرم تا زمان بازنشستگی «اگر رسما اعلام نشود در فدراسیون خواهد بود».
وزیر، همان روزی که از مجلس رای اعتماد گرفتید، شعار اصلی تان «تو ورزشکار هستی» بود، بیرون آمدی که همه چیز در فدراسیون وزنه برداری خوب پیش می رود و علی مرادی چراغ را روشن نگه داشت یا در؟ اما ای کاش حداقل در این مورد با معاونت موافق بودی. همین چند روز پیش پولادگر مصاحبه کرد و گفت تکلیف این هفته مشخص می شود. اگر توقع ندارید که علی مرادی در فدراسیون وزنه برداری، چراغ گاو نر را در فدراسیون دیگری روشن کند!

251 251

دکمه بازگشت به بالا