تازه های کسب و کارعمومی

چگونه کسب و کار خود را توسعه دهیم؟

استفاده از مشاوره کسب و کار و باعث شناسایی به موقع مشکلات متعدد در سیستم کسب و کار میگردد و فوراً در صدد برطرف کردن آن اقدام میکند. ارائه خدمات بیشتر به مشتریان در صورت عدم نیاز به افزایش نیرو و درآمد یکی از فعالیتهای مخصوص مشاوره کسب و کار است. صرفا فقط ایده برای درآمد زایی مناسب نیست و نمی تواند را موفق کند و یا باعث پیشرفت شما شود . اگر تصور میکنید شرایط کسب و کار شما این پتانسیل را دارد که پیشرفت کند و ارتقا بیابد، اما آگاهی کامل در رابطه با فعالیتهای آن ندارید میتوانید از مشاوره مدیریت کسب و کار کمک بگیرید. احتمالا تغییراتی در موقعیت های مدیریتی شما صورت گرفته است. مشاور تخصصی کنکور ارشد مدیریت کسب و کار همچنین سابقه حضور در دوره های مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی و گذراندن کارگاه های زبان بدن، فنون مذاکره، هوش مالی، مدیریت استراتژیک را هم دارند. برای کم کردن آسیب های این بحران بهترین راه مراجعه به یک مشاوره و یا فرد متخصص در این زمینه است . کمک گرفتن از افراد متخصص در این زمینه انتخاب مؤثری است که باعث نفسکشیدن و رشد کردن کسب و کار میشود. اگر رشد عرضه سریعتر از تقاضا باشد، به زودی رقابت شدیدی حاکم شده و از میانگین حاشیهی سود صنعت کاسته خواهد شد.

اگر کسب و کار مدنظر شکلگیری یک رستوران باشد و یا صاحب کار قصد راهاندازی شرکت تولیدی را داشته باشد، میتواند آن را به عنوان فرزند خود پرورش دهد و این امری طبیعی است که با ارتقاء یافتن آن فرد احساس غرور و شعف میکند. بخش مالی یک طرح کسب و کار باید در مورد پتانسیل ادامه حیات شرکت توضیح دهد. رسواییهای شرکتها در اوایل قرن بیست و یکم ضرورت بازنگری و اصلاحات در جنبه های حاکمیت شرکتی را بیشتر کرد. با به کارگیری اصول مناسب حاکمیت شرکتی، مالکان، مدیران و ناظران به این نتیجه می رسند که همه افراد ذی نفع در چارچوب مشخص و تعریف شده ای به انجام وظایف خود می پردازند و امکان سوء استفاده از منابع شرکت تا حد امکان محدود شده است؛ برای به کارگیری درست اصول حاکمیت شرکتی، نیاز به شناخت آن داریم و باتوجه به اینکه طراحی و پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی هزینه هایی به دنبال دارد، بنابراین اهمیت شناخت و استخراج مدل بهینه حاکمیت شرکتی برای کاهش در هزینه های پیاده سازی آن و جلوگیری از شکست اهداف، ضروری است.

چگونه کسب و کار خود را توسعه دهیم؟
چگونه کسب و کار خود را توسعه دهیم؟

چارچوب قانونی، ساختار مالکیت و سیستم مالی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل الگوی حاکمیت شرکتی هستند. البته هر کدام از ما در هر نقشی که در سازمان داریم -مدیر ارشد هستیم، مدیر عامل هستیم یا از مدیران میانی و کارشناسان سازمان- میتوانیم در نقش یک تحلیلگر کسب و کار ظاهر شویم و برای کسب و کار خود این نقش بسیار بسیار مهم را ایفا کنیم و لزوما نیاز به تعریف یک جایگاه خاص در ساختار سازمان برای تحلیلگر کسب و کار نیست. همچنین ارتباطی بین اندازهی کسبوکار خانوادگی، بلوغ و نوع ساختار حاکمیتی آن وجود دارد. پترس و پلومن، از صاحب نظران این حوزه، بر این باورند که هر نوع خرید و فروش کسب وکار نیست، بلکه کسب وکار هر نوع تبادل تکرار شونده و تجدید پذیر است. انواع کسب و کارها چه از نوع کوچک تا متوسط نیازمند مشاورهی کسب و کار هستند. بنابراین این وظیفه مشاور کسبوکار است که به شما بگوید چه چالشهایی برای راهاندازی کسبوکار جدید شما وجود دارد و آیا توانایی انجام این کار در شما وجود دارد یا خیر ؟ برای حضور در آنجا به چه چیزی نیاز داریم؟ آیا سرمایه انسانی متخصص و ماهر برای عملیاتی کردن طرح، پیش بینی شده است/ اگر بله با چه هزینه و شرایطی؟

و آیا میدانید که در سطوح مختلف سازمان خود به انواع مختلفی از استراتژی نیاز دارید؟ در کنار آن فواید و مزایای بسیاری برای استخدام مشاوره کسب و کار وجود دارد که در موارد زیر خلاصه میشوند. این روزها مباحثی همچون کارآفرینی و کسب درآمد برای بسیاری از افراد کم اهمیت شده است به همین علت است که خیلی از افراد به دنبال کار در خانه، درآمد زایی از طریق اینترنت ،کار تولیدی با سود بالا و مواردی این چنینی هستند. رهبران و نظریه پردازان کسب و کار برای سال های بسیاری استراتژی را مورد مطالعه قرار داده اند. اگر نمیتوانید قلق کسب و کار خود را در دست بگیرید، مشاوره کسب و کار در این زمینه به شما راهنمایی خواهد داد. به نحوی باید به شما بگوید که در این زمینه خلا بازار در چه قسمتی است . متخصص اصلی در این زمینه مشاوره کسب و کار میباشد. یک مشاور کسب و کار باید بتواند در زمینه ارائه ایده های توسعه کسب و کار و فرصتهای بازار در جهت کسب درآمد بیشتر به شما کم کند .

دکمه بازگشت به بالا