اجتماعیتازه های کسب و کار

چگونه وکالت طلاق را باطل کنیم؟

وکیل خانواده در کرج به شما کمک میکند تا ابطال حق طلاق، در صورتی که وکالت در طلاق، ضمن یک عقد لازم، مانند عقد نکاح، به زن داده نشده و همچنین، در حالتی که وکالت داده شده، از نوع وکالت بلاعزل نباشد، برای موکل(شوهر)، امکان پذیر می باشد. بدین منظور، شوهر باید عزل وکیل(زن) را در اسرع وقت، به وی اطلاع داده و جهت ابطال سند وکالت، به دفترخانه مربوطه مراجعه نماید.

برای مشاوره ابطال حق طلاق

در حقوق کشور ما، به تبعیت از شرع اسلام، طلاق از اختیارات شوهر می باشد. لذا، بعضی زنان، برای اطمینان از اینکه در شرایط اضطراری، بتوانند به راحتی طلاق بگیرند، اقدام به گرفتن حق طلاق از شوهران خود می نمایند.حال، اگر بعد از اعطای حق طلاق، شوهر از این اقدام خود پشیمان شده و قصد باطل کردن حق طلاق را داشته باشد، لازم است از این مساله اطلاع داشته که این باطل کردن، در تمام حالت های اعطای حق طلاق، امکان پذیر نبوده و در فروضی نیز که امکان پذیر است، تابع شرایط و نحوه مخصوص به خود می باشد.

لذا، با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، پس از بررسی امکان و عدم امکان باطل کردن حق طلاق و شرایط انجام آن، با تحلیل نحوه باطل کردن وکالت در طلاق، به این سوال، پاسخ خواهیم داد که چگونه حق طلاق را باطل کنیم و سپس در انتها، مدارک این عمل حقوقی و امکان انجام آن در وکالت بلاعزل را توضیح خواهیم داد.

How to invalidate a divorce attorney

آیا ابطال حق طلاق امکان پذیر است

در نظام حقوقی کشور که از اختیارات شوهر بوده، برخی از زنان، برای اطمینان از اینکه در شرایط اضطراری، بتوانند به راحتی طلاق بگیرند، اقدام به گرفتن حق طلاق از شوهران خود می نمایند. اما، گاهی شوهر، پس از اعطای حق طلاق، به همسر خود، از این عمل پشیمان شده و درصدد ابطال این حق اعطا شده برمی آید؛ در این صورت، این سوال مطرح می گردد که آیا ابطال حق طلاق امکان پذیر است و اینکه، چگونه حق طلاق را باطل کنیم؟

پیش از آنکه به این سوال، پاسخ دهیم، لازم است تا کمی در مورد مفهوم حق طلاق، انواع آن و روش های ابطال وکالت، صحبت کرده و سپس، با بررسی این موارد، به این پرسش ها جواب دهیم که آیا می توان برای ابطال حق جدایی اقدام کرد و چگونه حق طلاق را باطل کنیم؟دادن حق طلاق، مفهومی است که در عرف و در میان مردم عادی، مورد استفاده قرار گرفته و از نظر حقوقی، این عبارت، نادرست می باشد. دلیل این مساله، آن است که طبق قانون مدنی کشور ما که برگرفته از شرع بوده، حق طلاق، اختصاص به شوهر داشته و لذا، این حق، قابل انتقال به زن نمی باشد.

اما، منظور از دادن حق طلاق، در حقوق، در واقع اعطای وکالت در طلاق برای زن می باشد. با این توضیح که با تنظیم سند وکالت در طلاق، شوهر، زن را وکیل خود در طلاق کرده، بی آنکه این حق را به زوجه خود انتقال دهد. در حال حاضر، حق طلاق یا وکالت در طلاق، به طور کلی، به دو صورت، به زنان اعطا می شود:

حق طلاق یا وکالت در طلاق مشروط در سند ازدواج : در این روش که در واقع، همان درج شروط 12 گانه در سند ازدواج بوده، شوهر، ضمن سند ازدواج، به همسر خود، وکالت می دهد که تحت شرایط خاصی، مانند ازدواج بدون اجازه شوهر، برای اجرای وکالت و طلاق اقدام نماید.حق طلاق یا وکالت در طلاق مطلق در سند رسمی : این شیوه اعطای حق طلاق، بدین صورت بوده که شوهر، با حضور، در دفتر اسناد رسمی،  را به صورت مطلق و بدون شرط داده تا هر زمان زوجه بخواهد، بتواند برای جدایی، با وکالت از شوهر اقدام کند.

همچنین، مطابق مقررات قانون مدنی، وکالت، به یکی از این روش ها، ابطال می گردد: عزل وکیل توسط موکل، استعفای وکیل و انجام موضوع وکالت توسط موکل یا شخص دیگر. لازم به ذکر است که با پایان مدت وکالت(در صورتی که وکالت، دارای مدت باشد) و با فوت، سفیه شدن یکی از طرفین(در وکالت مالی) یا جنون آنها، عقد وکالت، خود به خود، باطل می شود، که در این حالت ها، نمی توان از کلمه ابطال(یعنی باطل کردن) استفاده نمود.

حال که با معنای حقوقی حق طلاق و انواع آن آشنا شدیم، لازم است تا به بررسی امکان یا عدم امکان ابطال این حق پرداخته و به این سوالات پاسخ دهیم که آیا ابطال حق طلاق امکان پذیر است؟ لازم به ذکر است که در بخش های بعد، ضمن بررسی نحوه و مراحل ابطال این حق، به این سوال نیز پاسخ خواهیم داد که چگونه حق طلاق را باطل کنیم؟

پاسخ به سوال فوق، یک جواب واحد نبوده و با توجه به نوع وکالت در طلاقی که شوهر به زوجه خود اعطا کرده و شرایط مقرر در وکالت نامه طلاق، متفاوت می باشد. لذا، در ادامه، با توجه به فرض های مختلف مساله، به بررسی امکان یا عدم امکان ابطال حق طلاق می پردازیم. در حالتی که وکالت در طلاق، ضمن عقد ازدواج به زن داده شده، موضوع، مشمول ماده 679 قانون مدنی شده که مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد، وکیل راعزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل، درضمن عقد لازمی، شرط شده باشد.»

بنابراین، از آنجا که در این حالت، وکالت در طلاق، ضمن یک عقد لازم، یعنی عقد ازدواج، به زن داده شده، شوهر نمی تواند برای ابطال وکالت طلاق، با استفاده از عزل وکیل(همسر) خود اقدام نماید. البته، در این حالت، وکیل(زن) می تواند استعفا داده و به این ترتیب، حق طلاق را ابطال کند.در حالتی که وکالت در طلاق، در یک سند رسمی جداگانه، به زن داده شده، اصولا از آنجا که عقد وکالت، یک عقد جایز است، شوهر می تواند هر زمان بخواهد، برای عزل وکیل (زن) که وکیلی متفاوت از بوده، اقدام کند. با این وجود، شرایط مندرج در عقد وکالت، در این مورد، تعیین کننده می باشند.

با این توضیح که، در صورتی که در قسمت شرایط وکالت طلاق، شرط عدم عزل وکیل، درج شده یا عقد وکالت، ضمن یک عقد لازم دیگر، مانند عقد بیع اعطا شده و به این امر، در شرایط تصریح گردد، موکل(شوهر) نمی تواند برای عزل وکیل(زن) و ابطال حق طلاق اقدام نماید. البته، در این فرض نیز همانند فرض قبلی، این امکان برای وکیل(زن) وجود داشته تا هر زمان بخواهد، استعفا داده و حق طلاق اعطا شده از سوی شوهر را باطل کند.

شرایط ابطال حق طلاق

ابطال حق طلاق و در واقع، ابطال وکالت طلاق اعطا شده به زن، یک عمل حقوقی بوده و مانند سایر اعمال حقوقی، واجد یک سری از آثار حقوقی می باشد. اما، بر اینکه، این آثار ایجاد شوند، لازم است تا عمل انجام گرفته، دارای شرایط لازم باشد. لذا، در این بخش، به بررسی شرایط ابطال حق طلاق می پردازیم. لازم به ذکر است که تحقق این شرایط، صرفا در حالت هایی که ابطال وکالت در طلاق، امکان پذیر بوده، منجر به باطل شدن حق طلاق خواهد شد.

از آنجا که ابطال حق طلاق، که غالبا در قالب عزل وکیل انجام گرفته، یک عمل حقوقی می باشد، لازم است تا که در واقع، شرایط صحت تمام اعمال حقوقی بوده، در این مورد نیز وجود داشته باشد. بنابراین، برای صحیح بودن ابطال وکالت در طلاق، شوهر باید دارای قصد و رضا و اهلیت بوده، موضوع معین، یعنی ابطال عقد وکالت مشخصی را مدنظر داشته و جهت انجام عمل او نیز مشروع باشد.

برای اینکه ابطال حق طلاق، موثر بوده و وکیل(زن) حق طلاق خود را از دست بدهد، لازم است تا بلافاصله بعد از ابطال وکالت در طلاق، قصد شوهر برای باطل کردن وکالت، به وکیل(زن) اطلاع داده شود؛ چرا که به موجب ماده 680 قانون مدنی: « تمام اموری که وکیل، تا قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل، نافذ است » بنابراین، تا زمانی که شوهر، عزل وکیل(زن) و ابطال حق طلاق را به وی اطلاع نداده، اقدام زوجه برای طلاق از طریق  اعطا شده، صحیح می باشد.

از آنجا که برای وکالت در طلاق، سند رسمی تنظیم می گردد، شرط سوم از ابطال حق طلاق، آن است که موکل(شوهر) با حضور در دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت طلاق، ضمن اعلام قصد خود برای ابطال حق طلاق، سند وکالت داده را نیز باطل نماید. حق طلاق طبق ماده 1133 قانون مدنی بر عهده زوج می باشد و زن هیچ گونه حقی در خصوص طلاق گرفتن را ندارد. مگر اینکه شرایط زندگی از جمله، عدم پرداخت نفقه زن از طرف مرد، عسر و حرج و در مضیقه بودن زن در زندگی مشترک با مرد این حق را به او بدهد که با وجود اینکه قانون حق طلاق را به مرد داده است وی بتواند از مرد طلاق بگیرد.

تفاوت حق طلاق با وکالت در طلاق

همانطور که گفته شد حق طلاق زن با مرد است و زن نمی تواند این حق را از مرد بگیرد. بنابراین حق طلاق عنوان عامیانه ای است که در بین مردم رواج پیدا کرده است و گرنه از نظر قانونی حق طلاق برای زن وجود ندارد. بلکه کاربرد درست تر برای این واژه وکالت در طلاق است.

شرایط وکالت در طلاق برای زن

زن می تواند حق طلاق را در قبال بخشش تمام یا بخشی از مهریه از مرد بگیرد. به این صورت که هنگام عقد، زن و مرد به این توافق می رسند که در صورت بخشش مهریه مرد هم باید وکالت در طلاق را به زن بدهد و مرد نمی تواند بعد از تنظیم این شرط ضمن عقد از آن تمرد ورزد.حالت دومی که زن می تواند حق طلاق را از مرد بگیرد می تواند این باشد که مرد خود شخصاً بعد یا قبل از ازدواج، وکالت در طلاق را بدون هیچ قید و شرطی و با اختیار کامل و صحت و سلامت تام به زن بدهد.

کدام ماده از قانون مدنی اجازه حق طلاق یا وکالت در طلاق را به زن داده است؟

ماده 1119 قانون مدنی، در خصوص وکالت در طلاق بیان نموده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت در طلاق را به طرف دیگر محول نماید. به عنوان مثال اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر اخذ نماید یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید و یا اینکه رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد. زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

دکمه بازگشت به بالا